060731
Peak Oil Review No. 30
Innehåll:
1. The Middle East
2. Nigeria
3. Iraq
4. Kuwait reevaluates reserves
5. US Economy slows
6. Mexico
7. Energy Briefs
Commentary: Oil Exporters Consuming More, Eventually Will Export Less.
 
Kommentaren handlar om att oljeförbrukningen skenar i de flesta oljeproducerande länder. Statliga subventioner och i många fall en stor befolkningstillväxt gör att flera av oljeproducentländerna förmodligen kommer att tvingas minska exporten framöver, även i de fall som man lyckas hålla produktionen konstant.

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 

060731
Bakhtiari vittnar i Australien
Dr Samsam Bakhtiari har nyligen avgått från posten som "Senior advisor" hos National Iranian Oil Company. Han är en rutinerad oljeman och en av de mest framstående inom de som varnar för Peak Oil. Den 11:e juli vittnade han inför en australiensisk senatskommitté som handlade om Australiens framtida oljeförsörjning och alternativa fordonsbränslen. Bakhtiari framstår som klartänkt, han argumenterar lugnt, tar aldrig till överord och är tydlig i sina ståndpunkter.

Ur hans öppningsanförande:
"Crude oil is a commodity unlike any other. It is simultaneously a strategic raw material, a unique industrial feedstock and the most essential of fuels. It is also the most conveniently and widely traded form of energy and therefore the swing element in the world’s energy mix."


Om Ghawar:
"The horizontal well is different. It comes down like this and then it goes horizontally for a few kilometres. The horizontal well is a blessing because you can get to the exact middle of the oil structure and so take out your oil more easily. But there is a very great danger with horizontal wells. They tell us that in Ghawar today there are 220, roughly, horizontal wells. The great danger of the horizontal well is that when the water reaches the well it is dead. So one day in the future at Ghawar, the water level will eventually reach the horizontal well.
   ...
Senator JOYCE—Aren’t there already signs that that is happening at some of their sites?
 
Dr Samsam Bakhtiari—Yes, it is happening but not on a large scale. When it happens on a large scale then Ghawar is going to collapse and you will have a cliff in the production of Ghawar. When you have a cliff there, the whole Saudi production system is going to fall apart. If that happens, we will start hearing bells ringing all over the place, and the price of oil is going to go through the roof."

Om Colin Campbell:
"Dr Samsam Bakhtiari—I have studied oil reserves for the past 40 years, from when it was a very new science. In the beginning, there were a few specialists who were not very good, and then came the greatest specialist of oil reserves. He began working for a petrol consultant in the 1990s and, in 1995-96, established what is in my opinion the best set of oil reserves in the world. These are the oil reserves of Dr Colin Campbell."


Bakhtiari har delat upp den enligt honom sannolika framtiden i flera övergångsfaser. Transition 1 (T1) har inletts 2006 och kommer att vara i några år då oljeproduktionen förväntas sjunka något lite. Under T1 kommer tyngdpunkten inom oljemarknaden att förskjutas från efterfrågan till tillgång. När T1 övergår i T2 är oljeförbrukningen helt styrd av produktionskapaciteten.

Om T1:
"One thing I might add about T1 is that I see not only that business as usual is not in the new rules but also that mega projects are not to be begun, because mega projects are long-term projects that take 10, 20, maybe 25 years. Because we do not know exactly where we are going at this stage, it is very dangerous to begin mega projects. But people are still doing this. The Europeans have begun a freight train line from Barcelona to Kiev, which is roughly 2,600 kilometres. The idea of having freight trains is a very good idea, but it is a bit late now. If you have rails you might make the service a bit better, but you should not construct it from scratch because it will take 20 years and cost at least €20 billion. I do not think that such a project will ever be finished because the high oil prices will trigger rises in prices for all other commodities."

Om T2, T3, T4:
"Senator HUTCHINS—What do you see in transition phases 2, 3 and 4? Do you see any specific dates?
Dr Samsam Bakhtiari—No, not now, not yet. The gradients will get steeper, so the effects and the impacts will be greater. T1 is very benign; the gradient is very slow and you almost do not notice it. We will go from, maybe, 81 to 79½ over the next few years; it is not difficult. But T2 will be much more difficult—it is already—because it will start dropping considerably; then you will notice the drops every year, probably, and then it will get worse and worse. It is a process, fortunately, where the introduction is easier than the following phases. But it is still very early to start predicting what T2 will do. Firstly, we have to see what T1 is going to do, because already, in many aspects, T1 is difficult to predict, with all the events that could take place in the next three to four years.
"


Senatsförhöret finns som PDF och innehåller även vittnesmål från en australiensisk ASPO-man, Kilsby, som mest talar kring transportsystem för Australien samt två forskare, Dodson och Sipe som berättar om vilka delar av befolkningen som kommer att drabbas hårdast av ett högt energipris. Föga förvånande blir det de hårt belånade i nyare förorter med dålig kollektivtrafik som ligger sämst till.
PDF:en är ganska stor, 43 sidor med Bakhtiaris vittnesmål på s. 1-23. Man törs nog säga att detta är ett sällsynt läsvärt senatsförhör. Hämta PDF (336kB).

 

060728
Hirsch-bilder från ASPO-konferens
Robert Hirsch var huvudansvarig när ett federalt organ under amerikanska energidepartementet beställde en rapport om huruvida Peak Oil var ett realistiskt scenario samt vad man i så fall skulle göra för att ta hand om problemet. Rapportens svar var att Peak Oil inte bara var realistiskt, det kunde till och med vara brådskande. Att förebygga Peak Oil på ett någorlunda seriöst sätt kräver 20 år av stenhård satsning på alternativ, och de 20 åren måste komma före toppen. Sedan den rapporten har han arbetat vidare och höll ett anförande på ASPO-mötet i Pisa där hans presentationsbilder nu finns tillgängliga. Slutsatsen av hans nya arbete baserat på USA:s situation överfört på hela världen innebär att vi för att förebygga Peak Oil måste satsa 1000 miljarder dollar per år i tjugo år.
Så här ser rubrikerna ut:


Mycket läsvärt från "kvalitetsmannen" Hirsch. Mitigation of Peak Oil: Making the Case, More Numbers and Some Questions

Ex. på bild, jämförelse 2% resp. 8% nedgång.


 

060728
Geopolitisk sammanfattning
Richard Heinberg är en veteran i Peak Oil-sammanhang. Han driver "MuseLetter" och har skrivit böckerna "The Party’s Over: Oil, War and the Fate of Industrial Societies", "Powerdown: Options and Actions for a Post-Carbon World" och "The Oil Depletion Protocol: A Plan to Avert Oil Wars, Terrorism and Economic Collapse".

Han skrev i Maj i år en något längre artikel som sammanfattar det geopolitiska läget med de förändrade förutsättningarna för USA:s fortsatta dominans. Ryssland, Iran och Venezuela har alla fått nytt självförtroende av de stigande energipriserna samtidigt som Kina, Indien, Japan, Europa och USA skall garantera sin egen energiförsörjning. Det är spännande och skrämmande läsning. Kapitelrubriker:
Russia: The Dealer Wins
East Asia: Crouching Tiger, Hidden Peril
Central Asia: Betwixt East and West
India: Whose Ally?
Europe: Buddy, Can You Spare a Btu?
Middle East: Seismic Rumblings
Africa: Dividing the Spoils
South America: Emerging from the US Shadow
The United States: What Can Bombs and Bluster Buy?

För den som vill förstå dagens dos av Aktuellt och Rapport är denna artikel pefekt.


"This is the end of an era. And the transition toward whatever stable geopolitical arrangements are yet to come is likely to take some time and to be extremely dangerous and messy.

If you want to understand the progress of that transition, follow the energy."

Läs Energy Geopolitics 2006

 

060727
Om Matt Simmons
Som författare av boken "Twilight in the desert" blev Simmons känd för en bredare publik och citerad i många av världens tidningar. Han har funderat längre kring jordens energiförsörjning än de flesta av oss och lämnat "snabb-fix-stadiet". Ju längre studier i ämnet - desto ödmjukare hållning har han fått inför våra kommande svårigheter.

Jan Lundberg är en debattör på den amerikanska vänsterkanten (nåja, han tycker att vi borde cykla mer - åka bil mindre) som bl.a. driver Culture Change. Han har skrivit en längre sammanfattning av Simmons tankar och jämför honom med Hirsch och några andra. Hans tidigare beskrivning av Simmons som en inom finanseliten som tror att vi måste fixa energi på annat sätt efter Peak Oil stämmer inte längre. Simmons säger numera att utan enkelt tillgänglig energi kommer vi inte att ha tillväxt längre.

Läs hela The maturation of Matt Simmons, energy-industry investment banker and peak oil guru hos EnergyPulse.

 

060725
Fartygsbrist
Iran har hyrt 30 av de 400 supertankfartyg (över 250 000 ton) som finns i världen, lastat dem med olja och ankrat dem utanför iranska kusten. Ingen vet riktigt varför och dagshyran för oljefartyg har stigit med 60% på tre veckor.

Läs mer i Dagens Industri. Tack Lars för tipset.

 

060725
Venezuela-USA om olja
Chavez hotar då och då om att sluta sälja olja till USA. Det skulle skaka om USA och kraftigt minska Venezuelas inkomster. En möjlighet är att Venezuela säljer mer och mer olja till Asien och på så sätt gör allvar av sitt hot.

Läs mer i Bush told to plan for Chávez oil shock. Tack Sverker för tipset.

 

060725
Norsk professor varnar
Robert Börjesson var med på konferensen och tog några bilder. Tack för bidragen!

"Øystein Noreng är professor i petroleumekonomi på BI Handelshögskolan i Norge. I en intervju med norska Dagens Naeringsliv förutspår han att Israels angrepp på Libanon kan leda till utbredda stridigheter i regionen, vilket i sin tur kan pressa upp oljepriset mot 150 dollar fatet."

Läs mer i Näringsliv 24. Tack Ros-Marie för tipset.

 

060724
Bilder från ASPO-mötet i Pisa
Robert Börjesson var med på konferensen och tog några bilder. Tack för bidragen!


Konferenstälten


Skeptikernas olika positioner


Dennis Meadows visar oljans minskande EROI


Folke Günther visar matens betydelse för att spara energi


Kolkonsumenter


Vart går Kina?


Prototyp av elmoppe

 

060720
Ännu inga tecken på sjunkande oljepris
Är titeln på Stephan Lövgrens artikel i dagens GP.

"Ytterst få bedömare tror att priserna kommer att sjunka dramatiskt igen den här gången. Julian Lee igen:
- Den uppgång vi sett de senaste åren kommer inte att fortsätta. Priset planar ut nu och kommer inte att ligga mycket under 70 dollar nästa år."

"
...de två högsta cheferna för världens största bilföretag, General Motors. Rick Wagoner och Bob Lutz arbetar och planerar efter scenariot att det i USA skall gå att köpa bensin till (nominellt) samma pris som i dag i 50 år framåt."

Läs mer hos Göteborgsposten.

 

060720
Etanol bristvara
Förra årets förbrukades 300 000 m3 etanol som drivmedel i Sverige och under 2006 förväntas förbrukningen öka till över 400 000 m3. Etanol är tullbelagt inom EU vilket försämrar möjligheterna att konkurrera med USA om den brasilianska etanolexporten.

Läs mer i DI:s Också etanolen rekorddyr. Tack Lars för tipset.

 

060720
Vid vilket pris påverkas konjukturen?
Dagens Industri har en lite längre artikel om hur några ekonomiska spåmän ser på oljeprisets påverkan på ekonomin för Sverige, USA och globalt.

"Med ett pris upp mot 100 dollar per fat, då är vi inne i en energikris. Det påverkar redan nu, men för att det ska bli riktigt allvarligt tror jag att vi måste upp till de här nivåerna kring 100 dollar per fat", säger Robert Bergqvist, chefanalytiker på SEB Merchant Banking."

"Stefan Fölster säger att hur stora effekterna blir av ytterligare högre oljepris beror på hur snabbt priset går upp.

"Risker finns för ekonomin om det sker plötsliga prisökningar, då kan det bryta den ekonomiska utvecklingen", säger han och fortsätter:

"Om det går långsamt har vi så många alternativa teknologier som utvecklas. Då tror jag inte att det är någon fara."


Läs gärna hela "Konjunkturen tar stryk vid 100 dollar". Tack Lars för tipset.

 

060719
Jämförelse av två länder som upplevt Peak Oil
Nordkorea och Kuba blev utsatta för en Peak Oil-liknande situation när Sovjetunionen kollapsade. De löpande billiga bränsleleveranserna upphörde och de båda länderna tvingades leva med en mycket lägre energitillgång än tidigare.

Enligt Dale Jiajun Wen så är det inte bara klimatet som skiljer länderna åt, hur man mötte den nya situationen var avgörande för att de två ländernas situation blivit så olika. Kuba anpassade sig med ett lågteknologiskt jordbruk, man fick en bristsituation men slapp svält. Nordkorea låtsades som om man var herre över situationen och att det mekaniserade jordbruket snart skulle vara igång igen. Man fick betala med en massvält som fortfarande är aktuell.

Läs mer i Peak oil preview: North Korea & Cuba
 

060719
Peak Oil i G8-rapport
Rapporten handlar om de rikaste ländernas prioriteringar inför G8-mötet och på sidorna 45-46 står:

"
Peak Oil Theory
In 1956, the geophysicist Marion King Hubbert correctly predicted that American oil production would peak sometime between 1966 and 1972. He made his bold prediction by analyzing the quantity of oil in existing reserves, the number and size of new discoveries, and knowledge of production profiles of producing oil wells.

Conducting similar analyses on the world oil supply, individuals such as investment banker and presidential adviser Matthew Simmons predicted that the global “Hubbert’s Peak” would occur in 2005, followed by a precipitous fall.285 By 2025, global oil production is expected to have declined 43% to 48 million bpd. This projected shortfall of almost 70 million bpd prompted several analysts, including Goldman Sachs researcher Arjun Murti and CIBC Chief Economist Jeff Rubin, to predict a “super spike” in oil prices of up to $100-$120 per barrel in the next few years.

According to Eric Sprott of Sprott Asset Management, “demand for oil is so inelastic that its rising price has done nothing to slow demand in the last two years. There are simply no alternatives to energy.”

It should be noted, however, that there are many who disagree with the Peak Oil Theory, pointing to the untapped energy sources on the east and west coasts of North America, the Arctic National Wildlife Refuge in northeast Alaska and the Canadian oil sands. Much of the uncertainty exists due to the opaque and unreliable information on oil production and supplies in Saudi Arabia and other OPEC countries. The G8 has identified this problem in the past and encourages increased market transparency and standardized reporting between oil producers, oil consumers and oil companies.
"

Citatet är hämtat från Powerswitch.

 

060718
ASPO 5
Det börjar droppa in material från ASPO-konferensen i Pisa. Här är en sida med länkar till några föredrag av Skrebowski, Heinberg, Aleklett, Hirsh m.fl.

"Hirsch doubts that the world can keep increasing oil flows for much longer. “CERA sees a long plateau ahead,” he said. “But I can’t find a plateau in the data I’m looking at.” The downturn, when it comes, could take the world by surprise. “Peaking could come with little warning and sharp declines,” he said."

Ta en titt på Oilposter.org.
 

060717
Nya investeringar i svenskt raffinaderi
Några veckor efter invigningen av en 3,2-miljarders tillbyggnad annonserade Preemraff att man skall investera 5-6 miljarder i en tillbyggnad som skall vara i drift 2011. Båda investeringarna syftar till att man skall kunna raffinera högsvavlig råolja till framför allt lågsvavlig diesel. Kapaciteten är hög, 1800 tankfartyg per år.

Göteborgsposten har idag tre artiklar om Preemraff, dess ägare och Lysekil.

Några citat:
Den viktigaste faktorn är att Kina har blivit en bränsleförbrukare att räkna med. Bränslepriset har skjutit i höjden och på Preem räknar man just nu med en vinstmarginal på över 30 procent.

- D
et är enormt goda tider för raff-industrin just nu, säger Preems raffinaderichef i Lysekil Per Olsson.

Preems ägare Mohammed Al-Amoudi har noga räknat intervjuats i svenska medier två gånger. Om man räknar bolagets personaltidning som vanliga massmedier, vill säga.

Samtidigt har han sedan mitten av 90-talet etablerat sig som en av landets största privata investerare och enligt uppgifter från Preem sysselsätter hans olika svenska bolag omkring 15 000 personer.


Läs mer i artiklarna Ny miljardsatsning i Lysekil, Preems ägare - en doldis god för 65 miljarder, Raffinaderiet guld värt för kommunen

 

060717
Rekordolja kanske stiger mer?

Dagens Industri berättar om förra veckans rekordnoteringar där Nymexoljan kostade 78,40 och Brentoljan 78,08 dollar. Vissa analytiker hävdar att det inte behövs mycket mer för att oljan skall passera 100-dollar.

Läs gärna Mellanösternoro pressar upp råoljepriset


 

060717
Kinesiskt gasfynd

Fyndet i vad som kallas LW3-1-1 kan innehålla upp till en miljard kubikmeter naturgas enligt kinesiska tjänstemän. Något som kan ge upphov till regionalt gnissel är att fyndet ligger närmare Indonesien, Vietnam, Filipinerna och Malaysia än Kina.

Läs den korta notisen Huge natural gas find in South China Sea


 

060713
Brasilianskt oljefynd
25 mil utanför Rio de Janeiro, under 2000 meter vatten och 2000 meter berg har brasilianska Petrobras hittat olja. Man vet inte hur mycket olja som fältet innehåller men hoppas att det skall ta 6-7 år att få igång produktionen. Läs mer hos Bloomberg.


 

060713
Peak Oil Review No. 27
Innehåll:
1. Independence Day
2. Oil rigs leaving the Gulf of Mexico
3. Iran
4. The Alberta tar sands
5. Energy Briefs
Commentary: Deepwater and Polar Oil and Gas
Kommentaren handlar om vilka förutsättningar som krävs för olja/gasfynd i djupvatten/poalområden och är skriven av Colin Campbell. Det är den första artikeln i en serie utdrag från ett större arbete med titeln “The Availability of Non-Conventional Oil and Gas”

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 

060711
Iran-utspel höjer oljepriset (igen)

Artikel hos Dagens Industri:
"Oljepriset vände upp på tisdagen efter att ha fallit sedan toppnoteringen i torsdags. Det sedan Irans president sa att hans nation inte kommer att backa avseende sina rättigheter att utöva kärnvapenforskning.Priserna har stigit med 21 procent det senaste året delvis på grund av att all export från Iran kan stoppas som en följd av deras forskning."

Läs mer hos DI.

 

060711
Radiointervju med Bakhtiari

Ali Samsam Bakhtiari f.d. Senior Advisor i Iranian Oil Company intervuas av den australiensisk radiostationen ABC.

Inledning:
"Dr Ali Samsam Bakhtiari predicted on this program two years ago that the crisis would begin in 2006 or 2007."

Now he says the current estimates of oil reserves are grossly exaggerated and we are approaching a time when oil may reach $US 300 a barrel and demand will out-strip supply. It may happen this decade."

Några citat:
-"Crude oil is the master domino. When you tumble crude oil, all the other dominoes tumble, whichever they are. And that is what makes this peak oil so important.

He says the last great find was in the 1990s in the so-called 'frontier areas' which included Alaska, the North Sea, Brazil and deeper off-shore sites.

They've since been developed until there are now only two left: the Arctic Ocean, and Antarctica.

ALI SAMSAM BAKHTIARI: I hope that the oil industry will not go into Antarctica but, today I am not so sure, you know, because when the price will be $200 or $300 per barrel, then anything can happen."

Intervjun är ganska kort och finns i Realformat, Windows Mediaformat, MP3 (låter faktiskt sämst) eller som utskrift.


 

060711
ASPO:s nyhetsbrev för Juli, No 67

Innehåll:
724. Venezuela Revisited
725. British Ambassador admits to Peak Oil
726. The airlines admit to Peak Oil too
727. Astrology
728. It is not difficult to guess the motives
729 ASPO-5 International Conference in Italy

För närvarande än det något fel med länken på ASPO Irlands sida men här kan du hämta nyhetsbrevet.

 

060711
OPEC tvekar att investera, tror ej på Peak Oil

Med ungefär 100 projekt för letning och produktion och en investeringsnota på ungefär 100 miljarder dollar så tvekar OPEC på hur mycket mer de är villiga att investera för att få upp produktionsreserven igen.

-"Det är svårt att rättfärdiga överkapacitet bara för att lugna marknadens nerver", säger OPEC:s generalsekreterare Mohammed Barkindo. Han sade också:

-"Vi inom OPEC tror inte på Peak Oil-teorin."
(Egna översättn.)

Läs mer i OPEC needs clear demand signals for spare capacity

 

060709
Bioenergi kan inte rädda världen
Vid ett energiseminarium hos Södra skogsägarna debatterades om oljans ersättare:

"Det skulle behövas fem gånger världens skogsproduktion för att ersätta oljan. Men just i vårt land kan biobränslen bli en viktig del av lösningen. Vi har tio gånger större markareal per capita än övriga EU-länder. Möjligen ger det skogsbruket en unik chans att förbättra sitt anseende som miljöhjältar."

"Hur ser framtiden ut för fordonsbränslen från skogen?
Azar fastslog att etanol från spannmål är ekonomiskt orealistiskt och fick medhåll i denna slutsats av en så tung aktör som Volvo. Företagets bränsleexpert, Anders Röj, deklarerade att DME (dimetyleter)är Volvos huvudspår. Han lät liksom Azar förstå att etanol från spannmål är rena självmålet (Lantmännen investerar nu ytterligare en miljard i en ny fabrik). Enligt dessa experter kommer etanol från cellulosa heller inte att ge skogsägaren några stora pengar. Då kan DME istället erbjuda skogsbruket bättre betalningsförmåga. Energiutbytet är nämligen drygt dubbelt så högt som vid tillverkning av etanol.

Vanlig diesel har ungefär 35 procents verkningsgrad. Syntetdiesel från naturgas 25 procent, DME 25 %, etanol från skog 15 %, etanol från spannmål endast 12 %."

Läs mer i Skogseko.

 

060709
Investerare spår högre oljepris
En känd investeringsmogul, Jim Rogers, säger att 100 dollar per fat räcker inte. Det blir mycket mer än 100 dollar per fat innan de stigande råvarupriserna lugnar ner sig, menar han.
Läs mer i den korta artikeln Oil will soar to well over $100, stay high: Rogers

Tack, Sverker för tipset!

 

060709
Seminarium om olja och politik

På Bok&Biblioteksmässan i Göteborg hålls ett seminarium torsdagen den 21/9 10.00 - 10.45. Utdrag ur programmet:

Vladislav Savic´, Stefan Edman
Kampen om oljan
Ett krig i det tysta
Det kalla kriget dominerades av ideologiernas kamp, men nu bestäms ländernas styrka
av helt andra faktorer. Den som har kontroll över oljan har också makt över framtiden.
Våren 2006 gav eko-reportern och tidigare utrikeskorrespondenten Vladislav Savić ut boken Det tysta kriget – olja, makt, kontroll. Under flera år har Savić följt temat olja och världens växande energibehov ur ett konfliktperspektiv. Här möter han miljöprofilen Stefan Edman, generalsekreterare för Kommissionen mot oljeberoende. De samtalar om oljan som ett politiskt instrument och vårt eget energibehov. För Norden står mycket på spel: hur ska Sverige utforma sin framtida energi- och utrikespolitik?
Samtalsledare: Anders Lindqvist, journalist.
I samarb. med Natur och Kultur

För att få delta krävs anmälan, 400kr före 78, 500kr efter 7/8. Mer information här.

 

060709
Planerad kärnkraft
Enligt skotska Sunday Herald så planeras det kommande G8-mötet i S:t Persburg att föreslå en kraftigt utbyggd kärnkraft både i industri- och utvecklingsländer. För att uranet skall räcka föreslås även att återuppta utvecklingen av bridreaktorer.

Läs mer i Revealed: G8 plan for global nuclear expansion

 

060709
Biobränsle är en illusion

"För att producera tillräckligt med majsbaserad etanol som skulle möta nuvarande efterfrågan för bensin (i USA) skulle vi behöva nästan dubbelt så stor areal som används för alla skördade grödor, bara plantera majs år efter år och inte äta något av det" (Egen översättn.)

Läs mer i The Biofuel Illusion

 

060709
Kritisk mot kommissionens rapport

Steve Hinton är bosatt i Sverige men har publicerat en artikel hos Post Carbon Institute. Han anser att oljekommissionen inte har tagit Peak Oil-problematiken på allvar. I stället för att förbereda för en oundviklig nedgång och undvika en samhällskollaps så har kommissionen studerat olika tekniska sätt att komma ur knipan som om problemet skulle vara lokalt och tillfälligt.

Läs mer i Why Oil commission fails to deliver route to oil independence