Nyheter maj 2005

050531 Jag tar semester en vecka. Åter den 9:e juni.  JD
050531 ODAC: Understanding Depletion.
Chris Skrebowski är styrelsemedlem i ODAC (Oil Depletion Analysis Centre). Han har beskrivit oljans nedgång eller utarmning i tre olika typer:
"...Typ 1: Normal produktionsnedgång i några källor i ett oljefält. Nedgången uppvägs av ökad produktion hos andra kanske nyare källor. Har alltid funnits.
Typ 2: Produktionsnedgång i ett helt fält eller region. Nedgången uppvägs av uppgång i produktion från andra källor i samma land.
Typ 3: Nedgång i ett helt land. Även om produktionen kan öka vid vissa källor, så räcker det inte för att uppväga nedgången hos andra. En del kunder måste köpa olja från något annat land.
Så sent som 1990 hade bara USA och Rumänien nått till typ 3, idag är det ungefär 18 länder som har nått typ 3 nedgång. Inom 2-3 år kommer även länder som Danmark, Malaysia, Brunei, Kina, Mexico och Indien att omfattas av typ 3 nedgång...." (Min översättning). Hela artikeln finns på engelska här.
050531 Apeakolypse now. Smart  och kul sammanfattande artikel från brittiska SchNews. Kanske med en smula vänstervinkel. Från maj -04 på engelska här.
050529 Hittade en svensk artikel om Peak Oil från Blaff. ("Blaff är ett rymdskepp av kärlek som med populärkulturen som kompass korsar galaxer av tunga ämnen och gör dem begripliga för jordborna. Vi kallar det serietidningsjournalistik.") Hursomhelst, artikeln är från april -05, på svenska här.
050529 ASPO:s ordförande Kjell Aleklett har bråda dagar. Peak Oil-mötet i Lissabon hann bara ta slut innan han skall till Dubai och tala inför en massa oljeindustrigubbar, 31/5 - 1/6. (Och en och annan kvinna förhoppningsvis.) De övriga talarnas rubriker är hoppfulla och berättar om hur man kan krama mer olja ur gamla oljefält osv. medan Alekletts tal har rubriken: Looking in from the Outside: Exploring the Evidence of Peak Oil Production? Lycka till Kjell! Läs mer på engelska här.
050529 Iranska nyhetsbyrån IRNA har intervjuat Storbritanniens nye energiminister Malcolm Wicks. De frågade bl.a. om det var sant att man producerade 30% mindre av den engelska nordsjöoljan 2004 än 1999. Han svarade att det stämde. Så fort kan alltså oljeproduktionstakten minska för ett helt oljefält. Läs den ganska kort artikeln på engelska här.
050526 En bra sammanfattande artikel om Peak Oil. Tidningen "The Press Democrat" har artikeln "Global energy Crunch - Oil Peak Predicted.
050526 Ännu en artikel om Lissabonmötet. Engelska PowerSwitch skriver på engelska här.
050526 ASPO höll en workshop om Peak Oil i Lissabon för några dagar sedan. På ASPO:s sida finns bara foton än så länge, men the Guardian har en artikel. En hel del intressanta citat av Campbell och Simmons. På engelska här.
050524 P1:s vetenskapsnyheter tog i morse upp Peak Oil. Simmons är på besök i Sverige och intervjuas kort. Lite väl kort, faktiskt, intervjun är kapad i slutet. Hörvärt ändå, på svenska/engelska här.
050523 Kanadas oljesand igen. En svensk masteruppsats om huruvida oljesanden kan ersätta den vikande oljeproduktionen och förhindra Peak Oil. Uppsatsen är på engelska, men det finns en svensk sammanfattning i början. Som PDF (1,3 MB) här.
050523 Globe and Mails oljevecka fortsätter. Här finns en intressant artikel om Shells försök att utvinna olja ur Kanadas enorma lager av oljesand. En halv miljon fat per dag så småningom, om det nu går som man tänkt sig. Mer på engelska här.
050523 Oil Online har en ganska kort artikel om Europas framtida energiförsörjning. Man berättar om en planerad vindkraftspark med 2300 kraftverk utanför Storbritanniens kust och hänvisar bl.a. till "framtidsytsikterna i "The World Offshore Oil & Gas Report" som visar att Europas oljeproduktion nu har börjat sin nedgång och att gasproduktionen är nära sin topp. Allt större volymer av olja och gas kommer att behöva importeras från Ryssland och Mellanöstern till mycket höga kostnader för att möta framtida behov". (Min översättning). Mer på engelska här.
050521 OPECs månatliga oljemarknadsrapport för maj hävdar som väntat att allt är under kontroll. Produktionsökningen kommer att ... Läs på engelska här.
050521 Del två i "Globe and mail"s serie om Peak Oil på tre sidor är både en kort tillbakablick på oljeindustrins historia och några röster om den kommande energibristen.
Några kommentarer är intressanta: Huber och Mills i ”The Bottomless well”:
”Ju mer energi vi får tag på och använder, desto bättre anpassade blir vi för att hitta och få tag på mer.”
”Under tiden, säger Huber, borde det vara en dygd att slösa energi inte inte något förkastligt, för ju snabbare vi använder energin, desto bättre blir vi på att hitta nya förråd, och desto mindre blir vår ekonomi beroende av energi.”
Tveksamt, men debatten är ju fri... Artikeln "Welcome to the age of scarcity" är här.
050521 En kanadensisk tidning, (nättidning?) "The Globe and Mail" har inlett en temavecka om Peak Oil och vad det kommer att föra med sig. Första artikeln handlar om Saudarabiens oljereserver. Kan Saudiarabiens produktion verkligen fördubblas eller ligger den redan nu på max för att snart minska? Eftersom Saudiarabien står för ca: en niondel av världens produktion är svaret avgörande för när nedgången i råoljeproduktionen inträffar. Läs på engelska här.
050519 Webradioprogram i två delar från WGDR i Vermont, inspelad 7:e maj -05. Det är en ganska lång och noggrann intervju med ASPO:s ordförande Kjell Aleklett. Del 1 är på 40 minuter (18,7 MB) och finns som mp3 här. Del 2 är på 39 minuter (17,9 MB) och finns som mp3 här.
050518 William Bowles tycker att hela snacket om Peak Oil är skräp. Han tror inte ett dugg på det och han argumenterar från den politiska vänsterkanten, på engelska, här.
050516 Pinfärskt från en av förgrundsfigurerna inom ASPO, Jean Laherrere. Han kommer att hålla ett föredrag, "Forecasting production from discovery" under en Peak Oil-workshop i Lissabon om några dagar, 19-20 maj. Han har haft godheten att lägga ut färdiga föreläsningsanteckningar som PDF redan nu. Härligt med lite färska siffror! Den är på 43 sidor och innehåller 50 diagram. Creaming curves och kumulativa produktionsgrafer mm. som man kan bli sittande länge över. De inledande 10 sidorna ägnas åt förtjänster och brister med Hubberts metoder. Bra genomgång med många exempel från USA. De två stora analysföretagen ses över med slutsatsen att de glider över till att mer och mer använda politiska propagandasiffror i stället för geologiska data. Sedan följer en hel del exempel från andra oljeproducerande länder, Canada, Storbritannien, Norge, Kina, Saudiarabien etc. med resonemang kring när respektive topp har passerats eller när den kommer. Gas avhandlas också, även en del kol. Slutsatsen, som jag tolkar den, är att en produktionstopp kan komma 2008-2010 om inte en lågkonjunktur förskjuter den. Hämta den här. (1,9MB)
050515 Nytt tillskot i länksamlingen. En doldisgrupp som sitter på en hel del spännande information. Nätverket Olja och Gas. Passa på och läs, särskilt delen "Fakta om olja, gas och kol".
050515 OPEC lovar att pumpa tillräckligt med olja inför vintern. Med utbyggd kapacitet skall de klara av att leverera mer än 30 miljoner fat per dag och nå ett stabilt pris på ca 40 dollar per fat. Många siffror som en hel del analytiker verkar tro på, och kanske har de rätt, finns här.
050515 Enligt iranska nyhetsbyrån IRNA så rapporterar Royal Bank of Scotland att oljeproduktionen i den brittiska sektorn av Nordsjön föll 13% vid jämförelse februari 2004 och februari 2005. Som plåster på såren steg värdet av den producerade oljan med 30% Mer här.
050512 Något som var en nyhet i februari i år är detta. Hämtat från analyskritik.se. Kan vara bra att ha i tryck...

Minskade anslag till energiforskning  (2005-02-20) Samtidigt som den rödgröna regeringen talar om behovet av att halvera energikonsumtionen i bostadssektorn har anslagen till energiforskningen halverats. I Svenska Dagbladet den 17 februari 2005 skriver professor Börje Johansson vid Uppsala universitet: "Århundradets största problem för vår tids civilisation är utan tvivel energiförsörjningen. Utan energi är varje försök att hålla en rimlig levnadsnivå dömt att misslyckas." ... "Nu halveras alltså den svenska energiforskningen. När det gäller den långsiktiga energiforskningen, d v s den forskning som syftar till att ta fram helt nya metoder för att alstra ström, d v s bidra till att ge oss verkligt robusta energisystem med miljöaspekter inräknade, finns inte längre några medel alls att tillgå. En helt färsk, omfattande, engelsk utredning utmynnar i slutsatsen att man inom fem år måste dubblera världens energiforskning. I Sverige halverar man alltså anslagen och här går det undan, det görs på ett år."...."Vem tar i dag ansvaret för att ingen forskare i Sverige längre kan ta sig an den för dagens civilisation mest angelägna forskningen, nämligen att på enklaste och billigaste (innefattande miljöaspekter) sätt alstra och tillvarata energi?"

050511 Peter North, ingenjör och ekonom har tidigare arbetat inom gruvindustrin. Han har skrivit en artikel i sommarnumret av tidningen Pacific Ecologist. Han sammanställer kända reserver av alla ändliga energiresurser och beräknar hur länge de kommer att räcka om vi har en måttlig men obruten ekonomisk tillväxt på 2%. Det handlar alltså inte om Peak Oil utan om hur länge kol, olja, gas, uran mm räcker om vi kan utvinna det i obegränsad hastighet. Hans resultat är inget för den som är nervöst lagd. Läsvärt på engelska här.
050510 Bloomberg har en ny intressant artikel om tillgång och efterfrågan.

"Kvoterna tillhör det förgångna sade OPEC:s president Sheik Ahmad Fahd al-Sabah"  "Raffinaderierna kommer att jobba för högtryck med större olycksrisk som följd....Råoljan kan tillfälligt nå 75 dollar fatet om det sker någon störning bland raffinaderierna." ...Min översättning. Finns på engelska här.

050509 Ännu en gammal nyhet, men på svenska. Om ASPO i Ny Teknik här.
050509 Ingen nyhet kanske, men en ett år gammal debattartikel i Göteborgsposten visar på något intressant. Artikeln handlar om Peak Oil, den är välskriven av Gunnar Lindgren, miljödebattör. Titeln är lite olyckligt vald: Vad händer när oljan tar slut? Det är ju inte slutet utan mitten som är det kommande problemet. Finns här. Christian Azar professor i resursteori håller inte med utan är mer positiv här.
050508 Oljan kostar nästan 60 dollar fatet. "Men tänk om oljan är så efterfrågad därför att den är relativt billig?" Intressant artikel i Energy Bulletin på engelska här.
050506 Pickens, ett tungt namn inom oljeindustrin tar bladet från munnen: "Låt mig berätta några fakta som jag ser det. Globala oljeproduktionen är 84 miljoner fat/dag. Jag tror inte att man kan få mer än 84 miljoner fat/dag." (Min översättning)      Mer på engelska här
050506 "blir oljan så dyr att vi inte kan köpa soja från Sydamerika måste vi odla 125 000 hektar oljeväxter bara för att ersätta den." Ledare i ATL om Sveriges syn på åkermark. Mer på svenska här.