060427
Hur långt kommer du på en skäppa majs?
Popular Mechanics, en amerikansk tekniktidskrift, har skrivit en intressant artikel som jämför energivärdet hos olika drivmedel och hur långt man kommer med vart och ett. Bensin, E85, M85, Biodiesel, Naturgas, El, Bränslecell med väte jämförs.
Det finns en sammanfattning, The Great Alt-Fuel Rally, (pdf 1,4MB) och här är en ganska rejäl artikel: How far can you drive on a bushel of corn? Enheterna är hopplösa, Gallon, Miles, Kubikfot osv. men läsvärt ändå.

 

060424
Svensk rapport om framtiden efter den enkla oljan
Statens Lantbruksuniversitet och Kungliga skogs och lantbruksakademien står bakom en ny 50-sidig rapport. Förordet inleds med:
"Denna rapport är en del av ett projekt som syftar till att synliggöra viktiga frågor och bidra till en bättre förberedelse inför en kommande knapphet på olja. Rapporten ska ge en översikt av dagens kunskap om oljetillgången samt oljans betydelse i samhället och de gröna näringarna. Den ska också tydliggöra skillnader i perspektiv och antaganden som inverkar på vår förberedelse inför en kommande knapphet."


Jag har bar hunnit skumma den men den verkar vara seriös och matnyttig. Vi tar innehållsförteckningen också:

1. Inledning och syfte
2. Tillgången på olja
3. Efterfrågan på olja
4. När når vi toppen?
5. Oljans betydelse
    Konsumtion av olja i Sverige
6. Oljan och den gröna sektorn
    Livsmedelssystemet
    Skogen
    Potentialen för flytande drivmedel tillverkade ur biomassa
    Olika metoder ger olika svar
7. Bilder av framtiden
    A. Högenergisamhälle
    B. Lågenergisamhälle
8. Analys
    Antaganden
    Vad händer om antagandena som våra visioner bygger på visar sig vara felaktiga
9. Författarnas slutsatser
    Referenser


Hämta gärna hem och studera Efter oljetoppen – Hur bygger vi beredskap när framtidsbilderna går isär? Rapporten ligger tillsammans med fler liknande alster hos BioAlcohol Fuel Foundation BAFF. Stort tack till Kennet för tipset!
 

060424
Bushtal sänkte oljepriset
Man ser tydligt när Bush höll sitt tal som skulle få ner olje- och bensinpriset i USA.
När det gäller bensinen så kanske taktiken fungerar, även om uppskovet inte var långt. Raffinaderierna får mer tid på sig för att byta ut MTBE mot etanol. Sommarens förbrukningstopp av bensin närmar sig och med sjunkande popularitetssiffror så vågade han kanske inte något annat.
 

Det är lite annat med råoljepriset. Mindre än en halv procent av USA:s oljebehov hamnar i den strategiska reserven. Hur skulle det kunna påverka oljepriset? Kanske räcker det med att presidenten gör något överhuvudtaget för att priserna skall dala en smula? I så fall är världens oljeförsörjning precis så ansträngd som vissa påstår.

Läs gärna Bush plan will do little to ease pain at the pump.
 

060424
Det är inte Asiens fel- men snart kommer 100-dollarsolja
What's the alternative to oil? None of the clean, desirable alternatives - solar, wind, thermal and hydropower, hybrid cars - are more than "boutique" solutions. They're unlikely to replace more than a small portion of oil.

Läs hela Brace for $100-a-barrel oil - and the sacrifices required to put in place a national policy for energy alternatives från Newsday.com
 

060422
Inga överraskningar i sikte
Edward Tapamor skriver om det kommande  10:e International Energy Forum i Doha.
Huvudämnet måste bli oljan som ligger på över 70 dollar per fat och alla kommer att skylla på andra. OECD (de rika länderna) kommer att skylla på OPEC, som borde producera mer. OPEC (som överskridit sina egna kvoter i tre år) kommer att svara att det är inte olja som saknas det är raffinaderikapacitet. Fattiga länder utan egen olja är de som kommer att ta den största smällen, men de är inte inbjudna. Krydda det hela med de vanliga flosklerna: "Det finns mängder av olja", "lagren är välfyllda" och "det är spekulanternas fel" så är allt klart.(Egen översättning och sammanfattning)
Mötet hålls näst vecka. Då får vi veta hur om Tapamor har rätt.

Läs gärna hela Peak Oil Passnotes: It's All About OPEC Stupid, Not hos ResourceInvestor.
 

060420
Skall Sverige bli Europas bio-OPEC?
Julia Hansson and Göran Berndes arbetar på Chalmers tekniska högskola inom Fysisk resursteori. De har tillsammans med Pål Börjesson från Lunds universitet lagt fram en studie på vad som krävs för att Sverige skall kunna utnyttja den stora tillväxten av biomassa.

Här är några av rapportens slutsatser:
Sverige har ett bra läge när det gäller att försörja sig med biobränsle, men det krävs en kraftigt ökad import av biomassa för att nå de volymer som krävs för en kostnadseffektiv biobränsleproduktion.
Fartygsfrakt är tillräckligt billigt för långväga transporter, men för de stora volymer som krävs förutsätts att svenska hamnar byggs ut och att biobränsleanläggningar anläggs nära hamnarna.

Jag hoppades att hitta något på svenska på Chalmers sida med den är under ombyggnad så ni får nöja er med den engelska The prospects for large-scale import of biomass and biofuels into Sweden – a review of critical issues.
 

060419
Oil: the party is over
Trinidad Express har en kolumn av Gwynne Dyer om hur oljepriset kommer att påverka oss.

But if the oil price leaps to US$100 or more in one swift jump we will have the mother of all recessions, and then there will be a desperate shortage of funding for developing alternative sources of energy.

Läs hela hos Trinidad Express.
 

060419
F.d. Exxonchef: Ingen Peak på länge
Lee Raymond har sin inställning klar. Det finns gott om olja och priset kommer att sjunka.

- Det är ingen tvekan om att det finns mycket mer (olja) än vi någonsin kan tänka oss.

- "Am I happy to see $3 gasoline? No," he said, characterizing U.S. oil consumption more as an "addiction to economic growth" rather than an addiction to oil.


Läs mer i Ex-Exxon CEO: Oil prices will fall as demand adjusts down

 

060419
Nytt nyhetsbrev från ASPO USA
De verkar ha kommit igång igen med ett brev i veckan.
Peak Oil review No. 15 har rubrikerna:

1. Oil prices hit new highs
2. New IEA world demand estimates
3. Saudi oil depletion
4. Briefs
Commentary: Report from the 7th International Oil Summit in Paris

Den sista artikeln är skriven av Kjell Aleklett

Kostadsfri prenumeration kan beställas hos www.aspo-usa.com .
 

060416
Oljan är för billig
Resource Investor har en artikel med titeln: Peak Oil Passnotes: From Iran to Chad, It's Really Bad. De skriver att eftersom "marknaden" bara kan oroa sig för en sak i taget, så har en mängd oljenyheter glidit förbi utanför radarskärmarna. När Nigerias ledare Obusanjo försöker att bli omvald för en tredje period och när Saudi Arabien säger att deras mogna fält faller med 8% per år så borde det ge 80-dollarsolja istället för 69 dollar per fat som den kostar nu.
 

060412
IEA: Ryssland kommer inte att kunna leverera
I en artikel i Financial Times säger IEA-chefen Claude Mandil att OPEC kommer att behöva producera mer olja 2010 än tidigare prognoser förutsatt. Förhoppningarna på tillväxten i rysk oljeindustri har varit för optimistiska, men han ville inte säga med hur mycket. Andra analytiker säger att prognosen för Ryssland måste halveras.

Läs Russia to supply less oil than expected.
 

060412
Ryska bekymmer
Enligt flera framtidsprognoser så skall världens ökande energiförbrukning framför allt täckas från två håll, Saudi Arabien och Ryssland, så nyheter om rysk petroleumindustri är alltid spännande. IEP (Institute of Energy Policy) är politiskt på så sätt att det står för "europeiska liberala värderingar" i ett delvis återsovjetifierat Ryssland men artikeln är läsvärd.

Vladimir Milov, president för IEP, höll tal i Washington den 16:e mars. Han ifrågasätter Rysslands förmåga att bli en enrgisupermakt, de statliga bolagen är för skuldsatta, för ineffektiva och kommer inte att klara av att utveckla industrin på det sätt som krävs. Sedan Yukos krossades av Kreml finns de två statliga jättarna Gazprom och Rosneft, båda hopplöst korrupta och långsamma.
Eftersom den ryska politiken gör det omöjligt att bjuda in utländska bolag för att utveckla olje/gasfält så kommer den ryska produktionen att börja minska från 2008, hävdar Milov och säger att det finns ett ryskt skämt:

-Om Gazprom skulle ta över Sahara skulle vi snart få brist på sand.

Läs delar av talet och en intervju i How Sustainable is the Future of Russia as an Energy Superpower?

Tack Per, för tipset.
 

060411
Nyhetsbrev från ASPO USA
Peak Oil Review No. 14 har följande innehåll:

1 The outlook for summer gas prices
2 Middle East
3 Nigerian trouble continue
4 Hurricane predictions
5 Energy briefs
6 Alaskan Oil: The paradigm of non-opec oil

Den sista delen är en artikel hur Alaskas oljeproduktion utvecklat sig sedan starten med Prudhoe Bay under sjuttiotalet.
Klicka för att se graf över Alaskas oljeproduktion.

Nedgången i produktion har varit ganska jämn sedan 1988 trots flera nya fält som tillkommit. Artikeln går genom en del olika fält och deras egenskaper och jämför Ceras prognoser (som ofta ligger på den optimistiska sidan) med hans egna funderingar.

Alla kan prenumerera gratis på Peak Oil Review genom att skriva till
peakoilreview@aspo-usa.com
 

060411
Onödig oljekommission hävdar elbranchen
Samarbetsorganisationen för elproducenter, nätägare och elhandeln, Svensk Energi, har två huvudåsikter som vädras i intervjuform i deras senaste nyhetsbrev. Den ena är att el är för hårt beskattat och den andra att Perssons oljekommissions funderingar på att låta skogen ersätta oljan är på tok. Det skulle ge för höga råvarupriser för skogsindustrin. och det är slöseri att elda upp högklassig virkesråvara i värmeverk.

Angående vårt oljeberoende säger Bengt Kriström, professor i naturresursekonomi:

Reportern – Skulle vi inte vara beroende av olja?
– Vi är beroende av järn också. Och guld, kaffe, mjölk och jag vet inte vad. Ska vi ha en mjölkkommission också?

     .....
Reportern: – Då undrar jag varför det talas så mycket om att oljan ska ta slut?
– Det gör jag också. Det är som om själva ordet energi vore en magnet som drar till sig stolligheter, säger Bengt Kriström.

Läs hela nyhetsbrevet som heter svenskenergi.nu (pdf 160kB)
 

060408
Oroad energiminister
Samuel Bodman, USA:s energiminister, argumenterar för en utbyggnad av amerikansk kärnkraft. Han är förvånad över att oljepriset det senaste året inte fått större påverkan på USA:s ekonomin men han är bekymrad för att höga oljepriser kan ha negativa effekter.

"At some point in time we're going to reach a limit and we will see a real impact of increased oil prices on our economic activity," Bodman said. "Whether its $95 or something north of that I don't know. I can tell you I'm worried about anything above the current levels."

"-Vårt elbehov kommer att öka med 50% de kommande 20-25 åren." "-Vi behöver inte 4 nya kärnkraftverk, vi behöver 14 eller 24."
Läs mer i US Energy Secretary:  Oil Prices Eventually Will Impact Economy
 

060408
World 'cannot meet oil demand'
" -Världen har felaktigt fokuserat på oljereserver när problemet är att producera olja"
" -IEA m. fl. har glömt att tänka på tidsaspekten när det gäller att få ny igång ny produktion."
Citaten kommer från blivande chefen för franska Total, Christophe de Margerie.
Han hävdar också att IEA:s prognos att den globala oljeförbrukningen når 121 miljoner fat per dag år 2030 inte är möjligt att infria.
" -Ta Quatar som exempel. Hur många projekt kan man driva samtidigt? Nu finns där 100 000 kontraktsarbetare ... Nu har man problem för att man måste bygga ett kraftverk för en stad av kontraktsarbetare." (Egen övers.)

Läs mer hos Times.
 

060405
ASPO Nyhetsbrev April No. 64

690. ExxonMobil’s Hidden Message
691. Decoding the IEA
692. An Updated Depletion Model
693. The Last of the Khans
694. US Military Recognises Peak Oil
695. Discovery in 2005
696. G8 Ministers firmly on the flat earth
697. CNN broadcasts a film on Peak Oil
698. Less from Shell
699. ASPO Deutschland
700. Mission Statement
701. ASPO IRELAND

Nr 691 är skriven av pseudonymen Nemesis (enligt egen uppgift insider i oljebranchen) som skakade om med Nemesisrapporten för något år sedan.

Här kan du hämta nyhetsbrevet (pdf 201 kB).
 

060403
Saudi Arabien pressat av världens oljebehov

Stora investeringar, eller rättare sagt mycket stora (55 miljarder dollar) skall se till att Saudi Arabien kan hålla jämna steg med efterfrågan. Risken finns att man överutnyttjar sina källor och på så sätt förkortar livet på dem och dessutom får ut en mindre mängd olja än som annars skulle vara möjligt.
- Hitta andra energikällor snabbt, ber al-Husseini, rutinerad saudisk oljeexpert. Läs mer i den intressanta artikeln Demand May Outpace Saudi Oil Capacity

 

060402
Irans oljebörs - Kanske på gång ändå?

"
Saken är redan överenskommen och oljeministeriet har instruerats att öppna börsen på ön Kish i Persiska viken." sade Irans finansminister Davoud Danesh-Jafari i iransk TV enligt Deutsche Presse-Agentur, återgett av monstersandcritics.com.
"Han upprepade att börsen kunde ersätta dollar med euro."

"Iran argumenterar att när 60% av olje- och 25% av naturgasbehovet täcks av gulfstaterna och det finns då ingen mening i att oljehandeln skall ske i New York eller London."
Läs den korta artikeln Iran still insisting on Persian Gulf oil bourse