Augusti 2006

060828
Peak Oil Review No. 34
Innehåll:
1. Iran - UN
2. Nigeria
3. Venezuela.
3. Iraq
4. Energy Briefs
Commentary: Peak Oil and the Fall of the Soviet Union


Kommentaren är skriven av Douglas B. Reynolds, biträdande professor i olje- och energiekonomi vid University of Alaska.
Han hävdar att Sovjetunionens fall varken berodde på USA:s vapenhets eller regimens ineffektivitet utan på att man fick uppleva ett eget Peak Oil inom det relativt slutna östblocket.

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 

060828
T1, T2, T3 och T4

Ali Morteza Samsam Bakhtiari. Dr. Bakhtiari heter en pensionerad kemist och oljeexpert, tidigare vid toppen av det iranska oljebolaget. Han är numera en av de mest framstående tänkarna bakom Peak Oil-teorin och beskriver en snar framtid i skuggan av Peak Oil. Han tänker sig att vi kommer att gå genom flera övergångar (eng. transitions) som för oss från "det gamla vanliga" med gott om olja, till något helt annat, där efterfrågan på olja kommer att vara mycket större än tillgången. Han tror att de fyra övergångsfaserna kommer att vara i c:a 3-4 år vardera och att vi efteråt befinner oss i en helt ny situation. T1, vilken  f.ö. redan börjat enligt Bakhtiari, kännetecknas av en knappt märkbar minskning av oljeproduktionen (konventionell olja), T2 kännetecknas av en märkbar minskning, T3 av en mycket påtaglig och T4 av en ganska brant minskning.
(Egen översättning, läs originalet för att själv tolka nyanserna.)

Läs Byron W. Kings intervju Peak oil and Bakhtiari's 4 phases of transition hos Energy Bulletin

 

060824
Dags för plan B 2.0?

Lars-Aage Larsson recenserar
Lester Browns bok Plan B 2.0: Rescuing a Planet Under Stress and a Civilization in Trouble i Göteborgsposten.

"
Kina befinner sig i en ekonomisk och industriell expansion utan motsvarighet i landets - eller kanske ens världens - historia. Välståndet ökar snabbt, i varje fall för städernas medelklass. Om ekonomin fortsätter att växa med åtta procent per år kommer kinesernas medelinkomst redan år 2031 att vara i nivå med dagens amerikanska. Antar man att en och en halv miljard kineser som kommer att finnas då mot bättre vetande anammat dagens amerikanska konsumtionsmönster kommer Kina det året att behöva två tredjedelar av dagens globala spannmålsskörd för sin försörjning och nästan etthundratjugo procent av dagens globala oljeproduktion."

"Får man tro Brown finns det praktiskt genomförbara lösningar på alla de globala problem mänskligheten står inför. Behöver jag ens säga att han är entusiastisk inför vindkraft och solceller och bränsleceller, men ställer sig allmänt skeptisk till storskaliga lösningar på energiområdet? Och som den praktiskt sinnade person han är, bifogar han dessutom en budgetskiss över omställningen. Etthundrasextioen miljarder dollar per år skulle det kosta att rädda vår planet. Den amerikanska militärbudgeten är tre gånger så stor."

Läs mer i Det är dags för plan B

 

060821
Peak Oil Review No. 33
Innehåll:
1. Oil prices drop
2. Iran and the UN
3. Will oil prices slide?
3. Ford cuts production   (Ja, två treor...)
4. Energy Briefs
Commentary: CERA’s Rosy Oil Forecast--Pabulum to the People

Kommentaren är skriven av Udall och Simmons.
"Randy Udall directs the Community Office of Resource Efficiency in Aspen (CO) and co-founded ASPO-USA. Matthew R. Simmons is Chairman of Dallas-based Simmons & Company International—an investment bank specializing in the energy industry—and a member of ASPO-USA’s Advisory Board."

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 

060820
Peak Oil i TV4 Webb-sänding

Nu finns TV 4:s Nyhetsmorgon fr. 20/8 med Kjell Aleklett och Lena Sommestad som video. Ungefär 11 minuter. Här är webb-TV. Tack Niklas för tipset.

 

060819
Peak Oil i TV4

Kjell Aleklett kommer att diskutera Peak Oil med miljöminister Lena Sommestad i Nyhetsmorgon i TV4, söndag 19/8

 

060819
Kommande majsbrist

I USA är majs grödan som man gör etanol av. Det stigande besinpriset har gjort etanolen intressant, men nu menar experter att majsöverskottet är ett minne blott och blir en bristvara redan 2008. Läs korta Corn shortage predicted by 2008. Tack Sverker för tipset.

 

060819
Har Hirsch fel recept?

Robert Hirsch är huvudförfattare till den s.k. Hirsch-rapporten (beställd av USA:s energidepartement, sammanfattning finns här) som visar hur allvarligt Peak Oil kan vara och när man bör förebygga för att kunna delvis kompensera för minskningen av tillgänglig olja. Nu har han författat en ny publikation som tittar mer i detalj på vad som kan och bör göras för att få fram alternativa fordonsbränslen. Det kommer att kosta tusen miljarder dollar per år under tjugo år så det handlar om mycket stora investeringar. Läs gärna sammanfattningen av rapporten, ECONOMIC IMPACTS OF LIQUID FUEL MITIGATION OPTIONS.

David Roberts var på ASPO-konferensen i Pisa i juni och blev besviken när han hörde Hirsch. Är det verkligen vettigt att satsa enorma summor för att försöka bibehålla USA:s bilberoende? Läs gärna  på Transition Culture: Robert Hirsch. Mitigation of Peak Oil: Making the Case: more numbers and some questions.
                                        Hirschs förslag på bensinersättare.
 

060819
OPEC vill undvika prisras

OPEC och oljebolagen tjänar just nu ganska bra på oljan men de delar erfarenheten av när oljepriset kraschade i mitten av 80-talet. Flera analytiker tror på ett lägre oljepris och man hoppas på en ordnad återgång istället för en kollaps. Tipset ligger på 64 dollar per fat under 2007 och 56 dollar 2008.

Läs mer hos Reuters Oil industry plans for price correction not crash

 

060819
Spiegel: Ett nytt kallt krig

Engelska sektionen av Spiegel Online har en ganska lång och rejäl genomgång av nutidens och framtidens energibekymmer med dess politiska komplikationer. Den består av fem delar och man har en interaktiv världskarta i flash som visar var oljan finns och en prognos för var energin skall komma från de närmaste 30 åren. Man avslutar med ett scenario hämtat ur en ny bok av f.d. Bushrådgivaren Richard Clarke.

"A scenario for the future
The world in January 2012: More than a decade has passed since the 9/11 attacks on the World Trade Center and the Pentagon. The US had to exit Baghdad a long time ago. Iraq is being governed by a Shiite dictator following an Iraq war that the US lost in embarrassment. Iran has become a nuclear power. And the royal family has just been toppled in Saudia Arabia -- the fanatics who organized the putsch are calling the fundamentalist state "Islamajah."
       ......

"Then intelligence experts in London and Washington discover that the People's Republic of China is constructing a secret missile facility in the desert of the former Saudi kingdom. Beijing is obviously out to secure access to the oil fields and refineries for itself. The hawks in Washington have been waiting for just this type of escalation. They plan to use the ultimate weapon in order to decide the struggle for the world's most important resource reserves. It's 2012 and the world is heading for nuclear war.

It's a frighteningly good plot that unfolds in the new thriller "The Scorpion's Gate." What makes the book politically explosive, however, is its author: Richard Clarke worked as an advisor for the White House and the Pentagon for more than three decades. During the hours following the 9/11 attacks, Clarke was in charge of President Bush's crisis management team. In March 2003, the anti-terrorism expert resigned and became one of the harshest critics of the current US president and of the ideology of pre-emptive strikes proffered by Cheney and Rumsfeld."Läs Natural Resources are Fuelling a New Cold War hos Spiegel.

 

060816
OPEC: Mindre ökning 2006

Oljekonsumtionen ökar fortfarande, men ökningstakten har mattats något. OPEC skriver ner sin prognos för 2006 till en ökning med 1,3 miljoner fat jämfört med 2005. Under 2007 förväntas samma ökningstakt.

Läs gärna artikeln som innehåller en hel del siffror hos Reuters: OPEC cuts 2006 oil demand growth forecast

 

060815
Oljan tar inte slut!

Michael Asher skriver i sin blogg på Daily Tech att Peak Oil bara är ett påhitt.


"My first experience with oil scares was in grade school in the mid 1970s, where legions of well-meaning teachers taught us the planet had "30 years" of oil remaining. Those years have come and gone, and oil reserves have actually grown larger -- fifty years worth or more. So much, in fact, that doomsayers have been forced to fall back on discredited old theories such as "Peak Oil." -- a topic I'll save for another blog."

"But today, oil remains cheaper than bottled water. Cheaper than any possible alternative. And thats the real reason we keep using it. Not because alternatives don't exist, but because oil is plentiful. And will be for the foreseeable future.

Remember that the next time someone tries to sell you a scare story."


Läs hela bloggen och de (f.n.) 26 kommentarerna. Petroleum: Why We'll Never Run Out

 

060815
Miljöbränsle
26-27 september hålls en konferens om miljöbränsle i Stockholm.

"Konferensen Framtidens bränslen behandlar:

  • Vad är ett miljöbränsle?

  • Alternativa bränslen – för och nackdelar, priser, tekniska förutsättningar, tankstationer

  • Så möter du kraven från politiker och konsumenter

  • Etanol, RME, Metanol, DME, syntetisk bensin/diesel – är de lönsamma?

  • Biodrivmedeldirektivet – så påverkas din verksamhet!

  • Internationell utblick – hur kommer EUs politik att påverka?

  • Vilken nytta innebär miljöfordon?

  • Vägverkets syn på miljöbilar och bränslen

  • Varför är det svårt att välja bästa alternativ ur ett livscykelperspektiv?

  • 7 aktuella praktikfall"

Intressant innehåll men ganska dyr konferens, 12 980:-.

Vill du veta mer eller anmäla dig, gå till ibceuroforum.
Tack Gunnar för tipset.

 

060814
Peak Oil Review No. 32
Innehåll:
1. Middle East
2. Prudhoe Bay
3. The CERA Report
4. China's demand for oil continues to grow
5. Energy Briefs

Commentary: Chris Skrebowski on OPEC trends and CERA’s new report
 
Kommentaren är skriven av Chris Screbowski och tar upp dagsläget för världens oljeproduktion och tittar på CERAS nya rapport.
(
"CERA has higher Russian production than the Russian government. • CERA projects higher OPEC production than even OPEC claims on its website. In terms of some individual fields they have higher output than OPEC claims...)
...

"Saudi is also clearly struggling. They’re draining rigs and completion engineers from around the world. They’re already up to 100 big rigs and expect to get to 120; just two or three years ago they were running a mere 30 rigs. I would guess that Saudi production will now have a saw-tooth profile with jumps in production as reworked/redeveloped fields come on-stream. All the new field developments they tout, with the exception of the 100,000 b/d Nuayyim field, are redevelopment of old fields that have actually been in production several times. All the super-duper new technology will do is extract the last knockings – fast. I’m with Matt Simmons on the Saudi outlook."

Om Skrebowski:
"Chris Skrebowski, with the Energy Institute (London), has edited The Petroleum Review since 1997. He has spent his entire working career in the oil industry, split roughly two-thirds as an oil journalist and one-third as a planner/market analyst within the industry (for BP, Saudi Arabia, etc.). "

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 

060814
Kina: 17,6% mer


Jämfört med första halvåret 2005 ökade Kinas nettoimport med 17,6% under första halvåret 2006 enligt China Daily. Den kinesiska ekonomin växte med 10,9% under samma period.

Läs mer i China's crude oil imports rise by 17.6%. Tack Robert för tipset.

 

060813
Om petrodollar, IOB och framtidens ekonomi


Chris Cook, tidigare chef för International Petroleum Exchange är konsulten som formade planerna för IOB, den iranska oljebörsen. IOB är planerad som ett alternativ till de övriga dollar-baserade oljebörserna och skall förmodligen ha Euro som valuta. Cook intervjuas av Chris Vernon på The OilDrum.

Samtalet handlar först om IOB där Cook berättar att det är inre fraktionsstrider inom de iranska beslutskretsarna som gjort att IOB inte kommit längre än vad man gjort. Vissa maktklickar vill inte acceptera större öppenhet inom den iranska oljehandeln. För att få en trovärdig oljebörs krävs transparens men då minskar möjligheterna för vissa att berika sig och de sina.
Samtalet går sedan vidare till petrodollarns betydelse, inte så stor som vissa tror, enligt Cook. Därefter diskuterar de en alternativ energivaluta och andra ekonomiska modeller.

Läsvärd intervu: Interview with Chris Cook, Originator of the Iranian Oil Bourse


 

060812
Större problem


Luke Burgess driver bloggen End of cheap oil och han sätter BP:s läckage i ett globalt perspektiv i sin senaste artikel.

"
Look… Only about 50 super-giant oilfields have ever been found. These are fields that are able to produce over a million barrels of oil per day. But now most of them have been essentially sucked dry. In fact, today there are only four oilfields with a production capacity over a million barrels per day left.

You read that right… There are only four oil fields left in the world that are able to produce over 1 million barrels per day!

And despite new oil finding technologies, even the discovery of smaller fields are falling. In 2000 there were 16 fields discovered that had the capacity of 500 million barrels of oil equivalent or bigger. In 2001 there were nine. In 2002 there were just two. In 2003 there were none. That’s right… Zero!

But it gets even worse…
"

Läs gärna Forget Prudhoe Bay: We Have Bigger Problems. Tack Stefan för tipset.

 

060812
Kanadas tjärsand i DI

Dagens Industri har en lite längre artikel om Fort McMurray och produktionen av syntetisk olja.

"...en annan delägare, Western Oil Sands, tror att 500.000-gränsen kommer att sprängas redan 2012. Men det är fortfarande bara den berömda droppen i havet. Den oljehungriga grannen i söder, USA, konsumerar redan i dag över 20 miljoner fat olja om dagen.

I dag utvinns ungefär en miljon fat olja om dagen i oljesandsfälten, ungefär lika mycket som den amerikanska delstaten Texas dagliga produktion."


Läs gärna Sand är Kanadas smutsiga guld. Tack Lars för tipset.

 

060810
ASPO:s nyhetsbrev för Augusti, No 68

Innehåll:
732. When will they ever learn ?
733. People Eat
734. Country Assessment Series - United Kingdom revisited
735. Regional Assessment- AFRICA
736. Ireland begins to formulate a post-Peak Energy Policy
737. Brilliant Australian Peak Oil Programme
738. Nomenclature
739.ASPO International Conference


Här kan du hämta nyhetsbrevet.

 

060810
Ingen Peak Oil!
Michael Lynch är kanske den amerikan som är mest kritisk till Peak Oil-teorin och framför allt att Peak Oil skulle vara nära förestående. Han anser att de som argumenterar för Peak Oil inte är tillräckligt kunniga statistiker och inte helt ärliga i sina resonemang.

"Some of Simmons’ arguments have already proven fallacious, such as the suggestion in early 2004 that there didn’t seem to be any significant amount of surplus capacity (in fact, production has since grown by about 1.5 million barrels per day), or that other non-producing fields had too many problems to be brought on line. Just as some Hubbert modelers interpret the drop in discoveries and/or production in OPEC countries as evidence of scarcity, rather than attempts to stabilize the market, they see the Saudi failure to produce all the oil in the ground as a sign that the fields couldn’t be produced, or at least, not without great difficulty. In fact, M. A. Adelman used the investment plans of the Saudis to estimate that the average cost of adding five new fields would be about $3 per barrel."

Läs mer i Saudi Oil: Far from Twilight

 

060808
Peak Oil Review No. 31
Innehåll:
1. The Middle East morass
2. Heat wave, natural gas leads energy price volatility
3. Mexico’s declining production at Cantarell field accelerating  (8% mindre än 2005!)
4. U.S. nuclear industry edging towards a comeback
5. Energy Briefs

Commentary: Escapism Masquerading as Planning-Acting locally with a global blind eye
 
Kommentaren handlar om hur amerikanska försök att planera inför framtiden misslyckas p.g.a att man bara tittar på detaljer och undviker helhetsbilden. Kommentaren är skriven av  med beskrivningen:

"Michael Vickerman is executive director of RENEW Wisconsin. Petroleum and
Natural Gas Watch is a RENEW Wisconsin initiative tracking the supply-demand
equation for these fossil fuels, and analyzing its effects on prices,
consumption levels, and the development of energy conservation strategies and
renewable energy alternatives. Website: www.renewwisconsin.org"


Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 

060808
BP:s Alaska-läckage

Den läckande pipelinen vid Prudhoe Bay puffade upp oljepriset drygt två dollar från ett redan krigsnervöst 75,5 dollar. Ingen vet än hur länge produktionen kommer att ligga nere, mellan tre veckor och några månader gissar någon i artikeln BP restart of Prudhoe Bay oil field may take months. Ganska mycket information för den som är intresserad av saken.

Dagen Industri har en uppföljare om hur oljepriset lugnade sig när USA:s regering
erbjöd sig att kompensera för den bortfallna produktionen genom att ta ur sitt strategiska reserv. DI:s Oljan faller tillbaka.

På den lite mer paranoida sidan finner vi en artikel om det kan vara så att BP stängde av andra skäl. För lite olja för att pipelinen skall fungera eller helt enkelt att chansningen att ha kvar gammal utrustning i det gamla fältet (peakade för 13 år sedan). Kan det stämma att produktionen kan bli 10% mindre efter stoppet? Läs hos Cryptogon.com: Is the BP Prudhoe Bay Shutdown More Serious Than It Appears? 

Tack Sverker och Lars för tipsen.

 

060808
Peak Oil-debatten - undergångskult eller berikande?

Är debattörerna som driver Peak Oil-frågan ännu en undergångskult? Kurt Cobb skriver om vad som särskiljer Peak Oil-debattörer från andra "snart-går-världen-under-talesmän".

"Even if peak oil production turns out to be decades away, the contributions of the peak oil movement are already manifold. The people involved are forcing a re-evaluation not only of the idea of energy and its sources, but of the very way in which we live."

Läs gärna Apocalypse always: Is the peak oil movement really just another apocalyptic cult? hos Resource Insights.

 

060807
Debattartikel samt brev till Energimyndigheten

Olov Fahlander, teknologie doktor, har skrivit en debattartikel som även sänts som brev till Energimyndigheten. Så här ser den ut hos Corren. Han hänvisar till en mycket intressant rapport som jag hade missat, se nästa nyhet nedan.

"Regeringen förutsätter felaktigt att bioetanolframställningen har fri tillgång till fossilt bränsle i skogen, menar teknologie doktor Olov Fahlander. Därmed blir oljekommissionens slutsatser orimliga.

I dagarna har regeringen publicerat rapporten ”På väg mot ett oljefritt Sverige” om Sveriges energisituation inför framtiden. Tyvärr bygger rapporten på en felaktig föreställning: Nämligen att Sveriges nuvarande infrastruktur kan behållas om vi ersätter oljan med biobränsle/etanol. Att detta är fel och en illusion framgår av flera rapporter från SLU – Sveriges lantbruks universitet i Uppsala (Rydberg/Haden). Det är där man är bäst lämpad i landet att bedöma rimligheten av en biologisk energiproduktion. I korthet säger SLU att biobränsle i stort sett kräver lika mycket energi i framställning, som det ger tillbaka som nytta! Den felaktiga föreställningen att bioetanol kan vara ett alternativ till oljan, har uppstått eftersom man i dagens Sverige förutsätter att framställningen har fri tillgång till fossilt bränsle (diesel) i skogen, i produktion och distribution. Nödvändigtvis måste även de stegen räknas in, och då blir bioetanol ett helt orimligt alternativ. Det är det SLU:s rapporter visar. Det är också förvånande att den sakkunniga expertis som anlitats i regeringens rapport inte känner till detta grundläggande faktum. Man har heller inte gått djupare in på konsekvenserna av de enorma odlingsarealer som kommer att krävas för denna radikala omställning. Under sådana förutsättningar är alla överväganden som framförs i regeringens rapport helt meningslösa och utan verklighetsanknytning. Det är en rosendröm om att vi nog skall kunna fortsätta ungefär som tidigare, genom den växling av drivmedel som föreslås. Istället bör vi inse den svaga ställning Sverige har i ett internationellt perspektiv, då huggsexan på jordens resterande oljereserver startar. I dag kostar bensin 12 kr/litern. Hur skall Sverige fungera, när den kostar 100 kr? Det kan hända om fem eller om 30 år. Vilket datum detta sker är dock mindre viktigt. Att i den situationen framställa etanol för att kompensera oss, blir ju enbart terapi, eftersom det inte ger något nettotillskott till energiförsörjningen. Vårt fokus måste riktas åt ett helt annat håll för att få ett framtidssäkert samhälle. Regeringens rapport är därför direkt vilseledande och farlig. Ett politiskt-psykologiskt dilemma är att ingen vill se det som är obehagligt. Man vinner inga val på att säga obehagliga sanningar.

Olov Fahlander"


 

060807
Energikvalitet och nettoenergi

En rapport från Lantbruksuniversitetet i Uppsala hävdar att biobränslen är en ofrånkomlig väg för att ersätta oljan. Fossila bränslen är effektivare att använda till annat än att "odla" etanol, rapsolja mm. Rapporten är författad av Torbjörn Rydberg, Centrum för uthålligt lantbruk och Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU och Andrew Haden, Institutionen för landsbygdsutveckling och agroekologi, SLU.


"Ofördelaktiga energikvoter (energi ut/energi in) för biobränslen är inte ovanliga när
noggranna beräkningar genomförs och de större skalorna tas med i beräkningarna. Det betyder att biobränslen inte kan betraktas som en energikälla för samhället."


Det är oklart när rapporten lades fram. Den verkar inte ha fått någon större spridning trots att den äldsta versionen jag hittade var från november-05. Kanske beroende på att den är lite krävande att sätta sig in i trots (eller tack vare) att att den bara är fem sidor lång inkl. källhänvisningar.

Det är inte bara Brasilien, USA och Sverige som håller på att styra in på etanolspåret.

Läs gärna Energikvalitet och nettoenergi – hur värderar vi olika former av energi

 

060807
Katamaraner tappar värde

Stena har skrivit ner värdet på sina katamaraner med 750 miljoner. Oljepriset som ligger kring 75 dollar fatet gör att det blir svårare att få katamaranerna att gå med vinst. De förbrukar tre gånger så mycket som traditionella färjor.

Läs mer hos Göteborgsposten. Tack Robert för tipset.
 

060807
Peak Oil 2005?

"Most people don't realize that world oil output this year (crude plus condensates) is down 1% - and that's year to date.  What's more, Saudi Arabia crude plus condensate is down 7%."
Jeffrey Brown tror att Saudiarabiens oljeproduktion nu befinner sig där Texas var 1972 och att världen befinner sig där USA utom Alaska var 1971.

Oily Mess, kort artikel hos UrbanSurvival.com. Tack Sverker för tipset.

 

060801
Debattartikel i UNT
Bo Pellnäs har skrivit en varning för Peak Oil i Uppsala Nya Tidning. Han argumenterar för kärnkraft och kryddar med partipolitik inför höstens val.
Här kan du läsa Dags att agera mot stundande oljekris

Aj,aj! Slarv. Pellnäs artikel är två år gammal. Jag beklagar att jag lade upp den som en nyhet. Läs den gärna ändå.
Tack, Olof för påpekandet.