April 2007

070419
Peak Oil Review No. 16
Innehåll:
1. Gasoline stocks
2. World supply and demand
3. The Orinoco
4. Nigerian election
5. Pricing crude
6. Energy briefs (14 st)

Commentary: A Depletion Story—How the Best and Brightest Oil Fields in Texas Faded into Obscurity


Peak Oil Review ges ut av ASPO-USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till peakoilreview@aspo-usa.com

 

070419
Oljefynd i Irak
En del av slitningarna i Irak beror förmodligen på att den irakiska oljan främst finns i områden som domineras av shiiter och kurder. Den stora sunnitiska minoriteten bebor till stor del landsdelar som är fattigare på olja. Nya fynd pekar eventuellt på olja i de sunnitiska delarna.
Läs mer i Dagens industri.
 

070419
Ny artikel av Samsam Bakhtiari

Man borde kanske kalla det för en essä istället. Hans skolade engelska är underhållande att läsa trots att innehållet är så pessimistiskt. Bakhtiari är övertygad om att Peak Oil passerades förra året och att vi nu kan se fram mot en framtid fylld av förändringar.

"Thus, at present, the global masses seem totally unprepared for the two shocks which will inevitably occur in 'Post Peak'. On the one hand, no major institution or medium is willing to inform them seriously on the not-so-palatable consequences of 'Post Peak'; and, on other hand, specialized institutions (such as the 'International Energy Agency' [IEA], the 'Energy Information Administration' [EIA] and OPEC) as well as some major energy consultancies (e.g., the 'Cambridge Energy Research Associates' and the Edinburgh-based 'Wood Mackenzie' research outfit) will go on denying 'Peak Oil' by issuing rosy future oil output predictions.

So that the twin shocks are now inevitable on a global scale, as there is no time left to prepare public opinion for 'Post Peak' sequels. The shocks will first surprise, then jilt and finally entangle swaths of people worldwide. Those better prepared will be less inclined to react in a disorderly way and panic when the shocking truth will be unveiled..."


Läs gärna
THE CENTURY OF ROOTS på Bakhtiaris egen hemsida.

 

070419
Amerikansk kongressrapport

Government Accountability Office (GAO) är en gren av den amerikanska kongressen. Den skall vara opartisk och står för viktig kunskapsinhämtning som underlag för politiska beslut.
GAO har nu givit ut rapporten
"CRUDE OIL
- Uncertainty about Future Oil Supply Makes It Important to Develop a Strategy for Addressing a Peak and Decline in Oil Production
"

Den korta rekommendationen ur
sammanfattningen ser ut så här:

"What GAO Recommends

To better prepare for a peak in oil production, GAO recommends that the Secretary of Energy work with other agencies to establish a strategy to coordinate and prioritize federal agency efforts to reduce uncertainty about the likely timing of a peak and to advise Congress on how best to mitigate consequences. In commenting on a draft of the report, the Departments of Energy and the Interior generally agreed with the report and recommendations."


Läs gärna hela rapporten(1,1MB).