051226
Småländskt oljebolag
Swede Resources i Vimmerby har ingen heltidsanställd. Affärsidén är att köpa andelar i amreikanska olje- och gasprojekt. Det är tydligen många som tror på dem. Börsintroduktionen blev en raket.
DI: Börssuccé för Vimmerbys oljebaroner
DI: Swede Resources makalösa kursrusning fortsätter
PI: Swede Resources ABs senaste borrning har förklarats kommersiellt utvinningsbar
Swede Recources hemsida

051226
Norskt oljefynd
Italienska ENI har hittat olja i det nordnorska Goliathfältet. Det innehåller 100 miljoner fat och det är mycket nog för att det skall löna sig med produktion. Allt enligt The Norway Post.

051226
Grön kolkraft i Kina
Tre fjärdedelar av Kinas elproduktion kommer från kol. Nu planerar ett nytt statligt bolag, Green Coal Power Co., att bygga ett kolkraftverk för vätgasproduktion där koldioxiden skall förvaras i stället för att släppas ut i atmosfären. Vätgasen skall användas till bränsleceller mm. och byggtiden beräknas till 15 år. Mer i People´s Daily.

051226
Lagom pris tycker OPEC
"Sheikh Ahmad al-Fahd al-Sabah gave strong hints that the Organisation of Petroleum Exporting Countries wanted to keep oil prices above $50 a barrel and would take action next year if prices began to weaken." Times artikel tar också upp Kinas beräkningsmiss i statsfinanserna. "Om man missar 16 % av tillväxten, hur stor chans har man då att förutsäga oljeförbrukningen?"

051226
Den svåra skifferoljan
Det handlar om oljehaltig skiffer i Colorado. Extremt stora mängder energi ligger och väntar och man har försökt att utvinna den i hundra år. Shells högteknologiska försök kanske kan bli framgångsrika men hur stor blir nettoutvinningen och hur påverkas miljön? Läs mer i Denver Post.

051226
Sydkorea betalar 40 miljarder dollar för olja
De höga råoljepriserna under 2005 påverkar många länder. The Korea Herald har en artikel om att oljepriserna hittills har knaprat 1 procent från Koreas ekonomiska tillväxt. Dessutom riskerar man att den nuvarande ekonomiska nedgången förlängs när oljepriset skall vidarebefordras till konsumenter och industri.

051226
Dyrare palmolja
EU:s beslut att biobränsle skall stå för 5,75% av bensin och diesel år 2010 bidrar till att trissa upp priserna på förnyelsebara bränslen. EU importerade 17% mer palmolja från Malaysia i år jämfört med förra året. Läs mer i Financial Express.

051215
Web-TV med kommisionen
Första mötet i Kommissionen mot oljeberoendet ägde rum tisdag den 13 december i Rosenbad. Medverkade gjorde bland annat statsminister Göran Persson, tillika ordförande i kommissionen. Dessa 10 filmer kan ses med god kvalitet.

Mötet öppnas. Statsministern hälsar välkommen
Kjell Aleklett, professor, Uppsala universitet samt ordförande i Aspo
Ulf Svahn, vd i Svenska Petroleum Institutet

Sven Kullander, professor em., ordförande i Kungliga Vetenskapsakademins energiutskott
Inledande diskussion efter lunch
Christian Azar, professor, Chalmers och ledamot av Kommissionen mot oljeberoendet
Gunn Persson, klimatforskare, SMHI
Leif Johansson, vd Volvokoncernen
Birgitta Johansson Hedberg, vd Lantmännen
Lisa Sennerby Forsse, professor, Formas

Strömmande media i Real-format. Finns hos regeringen.

051215
Intervju med Stuart Staniford
The Oil Drum har flera duktiga medlemmar och Stuart Staniford är en av de intressantaste. Expert på datasäkerhet med Peak Oil som stort intresse. Han har flera gånger bidragit till intressanta diskussioner när han bearbetar tillgängliga data för att belysa Peak Oil och dess konsekvenser. Nu har han blivit intervjuad i ett amerikanskt radioprogram om sin bakgrund, hur han kom in på Peak Oil och hur han ser på vad Peak Oil kommer att innebära. Programmet är 60 minuter och Stuart dyker upp efter 5 och en halv minut. MP3, (24,2MB). Hämta hos The Oil Drum.

051215
IEA: Stupid, Manipulative or Corrupt?
Rudolf Rechsteiner är arg. Han är schweizisk parlamentsledamot och har tittat på IEA. IEA brukar kallas för västvärldens vakthund när det gäller energi. Finns det risk för en bristsituation skall IEA varna i god tid. När regering och riksdag skall fatta beslut om energifrågor finns ofta IEA:s statistik och prognoser som bakgrundsmaterial. Rechsteiner anser att IEA:s alster är vinklade och dessutom usla. Han har skrivit ett inlägg där han ifrågasätter hur IEA ser på förnyelsebara energikällor. Varför underskattas de hela tiden.
Läs sammanfattningen hos Energy Bulletin eller hela inlägget, graferna är i den undre halvan.

051214
"Tar oljan slut – och i så fall när?"
Kommission mot oljeberoende har haft sitt första möte och sådan var rubriken. Enligt Dagens industri finns det slagsida åt skog i kommissionens sammansättning och Göran Persson sade också att: "Sverige är lyckligt lottat som har gott om skog, regn och vatten". Läs mer hos Dagens industri.

051214
Exxon tror att OPEC kan öka 40%
Energikonsumtionen kommer att öka 60% under de kommande 25 åren tror Exxon Mobil. När det gäller olja så kommer konsumtionen att öka med 1,4% per år och gas kommer att öka med 1,8%. För att ekvationen skall gå ihop måste OPEC producera drygt 47 miljoner fat per dag år 2030 (
idag ca 25 miljoner fat/dag). "We're very confident that that growth will happen"
Läs mer i Seattle Pi.

051214
Dagens Industri om dyrare olja
Dagens industri har idag en artikel om Goldman&Sachs profetia och kommenterar också att amerikanska energidepartementet har svängt om när det gäller synen på framtida oljeförsörjning. Läs "Dyr olja att vänta även i framtiden".

051213
Fortsatt höga priser
Banken Goldman & Sachs var tidigt ute och varnade för att höga oljepriser var i antågande. Nu ser de att priserna kommer att hålla i sig ett bra tag till. OPEC kan inte leverera mer med snabb omställning. Vi är i en "Super-spike" period. Priserna är inte höga nog för att verkligen dämpa efterfrågan. Läs mer i "Oil prices to stay high for years".

051213
"I watched oil fields reach peak and go over, and I've watched how people would do all they could, put whatever amount of money into the field, and they couldn't do anything about it."
Richard Rainwater är miljardär och extremt orolig för Peak Oil. Läs hur han resonerar i "The Rainwater Prophecy", en ganska lång artikel i Fortune.

051213
Ekonomisk smäll först vid 69 dollar
Företaget Merrill Lynch har frågat runt bland fondinvesterare om en mängd ekonomiska detaljer, bl.a. vid vilket oljepris som världsekonomin tar allvarlig skada. Genomsnittet hamnade på 69 dollar per fat som medelpris under 2006.
Läs mer hos Market Watch.

051212
Aleklett, Hirsch, Esser vittnar om Peak Oil
Vid en senats-hearing 7/12 2005 i Washington vittnade Kjell Aleklett m.fl. under rubriken "Understanding the Peak Oil Theory".
Aleklett och Hirsch varnar för en kommande brist på flytande petroleumbränslen medan Esser säger att det inte finns någon överhängande risk för någon sådan brist under de närmaste decennierna. Vittnesmålen (eller rättare sagt de skriftliga underlagen för vittnesmålen) finns i pdf-form: Aleklett, Hirsch, Esser. Alekletts skrift är visserligen på engelska men är en koncis och  bra sammanfattning av problematiken.

Vitnesmålen finns även som strömmande ljud i Real-format. Tack Kennet för tipset.

051212
DN Motor om alternativen
"- Kan man bara lita på att drivmedelspriset ligger kvar på den nivå det ligger på i dag, så finns det goda möjligheter att producera alternativa drivmedel." Christian Azar i artikeln "Bra med dyr bensin". Bra artikel för vardagsbilisten. Tack Olle för tipset.

051212
Norsk Hydro hittar olja i Iran
"– Det snakkes om offisielt at det er to milliarder fat olje i bakken."
Läs mer på Hegnar Online. Tack Robert, för tipset.

051212
OPEC planerar minskning
Oljeproduktionskartellen OPEC skall minska produktionen till de officiella produktionssiffrorna. Med hänvisning till en förväntat svagare efterfrågan under det kommande sommarhalvåret förbereder man sig att justera produktionen. Möjligen för att hålla uppe priset på en för producentländerna angenäm nivå. Läs gärna Reuters artikel (två sidor).

051210
Cantarell faller
Ett av världens absolut största oljefält kommer att minska produktionen nästa år till 1,91 miljoner fat per dag, en minskning med 6%, för att minska till 1,43 miljoner fat under 2008. Det är Mexicos statliga oljebolag Pemex som säger det själva enligt MSN Money.

051205
Nytt innehållsrikt nyhetsbrev från ASPO, No. 60
636. Automobile manufacturers awake to Peak Oil
637. Rimini Conference
638. BP Forecast of Oil Price
639. Saudi Reserves
640. Country Re-Assessment – Syria
641. Strange Times
642. Kuwait Confession
643. Saudi Wealth
644. Voices of Sense in Washington
645. More confusion from the International Energy Agency
646. Sweden’s new policy to wean itself of oil dependency
647. Vituperation
648. Britain’s new energy policy
649. Energy Descent
650. Review of the IEA World Energy Outlook
651. Oil Depletion Protocol
652. ASPO-Australia Reports
                                                               Hämta som pdf. (109kB)

051202
Vem kan man lita på?
När EIA spådde framtidens oljeproduktion år 2001 så hade de på vissa områden käpprätt fel. När det gäller Nordsjön så trodde IEA att produktionen skulle nå 6,6 miljoner fat/dag 2006 och sjunka efter det. Sanningen blev en topp på 5,95 miljoner fat/dag 1999, dvs. redan innan prognosen gjordes. (Under 2005 har Nordsjön levererat 4,8 miljoner fat/dag). När det gäller Mexico spådde IEA mer än 4 miljoner fat/dag innan 2010 som bara skulle minska marginellt till 2020. Mexico har, enligt EIA:s egna siffror passerat toppen december 2003 med 3,45 miljoner fat/dag. Läs Revisiting International Energy Outlook 2001 hos Energy Bulletin.

051201
Oilcast No. 28
Ny sändning från Adam Porter. Sändningarna kommer inte så tätt numera men de går mer på djupet och är alltid intressanta. Huvudreportaget är en intervju med en "senior engineer" för det mexikanska statliga oljebolaget Pemex. Han använder fraser som "doorway of depletion" and "in the middle of the Hubbert curve." Han hänvisar till att det mesta av mexikansk olja kommer från jättefältet Cantrell och att den snart kommer att ha en nedgång på först 10% per år och 20% per år inom ett par år. Intervjun är så speciell att Oilcast för första gånger inte tillåter eftertryck utan tillåtelse. Ingenjören är dessutom djupt orolig på global nivå. Lyssna på mp3-sändningen.
(26 min, 10,5MB)