060630
Analytiker spår fortsatt stor efterfrågan

Merrill Lynch höjde sitt uppskattade oljepris för 2007 med 38% i veckan. Fortsatt ökad efterfrågan mot begränsad oljetillgång och flaskhalsar i raffinaderiledet är de viktigaste orsakerna.

Läs mer i Investing: Oil price to increase on demand in 2007

 

060628
Kan Kanada hejda kraschen?

Den konventionella oljan närmar sig toppen, och en av de eventuella ersättarna som oftast nämns är de enorma mängderna av tjärsand i Alberta, Kanada. I den numera berömda Hirsh-rapporten antas den kanadensiska tjärsanden kunna kliva in för att ersätta bortfallet av konventionell olja, i något som kallas för "crash program", dvs. så snabb produktionsutveckling som möjligt, ev. med ny kärnkraft för att minska naturgasbehovet.

Kjell Alekletts adepter Fredrik Robelius och Bengt Söderbergh har tittat närmare på huruvida tjärsanden kan förhindra eller skjuta på Peak Oil eller ej. Deras artikel har granskats och godkänts av tidningen Energy Policy.

Läs sammanfattningen eller ännu hellre hela artikeln (pdf 240 kB). Båda är på engelska men ganska lättillgängliga.

Från artikeln kommer en bild som visar maximal produktion av syntetisk råolja från den kanadensiska tjärsanden i förhållande till ASPO:s prognos för den konventionella oljan och EIA:s prognos för efterfrågan på olja.


 

060628
Oljekommissionens slutrapport

Idag släpptes den till slut, slutrapporten från Kommissionen mot oljeberoende. Rapporten är på 45 sidor, finns som pdf (
597kB) och har titeln "På väg mot ett OLJEFRITT Sverige".

Läs gärna pressmeddelandet som efter lite inledande Persson-ord är en ganska fyllig sammanfattning.

Man kan även se web-tv från presskonferensen.
 

060627
Afrikanska stater kämpar med oljepriset

Afrikanska Unionen har skapat en oljefond för att förebygga de negativa effekter som dagens oljepriser skapar i många ekonomiskt svaga stater.
Kort artikel i kinesiska People's Daily Online.

 

060627
Kuwait Times: Hur mycket olja har vi?

Fouad Al-Obaid , journalist på Kuwait Times, har fått många frågor om Peak Oil från oroliga läsare. De officiella oljereserverna för Kuwait har ifrågasatts av flera "insiders". Är de verkligen knappt hälften av vad som sägs och vad innebär det? Han satte sig ned och började räkna på hur länge Kuwaits olja skulle räcka vid olika uttag och även om hans beräkningar är mer än lovligt primitiva så kom han fram till att:

"Jag är ingen domedagsprofet och jag påstår inte att jag kan alla detaljer inom oljeindustrin. Dock, med en smula politisk kunskap kan jag enkelt föreställa mig hur sådana (c:a 25 års produktion kvar) siffror kan skapa kaos." (Min översättning)

Läs hela How much oil do we really have?

 

060623
Oljekommissionens slutrapport försenad.

Gunnar Lindstedt, författare till Olja, har skrivit en artikel i Veckans Affärer om varför slutrapporten från Kommissionen mot oljeberoendet har blivit försenad. Interna stridigheter (inte konstigt med tanke på vad man skall enas kring) och indragna rapportförslag gör att rapporten kanske kommer att dröja till efter sommaren.

"Därefter har kommissionen haft ett antal interna överläggningar för att ena sig om ett åtgärdsprogram. Under en tvådagarsöverläggning på Harpsund den 15-16 maj fanns ett färdigt utkast, men när skrivningarna gick igenom var oenigheten allt för stor för att man skulle kunna hålla den ursprungliga tidsplanen.

"I förhållande till det första utkastet hade tonvikten nu lagts på kraftiga energibesparingar", säger en person som läst utkasten. "De skrivningar som funnits om att använda naturgas som en övergångslösning var också borttagna.""


Missa inte Storbråk om oljekommissionen

Strax därefter svarade kommissionens ordförande Stefan Edman att:

”Veckans Affärer har i en stort uppslagen artikel gett en förvriden bild av det arbete som nu under snart ett halvår pågått i regeringens Kommission mot oljeberoende”, säger Stefan Edman.

”VA påstår i artikeln att vi bråkat och att vår rapport är försenad. Det är helt fel! Tvärtom har vi haft en mycket kreativ och sansad diskussion, i en anda av ömsesidigt givande och tagande.”

Läs även ”Vi har haft en kreativ diskussion”, även den i VA.

 

060623
ASPO Sverige tar form

Den svenska grenen av ASPO (
Association for the Study of Peak Oil& Gas)
har fått en interimsstyrelse med följande utseende:

Håkan Ahlnbratt, Göteborg
Kjell Aleklett, Uppsala. sammankallande
Lars Idon Andersson, Ljusdal
Kim Bergström, Uppsala
Oscar Kjellberg från Stockholm
Jan-Erik Nowacki, Stockholm
Niklas Tyrefors, Uppsala

Hemsidan ligger på is än så länge men både Oscar Kjellberg och Niklas Tyrefors (kanske fler?) är aktiva i Stockholm Oil Awareness Meetup Group.

 

060623
Peak Oil Review No. 24

Innehåll:
1. The International Energy Agency
2. The Mexican election.
3. BP’s 2006 Statistical Review of World Energy
4. Energy Briefs
Commentary: Ethanol from Corn

Kommentaren är skriven av en investerare, E: Brian Smyth. Han ställer sig frågande till om etanol verkligen kommer att förändra USA:s energiframtid.


"
Three companies specializing in ethanol production have filed for IPOs this month. The first, VeraSun Energy, will likely price this week at a market capitalization of $1.7 billion, nearly six times sales and over 150 times earnings. Need we say more? To everyone you ask ethanol looks like a slam-dunk.

We are not participating.

Quite the contrary, we have come to the conclusion that ethanol is a very bad substitute for petroleum. In fact, we would argue that ethanol, from the perspective of the larger needs of the global grain market, is a huge waste of time and resources. We believe the current ethanol fever will prove to be short-lived. In a few years, the very thought of burning our nation’s grain crop for fuel will be viewed in retrospect as a huge folly. Madness, more like it."
       ......

The following factors lead us to this conclusion:

  1. Higher Energy Costs

  2. Declining Cropland Acreage

  3. Emerging Water Shortages

  4. Climate Change

  5. Aquaculture Demand

  6. Changing Diets"

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till peakoilreview@aspo-usa.com

 

060622
Kanadas tjärsand

Under det senaste året har allmänhetens och många "experter" omdömen om Peak Oil förändrats. Den tidigare ståndpunkten var starkt tvivel på att att Peak Oil-teorin skulle kunna vara sann över huvud taget medan de flesta nu menar att det är realistiskt med en snar topp för konventionell olja och det är den okonventionella oljan som kommer att täcka upp för den minskande produktionen av konventionell olja. Kanadas enorma förråd av tjärsand är ett av USA:s största hopp när det gäller att säkra sin framtida oljetörst.

Då är det bra med en kritisk genomgång av det hela. Att skapa syntetisk råolja med från tjära med hjälp av stora mängder naturgas och vatten kallas av Matt Simmons för att "förvandla guld till bly".
 Dave på The Oildrum har tagit en titt på det hela. Flera intressanta kommentarer som vanligt. Läs
Oh, Canada! -- Natural Gas and the Future of Tar Sands Production

 
060622
Kunskapskanalen om olja

Nu på söndag sänds en repris från mars i år.

"22.00
Oljan - historien om det svarta guldet
Del 3 av 4. I början av 1970-talet nationaliserades en rad oljebolag i de oljerika länderna och. OPEC drev kraftigt upp priset på olja. 70-talets oljekris, som prisökningen kallades, drabbade såväl industrin som enskilda och inledde den tillbakagång för tillväxten som är karakteristisk för 1970-talet. Tredje delen av fransk dokumentärserie om oljans historia.

22.50-23.00
Oljekrisens konsekvenser
1970-talets oljekris visade att den rådande världsordningen var sårbar. USA:s dominerande roll i världspolitiken ifrågasattes och producentländerna i tredje världen upptäckte att tillgången på olja gav dem en viss styrka. Svante Karlsson från Institutet för freds- och utvecklingsforskning i Göteborg berättar om kampen om oljan under 1970-talet."
060622
ASPO:s nyhetsbrev för Juni, No 66

Innehåll:
710. Venezuela buys oil
711. Saudi Arabia struggles to maintain production
712. Bolivia takes a lead
713. The Power of Community: How Cuba Survived its Peak Oil
714. Oil Trade Currency
715. Saudi Arabia Revisited
716.
Britain moves nuclear
717. Water, Energy and Food Prices
718. US wakes up to Capacity limits
719. Excellent New Film
720. Registration of national ASPO members
721. Russia
722. Mexican Deepwater Discovery Discredited
723. Saudi Arabia – Can It Deliver?


Hämta nyhetsbrevet.
 
060622
International Energy Outlook 2006
Amerikanska EIA ger årligen ut en rapport med prognoser för framtida energibehov etc. Det är aldrig enkelt att gissa sig till hur framtiden ser ut och några märkligheter finns i Energy Outlook 2006.  Stuart Staniford på The Oildrum är snabb och har gjort grafer för några av spörsmålen.

Första frågetecknet gäller: Är det på något sätt realistiskt att dessa energislag skulle kunna öka så som prognosen ser ut?

Tre olika scenarios visar hur oljepriset skulle kunna utvecklas.
Inget av dem tyder på att oljan skulle bli föremål för en bristsituation.
En intressant sak är ett de för första gången(?) visar de märkliga reservökningarna inom OPEC på åttiotalet, men de tar inte upp att
det kan finnas luft i siffrorna.

Författarna till rapporten är tydligen övertygad om att USA skall öka
sin oljeproduktion igen. Modigt. 
060622
Statistical Review of World Energy 2006
BP har sedan många år försett världen med bakgrundssiffror när det gäller energi och nu har årets modell anlänt. Man kan hämta hem hela eller enskilda delar, t.ex. olja eller kol.
Ta en titt på den här sidan och kasta dig sedan över tabellerna.

 
060622
V INTERNATIONAL WORKSHOP ON OIL AND GAS DEPLETION
kommer att hållas i Pisa, Italien 18-19 juli. Här är ett mer detaljerat program än det jag visat förut. Observera att det finns en svensk talare till förutom den välkände Kjell Aleklett, Folke Günther har ett anförande med titeln: Oil depletion and food depletion på onsdag eftermiddag. Ta gärna en titt på Folkes sida. Här är konferensens sida där du kan anmäla dig (€150).

18-19 July 2006 - San Rossore, Pisa

Monday, 17 July
All day: ASPO Committees meetings, Grand Hotel Duomo
14:30-18:00 Registration - Grand Hotel Duomo - Via S.Maria, 94 - PISA

18:00 - Reception offered by the Mayor of Pisa, City Hall, Pisa
18:30 - Projection of the film "The Power of Community" (City Hall, Pisa) (limited seats available)

Tuesday 18, Parco di San Rossore - Pisa
MAIN SESSION (1st tent)

8:30-9:30 Registration
9:30 Ugo Bardi (ASPO-Italy), Introduction to the conference
9:45 Marino Artusa (environment ministry of the Tuscan Region) Welcome address

10:00- 10:40 Colin Campbell - Keynote speech; The Age of Oil in Perspective
10:40-11:00- coffee break

1st session: PEAK OIL I
11:00-11:30 Kjell Aleklett (President, ASPO international), A world addicted to Oil, it is time to Sober up
11:30-12:00 Richard Heinberg, (New College of California; Post Carbon Institute) The Oil Depletion Protocol: A Plan to Avert Oil Wars, Terrorism, and Economic Collapse
12:00 - 12:30 Chris Skrebowski (ODAC and P.R.), Peak Oil - the Emerging Reality
12:30-13:00 Robert Hirsch  Mitigation of Peak Oil - More Numbers

13:00 - 14:00 lunch

2nd session: PEAK OIL II
14:10 - 14:50 Leonardo Maugeri (ENI) Title to be announced- Keynote Speech
14:50 - 15:20 Jean Laherrere (ASPO-France), Uncertainty on data and forecasts
15:20 - 15:45 Pierre René Bauquis (ASPO-France) What future for hydrocarbons with the incoming peaks of oil and gas?
15:45 - 16:10 Jean Marie Bourdaire (ASPO-France) World Energy and Economy: What perspectives to 2050?

3rd session: GAS AND COAL
16:10 - 16:40 Peter Gerling (BGR, Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Germany), Coal - the prime energy of the future?
16:40 -17:10 Francesco Racheli (GE - Oil and Gas), Technology evolution to monetize 'stranded GAS'
17:10 -17:30 Marek Kolodzej, (Univ. of Illinois) The North American Natural Gas Crisis
17:30 - snack and drinks
17: 30 - 19:30 POSTER SESSION
20:00 - social dinner -

Wednesday 19 July
4th session MODELLING
9:00 - 9:40 Dennis Meadows, (Laboratory for Interactive Learning Durham, NH, USA)- Keynote speech, Peak oil and the limits to growth
9:40-10:10 Charles Hall (State University of New York) EROI: The Key Variable in Assessing Alternative Energy Futures
10:10-10:40 Renato Guseo, University of Padova. World Oil Depletion: Diffusion Models, Price Effects, Strategic and Technological Interventions
10:40 -10:55 Anton Trijssenaar (Independent Expert) Jeu de Joule: a world energy model based on system dynamic concepts
10:55 -11:10 Bertrand Michel (Institut Francais du Petrole) Oil Production : A probabilistic model of Hubbert's curve

11:10-11:20- coffee break

5th session ECONOMICS AND MARKETS
11:20 - 11:50 Mamdouh G. Salameh, (Oil Market Consultancy Service/World Bank) Peak Oil and the Rising Crude Oil Prices
11:50 - 12:20 Andrew McKillop (Ecohabitat, and Pakistan Wind Energy Programme), The impossibility of "market solutions" to Peak Oil, the emerging financial, monetary and economic crisis, and Energy Transition
12:20 - 12:40 Luca Barillaro (Compendium Consulting), New financial products: their impact on energy markets

12:40 -14:00 lunch

6th session GLOBAL ISSUES I
14:00-14:40 Jeremy Leggett: (SolarCentury), Keynote Speech Peak oil, climate change, and the daunting arithmetic of carbon fuels.
14:40-15:10 Paul Metz (Integer Consult), Peak Oil and Corporate Social Responsibility - CSR
15:10-15:40 Robert Hopkins (Transition Culture) Plan B - enabling relocalisation as a response to peak oil
15:40- 16:10 Folke Gunther (Holon Ecosystem Consultants) Oil depletion and food depletion

7th session GLOBAL ISSUES II
16:20-16:50 Marcello Colitti (Independent Expert) The New Priority of the Oil Companies
16:50-17:20 Terence Ward, (Independent Expert) Iran and the US - Confrontation, Oil Disruption and the Impact
17:20-17:50 Chris Sanders, (Sanders Research associates) NATO: Out of Area and Out of Oil - the war for energy and the end of free markets

18:00-18:30 - Conclusion and Final Remarks
 

060608
Norge fortsätter att minska

Den norska oljeproduktionen under maj blev 270 000 fat mindre per dag jämfört med maj förra året. En minskning med drygt 10%. Läs mer hos Schlumberger.

 
060608
WorldWatch om biobränsle

Ny rapport från WWI: Biofuels for Transportation: Global Potential and Implications for Sustainable Agriculture and Energy in the 21st Century

Man måste registrera sig för att få hämta hem hela rapporten som pdf, men man kan också ta en titt på ett urval av fakta och trender från rapporten. Tillgång och efterfrågan av olja samt de senaste om biobränsle.

 
060605
Peak Oil Review No. 22

Innehåll:
1. Iran
2. OPEC meets in Caracas
3. Geopolitics..
4. Situation deteriorates in Basra.
5. Chinese oil demand.
5. Briefs
Commentary: The University of California Oil Forum, 16 May 2006: "A Tribute to Ingenuity: Past and Future"
"Civilization as we know it will come to an end sometime in this century unless we can find a way to live without fossil fuels." (David Goodstein at the UC Oil Forum)

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 
060605
Iran hotar och oljan stiger på nervös marknad

När Irans ledare Khamenei sade att "USA kan allvarligt äventyra energiflödet i regionen" så hoppade oljepriset upp till över 73 dollar fatet.

"Det handlar inte om att de skall strypa sin egen produktion, det handlar om ett eventuellt hot om att stoppa leveranser från hela området", säger Chris Tinker på ICAP.

Läs mer i en längre artikel hos Bloomberg: Oil Rises as Iran Says U.S. Action May Disrupt Gulf Shipments

 

 

060603
Bara minskad efterfrågan kan få ner oljepriset

"Bara en osannolikt, kraftig minskning av efterfrågan på olja kan göra det som OPEC inte lyckas med - att få priset ner till 50-dollarsnivån."

Världsekonomin har fått upp ångan och påverkas inte mycket av oljepriset. Det innebär att det är tillgången och inte efterfrågan som avgör världens oljeförbrukning under den närmaste tiden, vilket skulle kunna innebära att vi befinner oss på platån som många Peak Oil-profeter har siat om. Läs gärna den halvlånga artikeln ANALYSIS-Only slowing demand can rein in oil hos Reuters
 
060603
Kanadas tjärsand om 10 år

Det har kommit en uppdaterad framtidsplan för Albertas produktion av syntetisk olja. Det högre oljepriset, gasprisets rörlighet och världens fortsatta hunger efter olja har gjort att planerna behöver en översyn.

Man räknar med att öka produktionen av syntetisk olja från dagens 1,1 miljoner fat till 3,0 miljoner fat 2015. För att klara av det krävs en hel del naturgas för att värma tjäran och för att väteberika den. Dagens förbrukning av naturgas, från 21 till 60 miljoner m3 per dag.

Läs gärna den kortfattade frågor-och-svar-sidan från Canada Energy Board, eller hela rapporten (pdf).
Kommentarer till rapporten finns bl.a. hos Green Car Congress.
 
060602
Greg Croft Inc. - en oljekonsults syn på Peak Oil

Croft erbjuder oljeindustrin sina tjänster, tolkning av seismiska data, utvecklingsplaner för oljefält osv. På företagets sida finns även rubriken Peak Oil och det är alltid intressant att höra vad branschfolket säger. Bara att Peak Oil finns med visar TT Peak Oil är något som man måste förhålla sig till.

"Fact: Nearly all of the world's largest oilfields are in decline.
  • Only one supergiant (>5 billion barrels recoverable) field has been found since 1980.
  • That field (Kashagan) is located on a geologic structure that was identified prior to 1980, but was not drilled until 2000 because of sea ice conditions.
  • The prospects for finding any more are limited, and mostly in the Arctic offshore."

"The greatest danger from peak oil is that we will do something foolish in response to it."

Läs mer på Crofts hemsida.

 

060602
Orinoco-oljan är en gegga - nu vill alla ha den

Venezuela har en av världens största oljereserver och det är Orinoco-fältet som är det klart största.  Orinocos olja är okonventionell, dvs. den behöver processas för att bli säljbar som olja. Dessutom krävs stora investeringar i specialraff plus vätegivare, oftast naturgas. Oljesituiationen i världen är så ansträngd att det är många som vill vara med om att utvinna Orinoco-olja.

Enligt Venezuelas president Hugo Chavez innehåller Orinoco upp till 235 miljarder fat utvinningsbar olja. Man kan jämföra med Ghawar världens största fält med konventionell olja. Enligt Saudiarabiens officiella siffror finns det 71 miljarder fat kvar i Ghawar.  Chavez hävdar att Venezuelas kontrakt med oljebolagen har villkor som är för dåliga för landet nu när oljan kostar tre gånger så mycket som då kontrakten skrevs. Stora skattehöjningar på gång för Big Oil.

Deutsche Bank har stora investeringar i Venezuelas oljeindustri och har skrivit en rapport som bl.a. säger:

"They may not like Chávez," the report added. "They may not like his regime. But they also know that he has probably done as much to support high oil prices through his rhetoric and posturing as any individual. This president is no fool. And at the end of the day, you go where the oil is."

Läs mer i New York Times For Venezuela, a Treasure in Oil Sludge