060131
Nytt nummer av Peak Oil Review
ASPO-USA ger ut en tidning i pdf- format. Nummer 4 har bl.a. en intressant artikel om att modern oljefältsteknik inte ökar mängden olja som man får ur ett fält, vilket ekonomer ofta påstår, däremot kan oljeflödet höjas för en tid. Här är Peak Oil Review.
 

060131
Naturbruk om skogsbruk
Programmet
Naturbruk från den 31/1 har ett inslag om energisituationen, om olja, ved etc. Ljungcrantz är skeptisk till regeringens planer på att skogen skall ersätta oljan. "Vi har levt i ett paradis med överflöd av billig energi från oljan, säger skogsägaren Ingemar Ljungcrantz som anser att vi måste fördubbla skogsproduktionen om skogen i framtiden ska räcka till energi, papper, plank och bräder".
Inslaget börjar 19 minuter och 20 sekunder in
i programmet. Här är sidan med inslaget.
 

060131
Studio E
tt: Kampen om oljan
Missade du radioprogrammet om Indien, Kina och oljan från den 30/1?
Här kan du lyssna på inslaget som är omskakande.
"Kampen om oljan
Nu tävlar stormakterna Kina och Indien om oljan. Vad betyder denna tävlan om oljepumparna? Journalisterna Vladislav Savic och Gunnar Lindstedt samt Kina-kännaren Kristina Sandklef medverkar.
"
Här är sidan med inslaget.
 

060131
Ryssland har hittat olja

Ryska Lukoil har hittat ett nytt oljefält i Kaspiska havet, det största fyndet på över tio år. Tidiga mätningar tyder på att fältet kan innehålla 600 miljoner fat olja och ha en daglig produktion på 100 000 fat per dag, vilket motsvarar 1% av den ryska dagsproduktionen av olja. Läs notisen hos Oil & Gas Journal.
 

060126
Repsol skriver av reserver

Europas femte största oljebolag, spanska Repsol, minskar sina reserver från 4,93 till 3,68 miljarder fat, d.v.s. drygt en fjärdedel. Man har gått genom sina fält och funnit att verkligheten inte stämmer med vad man tidigare sagt. Repsol har inte kunnat ersätta den olja och gas man producerat de sista fyra åren och investerar nu 11,4 miljarder Euro för att stoppa nedgången.
``In the past, we promised things that we haven't delivered,'' Brufau said in May at his first meeting with investors as chairman. ``We now aim to be transparent about our problems.''
Läs artikeln hos Bloomberg.
 

060126
Storbritannien fortsätter att rasa
Enligt the Royal Bank of Scotland så var den sammanlagda produktionen av olja och gas i Storbritannien 14% mindre under november 2005  jämfört med november 2004. Storbritanniens olja/gasproduktion har sjunkit sedan 1999 och man räknar med att bli nettoimportör inom 5 år. Enligt den skotska banken åldras de brittiska fälten så snabbt att man kan bli importör tidigare än beräknat. Läs mer hos IRNA.
 

060126
Kanadensisk tjärsand ger oljevinst

Tjärsanden i Alberta, Kanada brukar beskrivas som en av de tänkbara räddningsplankorna när den globala oljeproduktionen passerar max och börjar minska. Det är ifrågasatt hur mycket av den enorma mängden tjära som verkligen kan utvinnas. Det krävs mycket energi och mycket naturgas för att få upp tjäran till ytan.
Nu går den syntetiska oljeproduktionen med vinst trots att naturgasen som behövs för att få upp tjäran har blivit betydligt dyrare. Produktionen skall under 2006 utökas ytterligare för 8,4 miljarder dollar och då ge ca 100 miljoner fat olja per år av världens totala produktion på 30 000 miljoner fat olja per år. Läs mer hos kanadensiska radion CBC.
 

060126
U-länder ok enligt FN
Tvärt emot vad de flesta trodde så har 2005 års höga oljepriser inte skadat U-ländernas bräckliga ekonomier, enligt en ny FN-rapport. Man förväntar sig att oljepriset stabiliseras kring 60 dollar per fat under 2006 och att det kommande året kommer att bli mer kännbart för de U-länder som inte är oljeexportörer. Läs artikeln om rapporten hos Asian Tribune eller gå till FN och hämta rapporten World Economic Situation and Prospects 2005.
 

060126
Shell-chef nämner Peak Oil

Shells vd Jeroen van der Veer har synpunkter på nutiden och framtiden.
"På toppen av bekymren med de höga oljepriserna kommer nu också oron för att vi nu har nått "Peak Oil" och att den globala oljeproduktionen kommer att börja minska. Har vi?" (Min översättning)
"My view is that “easy” oil has probably passed its peak."
Sedan fortsätter han med att se positivt på de okonventionella oljereserverna och möjligheterna att hantera koldioxisproblematiken. Slutklämmen är att med de enorma investeringar som behövs är det viktigt att skattetrycket på energisektorn inte är för högt.
Artikeln i Financial Times är spärrad för icke prenumeranter men den finns hos Energy Bulletin.
 

060125
Ingen billig olja om 5 år

Olja som säljs på 5-årskontrakt har passerat 64 dollar per fat och har ökat 68% på ett år. Allt färre tror att dagens oljepris är en bubbla som snart skall spricka och att köpa en del olja på femårskontrakt kan vara ett sätt att gardera sig om oljan skulle vara ännu dyrare då.
För snart ett år sedan skapade Goldman&Sachs rubriker när de hävdade att en framtida "superspike" skulle kunna få oljan att kosta 105 dollar fatet. Nu säger de att 105 dollar är för lite om Peak Oil-teorin stämmer.
Läs mer hos Bloomberg.
 

060124
Kuwait reviderar sina oljereserver

Efter Kuwaitkriget var Kuwait det första OPEC-landet som plötsligt deklarerade att landets oljereserver var större än tidigare. De var inte 68 miljarder fat utan 94 miljarder fat. Resten av OPEC följde efter, kanske p.g.a. att OPEC:s nya kvotfördelning baserades på hur stora reserver man hade. OPEC-siffrorna har i de flesta fallen inte ändrats sedan dess, trots ganska stor produktion, och har bara tagits på allvar av EIA, IEA osv. Man visste att de inte stämde.

Nu har Kuwait, som första och hittills enda OPEC-land berättat att reserverna inte är 99 miljarder fat utan 48 miljarder fat. Under 2005 förlorade OPEC:s kvoter sin betydelse i och med att alla oljeproducenter i världen pumpade för fullt, ingen behövde hålla tillbaka för att hålla upp priset. Kanske har det bidragit till Kuwaits förändrade synsätt? Läs mer hos Reuters.

ASPO tyckte att det var så viktigt att de satte samman en specialsida med text och grafer där de tolkar hur nära de var att gissa Kuwaits egentliga oljeinnehav från början.
 

060124
Offentlig hearing med Kommissionen mot oljeberoendet 20 januari

Programmet såg ut så här:
Mötet öppnas. Statsministern hälsar välkommen
Bakgrund: "Sveriges energiförsörjning - dagsläge, prognoser", Thomas Korsfeldt, generaldirektör, Sveriges energimyndighet

Dagens tema: "Sveriges gröna guld - hur stor är potentialen för inhemsk bioenergi från jord- och skogsbruksmark, nu och framöver?"

Skogsbruksmarkens möjliga bidrag
Jan-Erik Nylund, professor, Sveriges lantbruksuniversitet, Bengt Johnsson, agronom, Statens jordbruksverk

Reflektioner om bioenergianvändningen ur ett ekologiskt perspektiv
.
Urban Emanuelsson, föreståndare, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet


Skogs- och lantbruksrörelsens energiscenarios
. Presentation och kommentarer av kommissionsledamöterna Birgitta Johansson Hedberg, vd Lantmännen och Christer Segerstéen, ordförande Södra skogsägarna

Vilka är dagens och morgondagens biodrivmedel? Korta presentationer av tre inbjudna experter: DME, metanol. Ingvar Landälv, tekn. dir. Chemrec AB, Etanol. Per Carstedt, ordf. BioAlcohol Fuel Foundation, Biogas. Göran Värmby, projektledare Business Region Göteborg

Titta på föreläsningarna i real-format. Dessutom finns ett flertal presentationer att hämta i pdf-format på samma sida.

Här är ett exempel från Thomas Korsfeldts summering av Sveriges energiläge:

Tack Kennet, för tipset.
 

060114
LRF om bioenergi kontra naturgas
Lars-Göran Pettersson, förbundsordförande i Lantbrukarnas riksförbund, har skrivit en debattartikel där han ifrågasätter planerna på en svensk satsning på naturgas.
"Känslan av att regeringen inte fullt ut vågar tro på en omställning till förnybar energi är uppenbar. Hur ska man annars tolka att regeringen, steg för steg och utan en samlad bedömning, släpper fram en utbyggnad av naturgas i Sverige? Detta samtidigt som alla vet att naturgasen, eller fossilgasen som den borde kallas, aldrig kan bli något annat än en parentes i svensk energipolitik.
Gasen är dyr, ändlig och bidrar till växthuseffekten. Prismässigt har den inte en chans mot svenska förnyelsebara energikällor som bioenergi, vatten- och vindkraft, såvida man inte ger gasen en gräddfil i form av sänkta miljöavgifter. Och den som tror att naturgasen kan vara ett alternativ när oljekällorna sinar, blir besviken. Den fossila gasen räcker inte mycket längre än oljan. Flera offentliga utredningar har också klarlagt att där gasledningar dras fram, där minskar marknaden för bioenergi."
Läs hela artikeln i Göteborgsposten.
 

060112
Norsk olja minskar
Den norska oljeproduktionen kommer att bli 5 procent mindre än förra årets. Från 2,56 miljoner fat per dag till 2,43. Minskningen är inte lika stor som den var -04 till -05 då den minskade hela 9 procent, till stor del p.g.a. ett gasutbrott som gjorde att ett fält måste stängas. Trots minskad produktion två år i rad säger Norska Petroleum Direktoratet att man räknar med att oljeflödet nu skall hålla sig stabilt till 2010. Allt enligt MSN Money.
 

060111
World Watch om Peak Oil
Årets första nummer av World Watch Magazine har Peak Oil som tema.
Huvudartiklar:
Oil: A Bumpy Road Ahead
-Kjell Aleklett, ASPO
Global Oil Production About To Peak? A Recurring Myth
-Red Cavaney, American Petroleum Institute
Over The Peak
-Christopher Flavin, Worldwatch Institute
Planning For The Peak In World Oil Production
-Robert K. Kaufmann, Boston University Center for Energy & Environmental Studies
Peak Oil: A Catastrophist Cult And Complex Realities
-Vaclav Smil, University of Manitoba
Man kan köpa tidningen som PDF för 4 dollar.
Kaufmanns bidrag "Planning For the Peak" finns att läsa hos Alternet.

Extra: Titeln på Red Cavaneys bidrag lät som om det bara var det gamla vanliga - inga problem, fortsätt som vanligt. Artikeln kanske låg tillgänglig någon annanstans? Det gjorde den, tillsammans med de övriga artiklarna. Man kan hämta ett sammandrag av tidningen. Pdf (1,2MB)
(Cavaneys text var tyvärr så förutsägbar som titeln antydde.)
 

060109
Hela Simmons-intervjun
Nu finns hela intervjun med Matt Simmons tillgänglig. Den 4/1 berättade vi om intervjun där del 2 bara var tillgänglig för prenumeranter. Nu visar det sig att hela intervjun på en japansk tidning. På engelska som tur är. Läs den hos JapanFocus.org.
 

060109
Intervju med Robert Hirsch
Robert Hirsch var ansvarig för den av USA:s energidepartement beställda rapporten Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation and Risk Management. Den kom för snart ett år sedan och var en av huvudskälen till att Peak Oil har nått fram till regeringar. Hämta den här (pdf 1,2 MB)
Nu kan man lyssna på en intervju med Hirsch från November-05. Han berättar om hur rapporten kom till och om hur allvarligt läget är. Han är en lugn, sansad, påläst och tydlig människa och det han säger är dynamit. Finns som strömmande media och som MP3 (15,5 MB)

"...there simply is no question that the risks here are beyond anything that any of us have ever dealt with. And the risks to our economies and our civilization are enormous."
 

060108
Vi borde kanske oroa oss...
Vi går en ny värld till mötes. Det kalla kriget är över. Det nya krigets gränser går mellan de som har eneri och de som inte har energi. Putins planer på att återupprätta Ryssland med olja och gas. Kinas politiska och energitaktiska ambitioner. Europa som går in i ett allt djupare beroende av energi från OPEC och Ryssland. Vi borde kanske oroa oss men ingen tar upp diskussionen. David Montagu-Smith skriver ur brittiskt perspektiv i Times Online: Energy question may spell end of the good life for the West.
 

060108
Brasilien-från import till export
Den brasilianska oljeindustrin har fått luft under vingarna. Statliga oljebolaget Petrobras producerar så mycket olja att de räknar med att kunna exportera olja under 2006. Ordföranden i Petrobras ingenjörsförbund kallar det förräderi att exportera olja. En fristående konsult har beräknat att oljepriset kommer att stiga till 100 dollar per fat år 2010 och att det kommer att stiga astronomiskt. Att exportera oljan nu är vansinne menar man.
Läs mer i Dow Jones News.
 

060106
Sammanfattning av nyårsläget
Falls Church News-Press har en artikel med titeln The Peak Oil Crisis. Den ser bakåt på 2005 och vilka sannolika vägar som 2006 kan ta. Amerikanskt perspektiv men allmän när det gäller Peak Oil. Tack, Stefan för tipset.
 

060105
ASPO:s nyhetsbrev Nr.61 Januari
Innehåll:
653. The Scope for Renewable Energies under-stated
654. New Film on Peak Oil
655 The Fifth ASPO International Workshop on Oil Depletion
656. Country Re-Assessment – Indonesia
657. Correction to Item 640
658. Investment in Kuwait
659. Peak Oil in Washington
660. China running short of Gas
661. The questionable contribution of enhanced recovery
662. 2005 Update of the Depletion Model
663. Peak Oil Debate
664. Peak Oil on BBC2’s Newsnight
Calendar of Forthcoming Conferences and Meetings

Hämtas hos ASPO Irland.
 

060105
Ekot ger bakgrunder
Dagens Ekos reporter Vladislav Savic har skrivit en rejäl artikelserieserie "Spelet om världens oljetillgångar".

Under de tre rubrikerna: Spelet om oljan i forna Sovjetunionen, Afrika i centrum för stora oljeintressen och Vänsterinriktat Latinamerika oroar USA finns följande artiklar:

Georgien: Pipeline skärper motsättningar
Azerbajdzjan: Konflikt hotar med Iran
Korrupt Turkmenistan i svår balansgång
Kazakstan: Spelar med flera stormakter
Uzbekistan: Grannar fruktar brutal regim
Transitländer för opium och islamism

Stormaktskamp i Sudan och Tchad
Oljan skärper motsättningar i Nigeria
Kina satsar i allt fler afrikanska länder

Venezuela använder oljepengar mot USA
Bolivia vill förstatliga energisektorn
Ecuador: Fattiga kräver oljeinkomster


Allt finns hos Ekot på SR. Tack, Daniel för tipset!
 

060104
Ny intervju med Matthew Simmons
När Simmons skrev Twilight in the dessert rörde han verkligen om i grytan. I en färsk intervju får han frågan om det är något han ångrar med boken, om han skulle vilja justera den på något sätt?
Intervjun är i två delar. Den andra delen är bara för prenumeranter men den första delen är tillgänglig för alla och läsvärd.
Citat:
"The technology is basically making oil and gas come out of the ground far faster than we could ever do before, and it's creating decline rates of 30% a year when it used to be 3% a year, and it is not recovering vast amounts of additional oil"

"It is utterly obvious the North Sea oil peaked in 1999. In 1995, after a few hours of analysis, I made a presentation in Aberdeen saying with almost total certainty the North Sea would peak between 1998 and 2000. Yet the 10 major oil companies operating in the North Sea were confident the North Sea would not peak until 2010. They estimated by 2000 the U.K. and Norway would be producing 7.3 million barrels a day: the U.K. at 3.6 million and Norway at 3.7. It turns out in 1999 the U.K. and Norway produced just under 6.1 millions barrels a day, and by this summer they are estimated to be down to about 3.5 million barrels a day. You are talking about the most technically advanced oil companies in the world looking at their own fields and getting mesmerized by modern oil-field technology, and the mesmerization turns out to be a myth."

"The idea that $60 oil is really hurting the emerging economies is a myth. It doesn't seem to be affecting them at all."
Läs mer på Barron´s Online.
 

060104
Brittiska energibekymmer
Enligt politiker och olje/gasbranchen är allt under kontroll, men kanske är Storbrittannien på väg mot en tillfällig lokal energibrist"
...fears that once the extent of the problem emerges it will trigger panic buying, making the crisis still worse.
"
Problemen började med nedgången i brittisk gasproduktion och svårigheterna att kompensera det med importerad gas. Värmekraftverk som är flexibla har ställt om från gas till olja vilket, tillsammans med branden i oljedepån i Buncefield har skapat mycket små marginaler när det gäller brännolja. Läs artikeln i The Independent.