Nyheter augusti 2005

050825 Katastrofbeskrivning
Anonymt ögonvittne i oljebranchen berättar om Katrinas följder. Det handlar inte om hela Gulfen men är ändå talande. Läs i the Oil Drum.
050825 Bensinbrist i södra USA
Katrinas härjningar har lett till en hel del oljebekymmer. En stor pipeline (3 miljoner fat/dag) från Texas till New York har lagt av. Nu ransoneras både bensin och diesel i grossistledet i Ohio och Syd Carolina. Bensinpriset klättrar uppåt. Läs mer i Houston Chronicle.
050825 "bara obevekligt mindre energi"
"A simple statement but a nightmarish one: we can no longer expect to have more energy, only remorselessly less energy."

En lång, ganska intellektuell och mycket spännande intervju med James Howard Kunstler finns sedan några dagar på flera ställen på nätet. Kunstler är journalist, tidigare för bl.a. Rolling Stone, och är känd för boken "The Long Emergency" en av de första som handlar om den kommande energikrisen. I intervjun förklarar han varför USA är så mycket sårbarare än Europa, om varför både de amerikanska städerna och förstäderna är illa ute. Läs på "The Morning News".
050825 Lugn, det går över...
Washington Times har en krönika av Steve Chapman, "Oil price rebound". Han är stressad av att bensinen kostar 3 dollar per gallon och minns nyheten om den rekorddyra bensinen från mars 2004. Den kostade då 1,74 dollar per gallon så det är lätt att förstå att bensinpriset blir ett hetare ämne i USA än här. Huvudtesen i krönikan är annars att oljepriset kommer att gå ner. Alla han har pratat med hävdar att oljan kommer att kosta 40 dollar per fat före nyår. Läs gärna själv.
050825 National Geographic om oljans ersättare
Nya numret av svenska upplagan av National Geographic kom ut i veckan. Huvudtemat är: Oljans ersättare. Varifrån skall energin komma?
050825 Aramco-expert om Peak Oil
Peter Maass har arbetat som journalist för bl.a.Wall Street Journal, Herald Tribune och  Washington Post  håller på att skriva en oljebok. Han har gjort en hel del bakgrundsforskning och som en aptitretare har han skrivit en lång spännande artikel i New York Times. Om Saudi Arabien, Om Simmons, om hela den heta oljebaletten.


Här är ett utdrag, en egen översättning av ett intressant stycke ur en intervju med numera pensionerade Sadad al-Husseini, tidigare Aramcos chef för oljeletning och produktion, dessutom satt han i Aramcos styrelse. Han nämner inte Peak Oil men är tydlig om den ur en annan vinkel

"Du kan se på jordklotet och fråga dig: Var är de stora ökningarna?
och det finns nästan inget annat än Saudi Arabien" säger han. Problemet är inte Kungadömet eller Ghawar-fältet. Man missar hela poängen. Problemet är att om man går från 79 miljoner fat per dag 2002 till 82,5 miljoner fat per dag 2003, till 84,5 miljoner fat per dag 2004. Man hoppar 2 till 3 miljoner fat per år och och om man måste täcka nedgången i övriga fält blir det ytterligare fyra till fem miljoner. "Med andra ord, om mönstret fortsätter när det gäller efterfråga och nedgång så måste det öppnas tillräckligt med källor och fält för att pumpa upp ytterligare sex till åtta millioner fat per dag - minst 2 miljoner för att täcka ökad efterfrågan och minst fyra miljoner för att kompensera för minskande produktion i existerande fält. "Det är som ett helt nytt Saudi Arabien med några års mellanrum", säger Husseini. Det kan inte göras i det oändliga. Det är ohållbart."
Missa inte den här artikeln.
050820 Mindre trevlig olja
OPEC:s senaste rapport visar att den globala produktionen av den lättraffinerade "light sweet" oljan har passerat max och minskar. Britten  Chris Vernon har läst på. Här är OPEC:s rapport.
050820 Oroligheter i Equador
" President Alfredo Palacio utlyste på onsdagen undantagstillstånd sedan protester lett till att råoljeproduktionen sjunkit till knappt 30 000 fat per dag från 200 000 fat." Läs mer i DN.
050820 Aleklett reder ut begreppen
Efter veckans tumult när SPI:s VD Tommy Nordin hävdade att det finns mängder av olja i världen som bara väntar på att plockas upp varpå Kjell Aleklett gick i taket har han (Aleklett) gjort en specialsida på ASPO:s sajt där han besvarar en del av de frågor som dök upp bland kommentarerna till DI:s artikel. Här är ASPO:s specialare.
050820 Hva er det som skjer?
Norsk artikel om den vikande trenden: "Dramatisk fall i oljeproduksjonen "
"Det produseres mindre olje enn på meget lenge på norsk sokkel. I første halvår var nedgangen på 11 prosent. I juni var nedgangen på 22 prosent. Hva er det som skjer?" (Tack Stefan Ruthström för tipset.)
050820 Maj Wechselmann
i Aftonbladet från 17/8: "När oljan tar slut". En bra sammanfattning av Peak Oil-situationen.
050818 Aleklett m.fl. i Dagens IndustriSamma nyhet!
Lägger in den en gång till. Antalet kommentarer är nu över 90 och Kjell Aleklett har själv kommenterat kommentarerna!
Samma story som nedan men med betydligt bättre vinkel och dessutom 73 ganska kul kommentarer, där de flesta ville ta Nordin i örat. Läs i DI.
050818 Goldman&Sachs tippar dyr olja

De har till och med en specialsida om bensinpriset som närmar sig 3$/gallon, dvs. 6kr/l. Långsiktigt kommer oljan att ligga på 60 dollar per fat hävdar de.

050818 Förvandling istället för krasch

Niklas Tyrefors är med i The Stockholm Oil Awareness Meetup Group. Han har skrivit ett intressant inlägg på engelska på PowerSwitchs diskussionsforum.

050818 DN om 3 dollar ner

Om oljepriset, naturligtvis. Läs i DN.

050818 USA:s oljeproduktion rasar

Amerikanska Petroleum Institutet berättar att USA producerade 4% mindre olja i juli jämfört med juni. Det gäller både Alaska och "det gamla USA". Det är den femte största minskningen månad till månad på minst 35 år. Pipelineunderhåll och annat bidrar. Läs mer.

050818 97-åring förklarar läget

Henry Groppe är kanske USA:s äldsta aktiva oljekonsult. Han har nyligen förutspått att världens totala oljeproduktion kommer att minska med en miljon fat/dag per år från och med nu. Efter att ha varit med större delen av 1900-talet säger han:
"2-dollarsoljan tog slut 1973. Sedan tog 8-dollarsoljan slut och sedan 15-dollarsoljan. Nu är det 40-dollarsoljan som håller på att ta slut. Det är ett annorlunda sätt att se på det som händer med oljepriset och det är mycket mer användbart." (Min övers.) Läs mer i Embassy.

050817 Gammal nyhet: Radetzki håller inte med

"Däremot finns det några mycket vokala organisationer, bland annat Association For the Study of Peak Oil, som hävdar att oljan kommer att ta slut inom en 5-årsperiod. Jag skulle kalla dem ett gäng självutnämnda profeter som får väldigt mycket utrymme i medierna."  Radetzki från maj-05 i nättidningen Realtid.

050816 Oljeanalytiker hävdar att Peak Oil är här

Jan Lundberg må ha ett svenskt namn, men han är amerikan och grundare till Lundberg Survey, numera Peak Oil profet. Han säger bl.a: "The peak of world oil extraction is approximately now, although reserves data from the oil industry and OPEC are notoriously unreliable." Läs mer intressant i EV World.

050816 Aleklett m.fl. i Dagens Industri

Samma story som nedan men med betydligt bättre vinkel och dessutom 73 ganska kul kommentarer, där de flesta ville ta Nordin i örat. Läs i DI.

050816 Aleklett m.fl. i Göteborgsposten

 "Någonstans finns det en smärtgräns där ekonomin hamnar i recession. Exakt var den gränsen går i dag vet ingen. Men om vi talar om ett oljepris på runt 150 dollar då tar det inte lång tid innan världsekonomin tvärnitar", konstaterar Klas Eklund, chefsekonom på SEB. Kjell Aleklett kommenterar SPI:s Tommy Nordin som säger emot allt vad han orkar: "Huvuddelen av Saudiarabiens yta är fortfarande outforskad. I Irak har det inte skett någon prospektering sedan slutet av 1950-talet. I både västra och östra Ryssland har man nyligen hittat stora mängder olja, och hela östra Sibirien är ännu outforskad", säger Nordin. Läs i GP.

050812 Hirschrapportens wildcards

Ett av de sista kapitlen i Hirschrapporten kallas Wildcards, de okända faktorerna som påverkar hur och när Peak Oil infaller. Det är min egen översättning och jag har använt begreppet Peak Oil där rapporten använder ordet Peak.

                             Wildcards
   Positiva faktorer
Pessimisterna har fel igen och Peak Oil infaller inte på flera decennier.
Oljereserverna i Mellanöstern är mycket större än vad som anges officiellt.
Flera nya mycket stora oljefält hittas och tas i produktion i god tid innan Peak Oil annars skulle ha inträffat.
Höga oljepriser under längre tid (ett decennium eller mer) som igångsätter strukturellt sparande och energieffektivitet.
USA och andra nationer bestämmer sig för att införa betydligt strängare regler för bränsleeffektivitet i god tid innan Peak Oil.
Världsekonomin och befolkningsökningen saktar in och framtida efterfråga är mycket mindre än förväntat. Kina och Indien beslutar att införa bränslestandard för fordon och andra krav på energieffektivitet.
Oljepriset stannar på en tillräckligt hög nivå under tillräckligt lång tid för att industrin skall börja konstruera ersättande krafverk i god tid före toppen.
Enorma nya naturgasreserver upptäcks, varav en del konverteras till flytande bränsle.
Någon sorts vetenskapligt genombrott som kommer till kommersiell användning och mildrarefterfrågan på olja i god tid innan Peak Oil.

   Negativa faktorer
Världens oljeproduktion når sitt maximum nu eller snart.
Reserverna i Mellanöstern är mycket mindre än påstått.
Terrorism håller nuvarande nivå eller ökar och inriktar sig på att förstöra oljeproduktion, transport, raffinering och distrubition.
Politisk instabilitet i länder med stor oljeproduktion som resulterar i oväntad långvarig global oljebrist.
Marknadssignaler och terrorism försenar insikten om Peak Oil vilket försenar starten av mildrande åtgärder.
Storskalig långvarig politisk instabilitet i Mellanöstern vilket hindrar oljeproduktion.
Konsumentefterfrågan blir ännu större, bränsleslukande bilar och SUVar.
Utökad energiproduktion hindras av ökande miljösvårigheter vilket skapar brist, inte bara för flytande bränsle.

050812 Bild av Peaken?

Fler och fler påpekar att tillgång och efterfrågan ligger mycket nära varandra nu. Den här bilden illustrerar det hela.

050812 Arla varnar

Storbritanniens största mjölkleverantör, Arla Foods UK, varnade igår för att deras vinst minskade pga. höga oljepriser. Oljan kostar just nu runt 66 dollar per fat. Arla UK:s aktie föll 8% vid beskedet. Mejeriindustrin är ett bra exempel på hur oljepriset påverkar hela kedjan, från hö till yoghurt. Läs mer i The Guardian.

050811 Dollar utan guld

Richard Heinberg  har skrivit en historik över dollarn som avslutas med nutid och framtid. Jag skall erkänna att jag hoppade över de inledande historiska delarna men efter 1973 var det svårt att sluta läsa. Den moderna petrodollarns historia stinker rejält och framtiden är inte lovande men den klarnar lite efter den här läsningen. Läs gärna The Endangered US Dollar.

050811 Vad händer efter toppen?

Joel Bainerman har skrivit en intressant artikel på 321energy.com. Vad händer efter Peak Oil? Hans beskrivning av hyperinflation som avlöses av deflation för att sedan bli inflation igen verkar bli en smula svårhanterlig. Om han har rätt, vilket naturligtvis gäller alla Peakspekulationer. What happens when oil does peak?

050809 Bra Simmons-PDF

Missa inte den här. Torrekonomen Matthew Simmons är het just nu. Han har skrivit boken "Twilight in the desert" där han ställer sig frågande till om Saudi Arabien verkligen kan leverera så mycket olja i framtiden som man påstår. Han lägger ut sina presentationer på sin firmas sajt. Den senaste presentationen "Depletion And Peak Oil - A Serious Issue Or An Over Exaggerated Fear?" (PDF 1,26MB)är riktigt bra med bl.a. grafer över flera individuella oljefält som visar hur nedgången ser ut i verkligheten. Han tar dessutom upp att det mesta bygger på gissningar och går ganska tydligt genom problemets omfattning.

050808 "The era of easy oil is over"

säger Exxon. Högt vatten alltså. De har en speciell sajt för sin version av Peak Oil-varningar med en skräckinjagande oljefatsräknare.

050808 Peak Oil - oundviklig, men när?                                                                    

På miljöpartiets sajt finns en vettig artikel på svenska, minsann. Av Kim Bergström.

050808 Kärnkraft är inte svaret

James Howard har skrivit ett svar till alla som föreslår ett kärnkraftsdrivet vätesamhälle när oljeproduktionen viker. Howard förklarar att det är en utopi i den här artikeln på PowerSwitch.

050806 Oilcast 21: Franska nerver

Adam Porter funderar kring varför oljemarknaden reagerar med höjda priser på småsaker. Dessutom något om Saudi Arabiens framtida regenter och växande inhemska oljebehov. MP3 på engelska.

050805 Blogg: Oil Shock

På sajten From the wilderness finns en blogg  av Sean Brodrick. Han skriver om ekonomer som kallar det höga oljepriset för en bubbla bl.a:

...Norge, vanligtvis nr 3 efter Saudi Arabien och Ryssland, har producerat det lägsta på 11 år...Kina brummar på med en tillväxt på 9,5% utan tendens att mattas...OPEC erkänner att de inte kommer att kunna möta västvärldens oljebehov inom 10-15 år...IEA väntar sig ett globalt oljebehov på 85,9 miljoner fat per dag under fjärde kvartalet i år samtidigt som världens sammanlagda raffinaderikapacitet är 84,5 miljoner fat per dag...

050804 Hirschrapporten

Den offentligt betalda rapporten är inte ny, den kom i våras. Den har varit försvunnen från webben en tid, men finns nu åter tillgänglig. I arbetet med den har man utgått från tre olika scenario:

 • Världen startar ett katastrofprogram när Peak Oil inträffar. Resultatet blir en brist på flytande bränsle (bensin/diesel/fotogen/brännolja) i mer än två decennier.
 • Världen startar ett förebyggande katastrofprogram 10 år före Peak Oil. Mycket bättre, men ger ändå brist på flytande bränsle i 10 år.
 • Världen startar ett förebyggande katastrofprogram 20 år före Peak Oil. Kanske kan man undvika brist på flytande bränsle under överskådlig tid.

Nu har tydligen USA:s Energidepartement dragit sina slutsatser och formulerat dem i 10 punkter:

 1. World Oil Peaking is Going to Happen
 2. Oil Peaking Could Cost the U.S. Economy Dearly
 3. Oil Peaking Presents a Unique Challenge (“it will be abrupt and revolutionary”)
 4. The Problem is Liquid Fuels (growth in demand mainly from transportation sector)
 5. Mitigation Efforts Will Require Substantial Time
 6. Both Supply and Demand Will Require Attention
 7. It Is a Matter of Risk Management (mitigating action must come before the peak)
 8. Government Intervention Will be Required
 9. Economic Upheaval is Not Inevitable (“given enough lead-time, the problems are soluble with existing technologies.”)
 10. More Information is Needed

Artikel i Resource Investor . Hela Hirsch-rapporten på 91 sidor som PDF (1,2MB).

050801 Nytt nyhetsbrev från ASPO

Augustinumret innehåller:

575. Britain thinks of Introducing an Energy Ration
576. Reaction to Item 573: Oil and People
577. Country Assessment – Bolivia
578. Nuclear Issues
579. Silver- lining in Middle East conflict
580. Reserve to Production Ratio
581. DVD on Peak Oil
582. Air Miles
583. Venezuela takes a lead in preventing profiteering from shortage
584. Copied to the Prime Minister of Canada
585. Chevron admits to Peak Oil and Depletion
586. UK Natural Gas Prices soar
587. Climate Change and Peak Oil
588. End of Cheap Oil
589. Offshore Discovery continues to Decline
590. Energy Efficiency
591. Peak Oil in Washington
592. ASPO-USA Conference                                          Hämta hem här.

050801 Saudiarabiens kung Fahd har avlidit

Bl.a. pga. detta så steg råoljepriset till 62,30 dollar per fat. Rekord.