060225
Kuba - igen
Ännu en artikel om hur kubanerna klarade sig genom den "speciella perioden" när 80% av ekonomin försvann. Den här är bredare än den som finns nedan, den handlar om mer än just odlingen. Läsvärt. The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil.
 

060225
Danmark över toppen
Norska sajten oljekrisa.no har en artikel om att Danmark producerade mindre olja under 2005 än under 2004. 2004: från 377 187 fat/dag till 388 927 fat/dag. Läs mer i Danmark over oljetoppen
 

060223
Mars 2006 - en historisk brytpunkt?
Under den gångna vintern har ett rykte tumlat runt på nätet. Iranska Olje-Börsen skall kanske öppna den 20:e mars och kanske kan man handla olja i euro, kanske blir det endast i euro osv. Dåliga källredovisningar och omtugg av samma "fakta" gör att man tar det hela med en nypa salt. Men, oavsett om det är ett ogrundat eller välgrundat rykte så är tanken dramatisk. En arabisk oljebörs som handlar i euro kan tvinga dollarn att bekänna färg och det tål den förmodligen inte. Långt driven inflationspolitik utan inflation bäddar för ett dollarfall som kan ge ett ekonomiskt fall som kan ge ett politiskt fall. Med tanke på den iranska retoriken gentemot USA skulle det inte vara förvånande om Iran kommer att försöka utnyttja möjligheten att försvaga USA.

Nu är det 4 veckor kvar och artiklarna om IOB har blivit mer innehållsrika. Ofta nämns den i samband med att USA inte längre skall redovisa hur mycket dollar det finns i världen. Man slutar med det i mars 2006 och det kan naturligtvis vara en slump. Det kan också vara en slump att mängden dollar ökat de sista månaderna. Ökade diplomatiska kontakter mellan Iran och Venezuela kanske inte heller har med saken att göra. Eller att Syrien har bytt ut sina dollar i valutareserven mot euro, eller att de amerikanska bankerna inte längre har del i USA:s skuld osv.

David J. Jonsson har skrivit ena ganska lång artikel  i Canada Free Press som går genom det mesta som berör saken under titeln Give Me Energy Security And I Will Give You A Foreign Policy. Underrubrikerna lyder:
The Currency Card and Iran Oil Bourse
Tehran-Caracas Axis
Energy Security Through Energy Interdependence
Cuba and Weapons of Mass Destruction
Security for U.S. Ports
Hamas Interest in Spain
Natural Gas and America’s Food Supply
Russia and Saudi Connection
The China-Iran Connection
The Iran Oil Bourse Begins
Russia and Saudi Connection
Oil Choke Points Discrepancies in International Oil Statistics
Other Impacts on the Availability of World Oil
Alternative Fuel Sources
The Military Cost of Energy Interdependence

En annan artikel i samma ämne är March 20-26, 2006: Iran/USA - Release of global world crisis. Den finns hos franska fristående Europe 2020 – European political Anticipation
Underrubrikerna lyder:
1. Crisis of confidence in the Dollar
2. Crisis of US financial imbalances
3. Oil crisis
4. Crisis of the American leadership
5. Crisis of the Arabo-Muslim world
6. Global governance crisis
7. European governance crisisBåda artiklarna är väl värda att läsa för dem som vill förstå vad som händer, om nu något händer, under våren och sommaren.


 

060223
Kuba - det enda landet som passerat Peak Oil
Hur gick det när Kuba blev av med sin olja och konstgödsel. När Sovjetunionen kollapsade slutade energin att strömma in i landet. Genomsnittskubanen gick ner flera kilo och "alla" började odla med KRAV-metoder. Läs om hur vår framtida livsmedelsförsörjning kan se ut i Organic fruit and vegetable growing as a national policy: the Cuban story

 

060221
Videointervju med Heinberg
Richard Heinberg, författare till PowerDown, ser inte bara ut som en klok gubbe, han kan dessutom förklara problemen begripligt. I alla fall för dem som förstår engelska.
Big Picture lägger ut en hel del kvalitetsintervjuer inom hållbar utveckling och en av dem är med Heinberg under titeln "Brave New World - Part One". Den består av 6 delar och varje del kan ses med 290 kB/s för bredband eller 32 kB/s, vilket skulle kunna fungera även för modem. Än så länge finns bara del 1 som är gjord i oktober 2005.

(Mina egna titlar)
Vad är Peak Oil?
Varför är det så viktigt?
Kommande konflikter
Växthuseffekten
Globalisering och framtiden
Omställningen

 

060217
Oljekommissionens tredje hearing
Kommissionen mot oljeberoendet hade sitt tredje möte idag och det handlade om transporter. Så här såg talarlistan ut:

Mötet öppnas. Statsministern hälsar välkommen
Göran Friberg, utredningschef, Statens Institut för KommunikationsAnalys (SIKA)
Hans Folkesson, senior vice president, Volvo Cars
Jan Sundling, ordförande Sveriges Transportindustriförbund
Ann Holm, marknadsansvarig, Södra Banregionen
Jan Forsberg, vd SJ
Jonas Åkerman, forskningsledare, Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier (fms/KTH)
Märta-Lena Schwaiger, vd Svenska Lokaltrafikför. (SLTF) och Leif Magnusson, projektledare miljö, SLTF
Per Kågesson, trafikmiljöexpert
Anders Rooth, miljöchef kommunens trafikkontor
Ingmar Andreasson, professor, KTH
Anna-Lisa Linden, professor i sociologi, Lunds universitet
Leif Johansson, vd Volvokoncernen, ledamot av Kommissionen mot oljeberoendet

Allt kan ses på Web-TV från Regeringen.
Bildunderlagen finns att hämta som pdf på samma sida.

 

060217
Har Nordamerikas gas passerat max?
Marknaden för naturgas är betydligt mer lokal än oljemarknaden. Medan stora mängder energi kan transporteras med båt eller lastbil transporteras gas via pipelines, d.v.s. fasta installationer med given sträckning. Enda alternativet är LNG, nedkyld flytande gas. Det är en kostsam transportmetod, både när det gäller specialfartyg och när det gäller nedkylningen av gasen. En lokal gasbrist är med andra ord betydligt svårare att kompensera med import från andra delar av världen. USA har satsat stort på gas när det gäller elproduktion så det är stor sprängkraft i påståenden som detta:
"It looks like sometime in the last three or four years that North American natural gas production has peaked," said Julian Darley, founder of the Post Carbon Institute, an Oregon-based environmental think tank. "By the end of 2006, I think we'll be completely sure."
Läs mer om de olika sidorna av gasproblematiken i Do High Prices Mean We're Running Out of Natural Gas?
 

060217
Mer om Cantarell
Tom Whipple på Church Falls Press berättar om mexikanska oljefältet Cantarell, om varför det skiljer sig från de flesta andra fält, om vad som sker om vattnet har nått så högt i borrhålen som befaras.

"Vår historia börjar för 65 miljoner år sedan, när Chicxulub -meteoren slog ner i havet nära Yucatanhalvön. Det var en stor smäll, för den utrotade inte bara dinosaurierna, den utrotade 75% av alla då levande arter.   ...   Någon gång mellan 65 miljoner sedan och 1976 fylldes hålet med 35 miljarder fat olja och gjorde det till en av världens största oljefält. Det kallas numera Cantarell." (Egen översättning) Läs den intressanta artikeln Cantarell — An Omen?
 

060216
100 dollar per fat inom 5 år?
Chefen för det lilla oljebolaget Cairn Energy Sir Bill Gammel: "Jag tror att vi kommer att få se 100-dollarsolja inom de kommande 5 åren. Vi kommer inte att få se 20 dollarsolja igen"
Läs mer om när Cairn Energy hittade olja i Indien och varför den enkla oljan är hittad i Why oil will hit $100 a barrel hos BBC.
 

060216
Rysk energi
Kan Ryssland hjälpa världen när kolväten blir en bristvara?
De alltid lika seriösa gänget på "The Oil Drum" har en ny intressant debatt i ämnet:
Uncertainties About Russian Reserves and Future Production

Ryssland är en svår nöt. Sovjettiden var inte känd för sin öppenhet om naturresurser och med Putins nya grepp om den ryska energisektorn blir det en hel del osäkerhet och många gissningar om framtiden. En av initiativtagarna till The Oil Drum, Dave har skrivit ett rejält inlägg om rysk olja och gas med en del matematisk bearbetning.

I en av kommentarerna till artikeln dök det upp en intressant länk till en presentation om rysk energipolitik. Det är en fristående energikonsult, Institute of Energy Policy, som tar en kritisk titt på nutid och framtid i presentationen "Russian energy policy problems" .

En av bilderna i presentationen visar hur man tror att rysk gasproduktion gestaltar sig framöver. Om de har rätt kommer toppen att passeras så snart som 2007 med en jämn minskning efter det. Konflikten kring gasen mellan Ryssland, Ukraina och Västeuropa som vi hade för en månad sedan var med andra ord bara en inledning. Nästa köldknäpp kan bli energimässigt och politiskt värre.
                                              

                                                     Produktionskris i rysk gas
 

060216
Cantarell ned 6% 2006
Mexikanska oljefältet Cantarell är världens näst största när det gäller oljeproduktion efter Saudi Arabiens Ghawar. Cantarell står för 60% av Mexicos oljeproduktion med 2 miljoner fat per dag.
En rapport från december förra året har nu ändrat prognosen för Cantarells produktion under 2006. Man tror att minskningen kommer att bli 6%. Statliga Petroleos Mexicanos,
Pemex hävdar att man kommer att kunna kompensera med ökad produktion från andra fält , under 2006 skall Mexicos produktion t.o.m. öka från 3,33 till 3,43 miljoner fat per dag men vissa bedömare tvivlar på det påståendet. Mer hos Forbes.
 

060216
8 år kvar för Kanadas gas
Geologiska fakulteten vid Calgarys universitet var värd när Dave Hughes höll ett föredrag: “The Coming Energy Sustainability Crisis: Alternatives to Oil, Implications of Demand Growth and the Way Forward.”
Hughes arbetar heltid med kanadensiska naturresurser och visade tydligt att vi snabbt närmar oss stora bekymmer. Antalet borrhåll som borras per år ökar hela tiden för att hålla produktionen på samma nivå, ändå räknar man med att naturgasen bara kommer att räcka i 8,1 år. Fler siffror i ett sammandrag av Dan Crawford i The Republic.
 

060215
"Min karriär som profet är över - Jag är nu en historiker"
Kenneth Deffeyes arbetade med Hubbert hos Shell och har fortsatt att använda Hubberts teorier för att beräkna när vi passerar Peak Oil. Enligt Hubbert/Deffeyes sker det när hälften av världens olja är förbrukad, den maximala oljeproduktionen kan inträffa något tidigare eller något senare. Deffeyes hade i mars i år förutsagt att Peak Oil skulle infalla vid Thanksgiving 2005. När han har fått gå genom produktionssiffrorna hos Oil&Gas så kunde han räkna ut att han hade fel med tre veckor. Enligt Kenneth Deffeyes passerade världen Peak Oil den 16/12 2005. Läs hans resonemang i Join us as we watch the crisis unfolding från Deffeyes egen sajt, Beyond Oil: The View from Hubbert´s Peak.


 

060209
Guardian: Sverige som föregångsland
Brittiska Guardian har en artikel om Sverige regeringens ambitioner att minska oljeberoendet.
"Sweden has a head start over most countries. In 2003, 26% of all the energy consumed came from renewable sources - the EU average is 6%. Only 32% of the energy came from oil - down from 77% in 1970."
Läs mer i Sweden plans to be world's first oil-free economy
 

060208
Det är fuskigt! säger Exxon m.fl.
Analytikerna Cambridge har på begäran av de stora oljebolagen framställt en rapport där slutsatsen är att man bör förändra hur oljebolagen skall redovisa sina reserver till börs och allmänhet. I stället för att som nu berätta hur mycket oljetillgångar i berget som är bevisade, "proven" vill man att det skall räcka med troliga, "probable" reserver. "Probable" innebär att man räknar med olja som är lönsam att utvinna i ett framtida högre prisläge eller med än så länge för dyr utrustning.

Skeptiske analytikern Matt Simmons tycker att reglerna skall stramas upp i stället för att som föreslås låta oljebolagen själva bestämma hur de vill mäta sina reserver. Som exempel nämns Exxon som bara lyckades ersätta 83% av vad de producera 2004 när man följer de nuvarande reglerna. Enligt Exxons eget sätt att se så har de ersatt 112%. Ett annat exempel är Kanadas tjärsand som är lönsam vid nuvarande oljepris, den får inte räknas in enligt nuvarande regler. Det ser ut som ännu ett tecken på att den enkla oljan är hittad och till stor del förbrukad. Världen går förmodligen in i en ny fas när det gäller energi
Läs allt i Oil companies want SEC to loosen reserves rules.
 

060208
Peak Oil Review No. 5
ASPO USA:s veckobrev har kommit igen. Rubrikerna:
1. Iran
2. Norwegian Party seeks to impede oil and gas development in the Arctic
3. Nigeria
4. Energy briefs
Commentary: Detoxing American Oiloholics -- The President’s Plan or the Peak Oil Caucus'?

Hämta hem filen (pdf, 89kB)
 

060208
Genombrott för vätgas?
Australiensiska forskare hävdar att de har kommit så långt med sitt keramiska platinum-material att de kan lova kommersiella produkter om sju år. Materialet klyver vattenmolekyler till syrgas och vätgas och påstår bli både billigt och tåligt. Läs mer hos Fuel Cell Works.
 

060208
Etanol - ersättaren?
New York Times har en ganska rejäl artikel om etanol, olika framställningssätt och vad som vänta runt hörnet.

"There is only one catch: Turning corn into ethanol takes energy. For every gallon that an ethanol manufacturing plant produces, it uses the equivalent of almost two-fifths of a gallon of fuel (usually natural gas), and that does not count the fuel needed to make fertilizer for the corn, run the farm machinery or truck the ethanol to market."

Läs och titta på grafik i Corn Power Put to the Test.
 

060208
OPEC:s oljeproduktion minskade
Nigeria minskade med 250 000 fat, Irak med 150 000 fat, Saudi Arabien med 100 000 fat och Iran med 50 000 fat per dag under januari jämfört med December. Totalt sjönk OPEC 10:s produktion med 405 000 fat till 28,005 miljoner fat, d.v.s. med 1,44%. Allt enligt EIA.
 

060208
Stater vinner, storbolag förlorar
När oljemarknaden tuffar till sig har de stora oljebolagen svårare än statliga bolag att få koncessioner. Stater eller statliga oljebolag kan erbjuda mer eller andra motprestationer.
Mer än hälften av alla borr-rättigheter som bytt ägare sedan 2003 har hamnat hos stater, enligt BP-chefen John Browne.
Analytikerna tycker att marknaden blir svårbedömd. De statliga bolagen, vad är deras strategi? Hur ser deras finansiering ut? säger David Pursell, analytiker vid Pickering Energy Partners i Houston.
  Några exempel:
När Nigerias mest lovande olja och gasfält auktionerades ut förlorade Chevron och Exxon-Mobil. Vann gjorde företag som kontrolleras av Sydkorea.
Shells försök att få utveckla ett Venezuelanskt gasfält rann ut i sanden när ett brasilianskt oljebolag klev in.
China National Petroleum köpte det kanadensiska PetroKazakhstan för 4 miljarder dollar i oktober förra året.
Statoil ligger bra till för att utveckla ett stort ryskt gasfält i arktis.

Läs mer i Big oil is getting pushed around hos Bloomberg.
 

060208
Saudi funderar på framtiden
Saudi Arabiens oljeminister Ali Al-Naimi vägde orden på guldvåg när han talade vid en konferens som energianalysfirma Cambridge arrangerade den 6/2. Bushs tal om att göra sig kvitt beroendet av utländsk olja oroar kanske ett land som har lovat att investera kraftigt för att få upp produktionen. Målet är att höja produktionskapaciteten från 11 miljoner fat per dag till 12,5 miljoner fat 2009. Det krävs stora pengar om det är möjligt över huvud taget. Dessutom planerar man att fördubbla sin raffinaderikapacitet, bl.a. i Kina och Sydkorea. När USA:s president i sitt tal till det amerikanska folket säger att USA skall minska sin oljeimport med 75% till 2025 så kan man förstå om Saudi Arabien ser över sin investeringsplan.
Al-Naimi sade också att Saudi fortfarande har 2 miljoner fat per dag i reservkapitet och att 15 dollar av dagens oljepris på ca. 65 dollar är spekulation.

What concerns us is all the talk about not wanting our oil...” sade Naimi bl.a.

We are absolutely delighted that President Bush has recognized at last that his country is addicted to oil...” sade IEA-chefen Claude Mandil.

Läs mer hos Khaleej Times i Saudi nervous that US doesn’t want its oil

 

060205
Ingen oljekris
Här är ett typexempel på argumentation för ståndpunkten att:
Man hittar mer olja, bara man anstränger sig. Och det gör man om priset stiger.
Kanske också ett genomsnittligt exempel på hur normalkolumnisten ser på saken.
Läs gärna What oil crisis?
 

060204
DI om veckans oljepris
Det är ont om svenska oljenyheter just nu, men här är en liten från Dagens Industri:
Irankonflikt fick oljan att vända upp igen.
 

060204
Ta en titt på oljetermometern
Tidningen The Spectator har frågat fem av världens ledande oljemarknadsanalytiker vilka händelser som kommer att påverka oljepriset mest under 2006. Dessutom med en prislapp på de viktigaste. Iran toppar listan som avslutas med möjligheten till ett prisras under året:
"...a crash is still possible this year. Oil markets already have more than enough oil supply, and many of the barrels being bought today are going into storage, betting on higher prices later on. Drollas predicts that when storage becomes hard to find, it could trigger a sell-off to below $50."

Läs m
er i
What is likely to affect the boiling point of oil in 2006
 

060204
Större OPEC-export än väntat
Hela oljebranschen är tystlåten med hur mycket man säljer och till vem. Med Norge som undantag så är det svårt att hitta pålitliga siffror annat än i efterhand. När det gäller OPEC finns inte ens den möjligheten. Så när råoljepriset skall förhandlas fram, strategier skall utmejslas och projekt kanske startas, hur får man veta hur mycket olja som exporteras från mellanöstern? Jo, det finns organisationer som håller reda på världens tankerflotta. Var de lastade, vart de är på väg, med vad, och hur djupt de ligger i havet. Allt omvandlas till ungefärliga siffror som blir underlag för stora investeringars vara eller inte vara. En av de mest kända är OilMovement.
De rapporterar nu att OPEC:s oljeexport kommer att öka med nästan 300 000 fat per dag under några veckor.
"It's both surprising and unusual," Mason said.  "Typically at this time of year, eastbound exports should fall slightly and they haven't and at the same time westbound shipments have also gone up," he added.
Läs artikeln hos Schlumberger.
 

060204
Shell-chef: Inte en Peak Oil, flera!
Jeroen van der Veer vd för Shell har svarat på frågor om Peak Oil i en nätradiosändning. Svaren är ganska intressanta. Några exempel:
“Mr. van der Veer replied that his argument basically was that the world will not [arrive at a peak oil situation]. He said that peak oil is correct as applied to regional areas of production like the North Sea, Texas or the Lower 48, but does not apply to the world as a whole.”

“That is a great question it is much more complex than many people think. That (peak oil) is not how we will go. Because peak oil theory itself is correct, if one takes easy oil close to the markets. If you look at West Texas the oil has gone, or even the North Sea…but if you look at oil sands you don’t know where the peak will come…if you think about coal…there are huge reserves. If you assume we can develop clean coal technologies, [then] there will not be one peak.”
     Läs hela hos Resource Investor.
 

060204
ASPO:s nyhetsbrev No. 62 Februari

Innehåll:

665. Kuwait admits to Exaggerating its Reserves.
656. Country Re-Assessment – Colombia
667. Europe faces first phase of its Energy Crisis
668. Aviation Fuel
669. USGS Update
670. The New Dinosaurs
671. Norway Re-visited
672. ASPO-5
673. New Depletion Study by German Government Agency
674. Australian Senate Inquiry into Peak Oil
675. What they don’t want us to know about the coming oil crisis
676. Motor Industry
677. Shell follows Chevron’s lead in admitting to Peak Oil in as many words
678. Recent Middle East History

Hämta hos ASPO Irland (pdf 200kB)
 

060204
Herald Tribune om Göran Persson och USA

 
..."det finns i alla fall en till som förstår problemet" sade Statsminister Göran Persson angående George W Bushs tal. Om skillnader mellan honom och Bush: " Jag betonar klimatförändringar, det gör inte han". " Jag betona affärsmöjligheter, det gör inte han. För övrigt är det samma argument."(Egen översättning)
Läs hela i Sweden offers itself as a model on energy
 

060204
Oljepriset efter "State of the Union-talet"      UPPDATERAD

Så här såg det ut på Futuresource tre dagar efter Bushs tal där frasen "spara energi" nämndes 0 gånger. "68-dollarsoljan" har blivit "65-dollarsolja"...