Maj 2006

060530
Peak Oil Review No. 21

Innehåll:
1. Oil prices.
2. Economic Growth..
3. Geopolitics..
4. Iraq..
5. Ethanol.
5. Briefs
Commentary: How To Proceed With Oil Shale R&D and Commercialization

Kommentaren handlar den här gången om olika sätt att ta itu med att få en fungerande oljeutvinning ur USA:s enorma mängder av oljeskiffer. Det är långt kvar till en skalbar produktion anser författaren och ger förslag på hur man skall undvika 70-talets övertro på en snabb teknisk lösning.

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com
 
060528
Investerares syn på Cantarell, Pemex och Peak Oil

StockHouse finansnyheter har en artikel  kallad Another Day, Another Oil Field in Decline. Pemex har rapporterat att Cantarell kommer att minska i produktion snabbare än vad man tidigare trodde. Man har en tid förutsagt att Cantarell skall börja sin nedgång i år (5% per år), men nu säger man att minskningen kan gå från 2 000 000 miljoner fat/dag till 875 000 fat/dag redan i slutet av 2007. I slutet av 2008 räknar man med 520 000 fat/dag. Pemex hävdar att man kommer att kunna kompensera för Cantarells nedgång med ett aggressivt program för att utveckla andra, mindre fält. Detta trots att man inte hittat ett enda stort fält på 30 år.

Om Pemex:s beräkningar stämmer handlar det om 74% mindre produktion på två år. Det är ingen nedgång, det är nära på fritt fall.

Missa inte Another Day, Another Oil Field in Decline.
 
060528
Dieselmotorn och framtiden

I en intervju med Scaniachefer berättar de om hur de ser på framtiden för dieselmotorn och vilka bränslen som kan vara aktuella. Även Volvo är med på ett hörn och de två har lite olika syn på vad som kommer att bli framtidsbränslet.

"- Vi kommer att få leva med en uppsjö av idéer på energiområdet de närmaste 10-15 åren"

"- Logiskt sett skall det alternativa bränslet vara flytande, säger Hasse Johansson. Flytande bränslen är lätta att hantera i logistikkedjan. De behöver inga stora extra investeringar i det system vi har i dag. Flytande bränsle är ofta energirikt. Motsatsen gäller gas, oavsett det är bio- eller naturgas."

"- Det går cirka 500 Scaniabilar i Tyskland som drivs till 100 procent på rapsolja. Vi föreslår att man blandar in rapsolja - det går utan vidare att blanda in fem procent - i all diesel som säljs. Då är det skyhögt över all rapsolja som finns tillgänglig."

"Jag brukar spetsa till det och säga: förbjud all användning av olja till annat än vägbundna fordon och flygmaskiner. Tåg kan gå på el, fartyg ... det finns enormt sofistikerade kärnkraftsystem i krigsbåtar som har utvecklats under 50 år."

Läs mer i GP:s Scania föredrar flytande alternativ
 
060527
Christer Ericsson lämnar Consafe - satsar på förnyelsebar energi.

Consafe-Ericsson har sålt hela företaget och investerar pengarna på annat håll.

"Med mångårig erfarenhet av oljeindustrin är det få som har samma insyn i framtidens oljeförsörjning som Christer Ericsson.

GP har i tidigare intervjuer dels
frågat General Motors ledning, koncernchefen Rick Wagoner och hans vice vd, Bob Lutz, dels frågat AB Volvos vd, Leif Johansson, hur de ser på framtiden och oljeförsörjningen.

De båda storkoncernerna inom fordonsindustrin har rakt motsatta ståndpunkter.
GM:s ledning hävdar att bensintillgången (fossila bränslen) kommer att ligga på oförändrad nivå, både vad gäller priser och mängd, i 50 år.
Volvos vd, Leif Johansson, tror att brytpunkten när det lönar sig med alternativa bränslen ligger mycket närmare än så.

- Jag håller med Leif Johansson, säger Christer Ericsson. GM:s ledning vågar inte säga annat än det de säger ..."


Läs mer i GP:s Biobränsle framtiden för Christer Ericsson. Tack Mats, för tipset.
 
060527
Norge sett över Atlanten

ABC News har en artikel om Norge, landet som har sparat oljepengar på hög (250 miljarder dollar) samtidigt som bensinpriset ligger på 7 dollar/gallon.

Exotiskt? Oamerikanskt? Läs gärna Philosopher Guides Norway's Oil Rich Spending Habits.
 
060527
George W. och Hillary tror på majsetanol. Robert har räknat på det.

Etanol från överskottsmajs skall minska USA:s beroende av importerad olja. Det är den plan som lanseras hårdast just nu. Hälften av landets bensinstationer skall ha en pump som klarar E85, dvs. 85% etanol och 15% bensin.
Robert Rapier på The Oildrum har räknat på det hela. Han är kemiingenjör och har en gång skrivit en avhandling om cellulosaetanol så han får anses vara insatt i ämnet.

Hans slutsatser är att exportmajsen kan ersätta 3,3% av bensinen men det är brutto.
Enligt en statlig studie går det åt 77,23 enheter fossil energi för att "skapa" 83,96 enheter etanol. Det mesta i form av diesel och naturgas, båda användbara som de fossilbränsle de skall ersätta. Det blir visserligen en hel del djurfoder mm som biprodukt men nettoenergin som är användbar som fordonsbränsle är inte stor. Även om biprodukterna skulle räknas med så kan majsöverskottet bara ersätta 0,2% av bensinen. Om all majs i USA tas med så kan man ersätta 2,0%. Så frågan är vad man skall med alla E85-pumpar?

Läs gärna E85: Spinning Our Wheels, just nu finns 220 kommentarer att ta del av.
 
060522
Peak Oil Review No. 20

Innehåll:
1. Oil prices.
2. Supply.
3. Iran.
4. Nigeria.
5. Peak food?
5. Briefs
Commentary: A “Sanity Check” On Projections For Canadian Oil Sands
Production (Part 2 of 2)

En av slutsatserna i den sista delen är att Kanadas tjärsand skulle kunna ge ungefär hälften av CERA:s prognos 2015.

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com
 
060522
Olja utan dollar

Irans sedan en tid annonserade oljebörs har inte kommit igång så som utlovats och har blivit omåkt av Qatars energi börs och nu av Ryssland. Putin har i en serie tal framhållit att Rubeln skall bli en internationell transaktionsvaluta och att man för det skulle upprätta en rysk börs för olja, gas och andra varor, allt prissatt i Rubel. Enligt artikeln RTS starts trading in oil and gold contracts så skall handeln börja redan den 8:e juni i år.

Irans planer på en börs kanske skakar om USA en smula men Irans oljeexport är sjunkande och står för 5,8 % av världsexporten. Ryssland är en annan femma, 15,2 % av världens oljeexport och 25,8 % av världens gasexport är mycket. Även om inte all rysk och iransk olja/gas kommer att handlas i en annan valuta än dollar så är det en tydlig fingervisning om att framtiden inte ser ut som gårdagen. Läs mer om Ryssland, Iran och USA i Collapse of the Petrodollar Looming

Iran har även tipsat Venezuela om att använda Euro som betalning för sin olja enligt artikeln Venezuela may price oil exports in euros
"That is an interesting proposal made by the President of Iran," he told Britain's Channel 4 news. "We are free to choose, too, between the dollar and the euro..."
 
060521
Pseudonyhet

Energikris.nu drivs numera av Lundin & Dahl vilket inte kommer att förändra Energikris.nu. Innan någon hinner fråga om saken, vill jag poängtera att Lundin Oil inte är inblandat på något vis.

 
060521
Total bygger nytt raff i Saudi

Saudiarabien har en del olja som ingen vill ha. Som en del av arbetet med att öka sin oljeproduktion skall man nu bygga ett raffinaderi på hemmaplan som är specialgjort för att ta hand om "Arabian Heavy crude oil". Kapaciteten kommer att ligga på 400 000 fat/dag när det blir klart, c:a 2011.

Läs mer i Total inks oil refinery deal with Saudi Arabia

 
060521
Kinas taktik

Dagens Nyheter har en artikel om Kinas sätt att förhandla till sig olja, och på vilka sätt det skiljer sig från västvärldens. Det finns en tydlig trend där allt större del av oljan aldrig säljs på öppna marknaden utan köps i bilaterala uppgörelser. Kina är en del av den trenden och som vanligt när det gäller realpolitik så får mänskliga rättigheter och demokrati stryka på foten.

"Kina blir alltså en direkt konkurrent till USA - och mutar därför in sig på länder som USA inte gör affärer med, som Iran. Men också sådana som nu är vänner med USA, som Saudiarabien, kan vid ett eventuellt regimskifte eller brytning med USA finna Kina väntande på dem med öppna armar"

Läs mer i Kina söker olja i konkurrens med USA

 
060516
Saudi växlar upp

Saudiarabien planerar att fyrdubbla sina ansträngningar för att hitta olja, allt för att kunna öka sina reserver med 25% till år 2025.

"Fast tracking: Technology employed to overcome challenges
  • Aramco hopes to increase total discovered resources up to more than 900 billion barrels.
  • Saudi output capacity now stands at 11. 3 million bpd and it has been producing around 9.5 million bpd.
  • Saudi Arabia has fast tracked plans to boost oil production capacity to 12.5 million bpd by 2009 to help meet growing global demand for oil.
  • Aramco is employing technology to overcome the challenges to exploration in the kingdom which is characterised by a diverse geology, harsh environment and some difficulties in acquiring land seismic data."

    Läs mer i Saudi Aramco aims to boost reserves by 25%. Tack Olle för tipset!
060516
Peak Oil Review No. 19

Innehåll:
1. Oil to remain "high".
2. Supply and Demand.
3. Nigeria -- Insurgents issue more threats.
4. Venezuela -- Pressuring foreign oil companies
5. Briefs
Commentary: Projections for Canadian conventional oil--optimistic or realistic?

Den sista artikeln om Kanadas olja är den första av två. Författaren Tom Standing tar en titt på CERA:s prognos som säger att Kanadas oljeproduktion kommer att öka med lika mycket som produktionen av syntetisk olja från tjärsanden ökar. Det skulle innebära att Kanadas produktion av konventionell olja skulle stanna på samma nivå till 2010. Författaren ifrågasätter detta då de östra oljefälten i vissa fall inte kommit igång som man hoppats och de västra fälten faller i produktion. Standing menar att de östra inte kommer att kunna kompensera för minskningen hos de västra, därav grafen.

Peak Oil Review ges ut av ASPO USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com
 
060515
En ny era

Olje och gas-strategen Henry Groppe, Texas, hävdar att branschen olja/gas har klivit förbi jordbruk som världens största bransch med årsomsättning på 1 750 miljarder dollar (med oljepris på 60$/fat). Han sade också att världen nu möter en permanent oljebrist och går in i en ny era.
"Det finns två dominerande skolor för hur man ser på oljeindustrins framtid. Den ena representeras av min gode vän Matt Simmons som ser en nära förestående kollaps av oljeproduktionen och slutet på oljan som tillgänglig råvara. Sedan är det energidepartementet och företag som Shell och Exxon som påstår att oljeproduktionen kommer att öka med 50% de närmaste 20 åren. Vi håller inte med något av lägren." (Egen övers.)

Läs artikeln Renowned energy strategist sees extraordinary changes ahead  
 
060515
Film från ASPO:s Lissabon-möte 2005

ASPO Portugal har satt samman en 22 minuter lång film från det fjärde ASPO-mötet som hölls i Maj förra året.

Digest of the footage took during the IV International Workshop on Oil and Gas Depletion, held in Lisbon in May of 2005. Featured Speakers: Rui Namorado Rosa; Colin Campbell; Robert Hirsch; Jean Laherrère; Matthew Simmons; Ugo Bardi; Charles Hall; Robert Ayres; Manuel Collares Pereira; Kyel Aleklett. (Kreativ stavning!)

Filmen kan laddas hem eller ses strömmande. En del av föreläsningsbilderna är för suddiga för att ge något, men det är alltid trevligt med talande föredragshållare.

IV International Workshop on Oil and Gas Depletion
 
060515
Lång diskussion om Sverige

PeakOil.com har ett diskussionsforum där en av ämnena som tagit rejäl fart är om Sverige kan minska sitt oljeberoende. Tre sidor med inlägg, med många åsikter och en hel del data. Första inlägget är från 8/2 och det senaste från 10/5.
Ta en titt på Sweden Plans to End Dependence on FFs for Energy !
 
060512
ASPO Nyhetsbrev Maj No. 65

Innehåll:
702. No to coal
703. A shift by BP ?
704. What is Money ?
705. ASPO IRELAND and ASPO INTERNATIONAL
706. An unintended hidden benefit
707. Report from the 7th International Oil Summit in Paris April 7, 2006 (Aleklett)

Nyhetsbrevet (Pdf 86kB) kan hämtas hos ASPO Irland.
 
060511
Europas gas dyrare i framtiden?

Rysslands gas kommer till stor del från ett fåtal gamla fält och det krävs mycket stora investeringar för att uppväga den smygande nedgången samtidigt som Ryssland måste se till den inhemska efterfrågan först. Resultatet kan bli betydligt dyrare gas i Europa.
Läs mer i Top Economists, Russia’s Ex-PM Warns Europe of Steep Rise in Gas Price

 
060511
Mexikansk olja

"Romana Perez Vidal de Cantarell, änkan till en fattig fiskare, är analfabet och får ihop till livets nödtorft genom att sälja kall dricka i den risiga fiskebyn på den stekheta kusten till mexikanska golfen. Det är inte den sortens liv man väntar sig för änkan till mannen som satte igång oljeboomen när han hittade ett enormt oljefält som har inbringat Mexiko tiotals miljarder dollar.
- De gav honom aldrig något. Han dog mycket fattig. De behöll allt. Så säger hon och smeker den lilla guldmedaljen som var Rudecindo Cantarells belöning för att han visade tjänstemän de oljiga bubblorna han såg komma upp från havsbotten."
(Egen översättning)

Läs mer om Cantarell, oljefältet som ger 60% av Mexikos olja och pumpar upp för 100 miljoner dollar om dagen. Cantarell kommer att gå ner nästa år och Mexikos oljeindustri är systematiskt underinvesterad. Är det dags för samarbete med andra?

Oil a sticky issue for next Mexico president
 
060510
Energimyndigheten: Vi bör minska oljeförbrukningen, men inte p.g.a. Peak Oil

Efter att ha läst större delen av Energimyndighetens rapport Oljans ändlighet - Ett rörligt mål! så kommer här några synpunkter.

Rapporten innehåller följande kapitel:
Oljan – Sammanfattning och slutsatser
Tillgången
Tekniken
Politiken
Marknaden
Produktmarknaden

Statens energimyndighet har som en del av sin omvärldsanalys tagit en titt på Peak Oil-rörelsen och vägt dess argument mot "etablissemanget" och dess argument. Som läsare känns det emellanåt som om författarna tittat mer på vem som säger något än vad som sägs. Man raljerar över pensionären Colin Campbell som med sin enkla PC kommer till andra slutsatser än de stora analysföretagen med sina superdatorer och avancerade sannolikhetsberäkningar och målar bilden av Peak Oil-rörelsens frontfigurer som gränsande till rättshaverister.

Rapporten innehåller mycket som är både bra och tänkvärt. En hel del bra genomgångar av olika tekniska metoder, av oljemarknadens cykliska karaktär mm. Man spaltar upp de olika lägrens argument men när man benar ut dem så ger man "Peak Oil" rätt i många detaljer och resonemang men man anser att "Peak Oil" har ofta (nästan alltid) dragit fel slutsats.

Det finns några spörsmål som verkar märkliga vid en första läsning:

Angående de berömda uppskrivningarna av OPEC-reserverna under åttiotalet väljer man att tro på dem. IEA, BP m.fl. godtar dem, så varför skulle inte vi göra det? Dessutom, argumenterar man, visar flera undersökningar att man i framtiden kommer att hitta mycket mer olja, så saken är tämligen ointressant.

Rapporten fortsätter på ungefär samma sätt, sida efter sida. När det finns ett val väljer man i de flesta fall att tro att det kommer att hittas mer olja, att okonventionell olja kan utvinnas i ganska stora mängder utan att hämmas av brist på naturgas, att ny teknik lyckas få ut mer olja ur fälten, att djuphaven kommer att ge stora mängder o.s.v. Man tar ofta upp eventuella svårigheter men slutsatsen blir nästan alltid att det inte finns något stort problem med framtidens oljeförsörjning.

När man skriver "IEA räknar i (WEO 2005) med att efterfrågan på olja kommer att stiga med 1,3 % fram till 2030. Den totala energiefterfrågan antas öka med 1,6 %, vilket implicerar ett fortsatt svagt minskande oljeberoende" så är frågan om man verkligen menar det som står skrivet? Om övriga energislag ökar mer än oljan ökar, innebär det verkligen att beroendet av olja minskar? Olika energislag är sällan enkelt utbytbara sinsemellan, så vi borde mycket väl kunna öka vårt oljeberoende med ökad konsumtion även om en del av oljan har ersatts av t.ex. naturgas eller träpellets. Det är exempelvis inte lika enkelt att byta fordonsbränsle som att byta villavärme.

Om man är en smula konspiratoriskt lagd är det lätt att få känslan av att rapporten har skrivits med ett eller flera syften. Ett syfte är självklart. Om man inom Energimyndigheten är rädd att Sverige kommer att lagstifta sig ur oljans grepp i onödan, så är det viktigt att man säger ifrån. Ett annat syfte, inte lika ädelt, kan vara att ta tillbaka initiativet i frågan om framtidens energi. Göran Perssons oljekommission är en stor näsknäpp på hela Statens energimyndighet som nu kanske knäpper tillbaka.

Som experter måste det vara svårt att acceptera en av statsministern tillsatt en kommission som skall utreda något centralt i experternas eget område.
Man säger till exempel att det "finns ingen anledning att utifrån resursbasen vidta åtgärder för att drastiskt minska oljeanvändningen." (s.45) vilket antyder att man har haft oljekommissionen i ögonvrån när man skrev.

När man diskuterar okonventionella oljors behov av gas så räknas gasen ibland i dollar istället för energimängd eller volym. Kommer naturgasens pris att vara stabilt i Kanada/Venezuela under så många år som studien behandlar?

Man siar också att framtidens oljepris inte kommer att sättas efter tillgång/efterfrågan utan efter produktionskostnaderna (s.69) Det är en ganska vågad utsaga som förutsätter att framtiden flödar av olja.

Ett par andra märkligheter är att man inte nämner de varningar som chefer inom oljeindustrin och OPEC har utfärdat och att man nästan helt hoppar över USA som exempel på ett land med en "mogen" prospektering. Man nämner att USA tillsammans med Nordsjön tillhör områden som har passerat sin topp men undviker att ta upp att USA har perforerats av hundratusentals borrhål som ändå inte lyckats öka produktionen igen.

Bilderna här intill (inte från rapporten), visar USA:s produktion 1860-2005 samt borrade testhål (wildcats) i USA 1949-2004, kan man se att träffsäkerheten har ökat kraftigt men att antalet fynd av olja ändå inte är särskilt stort.

Är du det minsta intresserad av de här frågorna bör du läsa Oljans ändlighet - Ett rörligt mål! (0,6MB)
 
060509
Energimyndigheten: Långt kvar till oljetoppen

Energimyndigheten har givit ut en rapport med titeln Oljans ändlighet - Ett rörligt mål!
Huvudtesen är att vi inte har någon anledning att frukta en nedgång av oljeutvinningen. Det kommer att hittas nya oljefält allt eftersom. Rapporten är på 100 sidor och jag återkommer i morgon med en recension.

Jag har bara hunnit snabbläsa den och noterar att författarna har skapat en ny innebörd av begreppet "Peak Oil". Peak Oil är inte längre ett geologisk fenomen utan en rörelse. Det är inte svårt att förstå förskjutningen av betydelse, men det är första gången jag stöter på det i tryck.

Debatten om framtidens energiförsörjning har nått ett nytt skede i Sverige. Vill du hänga med i diskussionen bör du ta en titt på Oljans ändlighet - Ett rörligt mål!

Tack Niklas för ännu ett tips!
 

060509
Washington Post: Peak Oil

Konservativa Washington Post har hållit sig mycket försiktig med att kommentera om Peak Oil-teorin skulle vara korrekt, men nu verkar proppen ha lossnat. Warren Brown skriver i söndagens tidning om Peak Oil som princip och vilka utmaningar det leder till i praktiken.
Några citat:

"
People enjoy poking fun at Bush, portraying him as something of an errant fraternity boy. But this president is nobody's dummy. He fully understands the concept of "peak oil," the high point of the bell curve at which 50 percent of the provable reserves in any oil field have been recovered.
Oil is plentiful on the upside of the curve. It is less available, substantially more difficult and enormously more expensive to retrieve on the downside."

"Waiting until world conventional oil production peaks before initiating crash program mitigation leaves the world with a significant liquid fuel deficit for two decades or longer," the Hirsch report said.

Wake up, Congress. Wake up, America. We are a part of that world."

Läs gärna hela For Sound Energy Policy, Don't Look to Congress. Tack Niklas för tipset!
 

060509
Göran Persson i DN-intervju

"Oljan drar med sig naturgasen och kommer att dra med sig kolet. Den drar också med sig elen..."

"Att bryta beroendet av olja och andra importerade fossila bränslen är alltså lika mycket en ekonomisk fråga, enligt statsminister Persson. Inte heller den andra punkten för att bryta oljeberoendet är miljön utan säkerhetspolitiken. Först därefter tar han upp klimatet och utsläppen av koldioxid som är själva motorn för klimatförändringen. "

"Med skog och åker som Sveriges nya oljekälla förväntar han sig en mängd olika förädlade bränslen som kan ersätta både diesel och bensin. Det vore dock direkt skadligt om han eller någon annan myndighet bestämde vilka bränslen som är bäst av till exempel biogas, rapsmetyleter eller etanol."

Läs hela intervjun i Persson i kamp mot oljan – för ekonomins skull

 
060509
Prisfest för oljebolagen, men ingen glädje

1960 var 85% av världens kända tillgångar av olja och gas tillgängliga för de stora oljebolagen. Nu är den siffran 16%. På oljemötet i Quatar nyligen kanske man kunde förvänta sig att stämningen skulle vara på topp, men icke. "Ingen log." berättar BP:s VD John Browne. "De oroade sig för att priset var för högt."
När de gamla fälten i politiskt stabila delar av världen åldras vänder sig industrin till okonventionella källor som Gas-till-vätska och tjärsand. "Den lätta energin är redan omhändertagen" säger Shells Malcolm Brinded, Shells verkställande direktör för prospektering och produktion. Läs mer i Big changes are in store for Big Oil.
 
060508
OPEC: Hjälp oss - vi pumpar 100%

Indonesiens energiminister och chefsdelegat i oljeproducentkartellen OPEC, Purnomo Yusgiantoro, sade idag att OPEC inte kan höja produktionen mer, till och med Saudi Arabiens överkapacitet är nästan intecknad, och bad oljeproducenter utanför OPEC att öka produktionen för att dämpa oljepriset. Han hoppades att Mexiko och Ryssland skulle samarbeta med OPEC för att påverka psykologin kring tillgång och efterfrågan.
Läs mer i Antara News.
 
060506
Stillahavsöar räddar bytesbalans med kokos.

Salomonöarna är ett exempel på hur utsatt en liten stat kan vara. De 500 000 invånarnas import består till en tredjedel av petroleum som med de senaste prishöjningarna blivit en kraftig börda. Om öarna i Stilla havet skulle ersätta hälften av dieselimporten med biodiesel från kokos skulle områdets importnota minskas med 10%. Läs gärna Pacific islands see coconuts as potential biofuel source i Taiwan News.
 
060506
Bränsle eller mat?

Europeiska matindustrins intresseorganisation (CIAA) varnar för följderna av en oreflekterad ökning av energiproduktion i form av biobränslen. Situationen är redan ansträngd på så sätt att mycket konsumtion har flyttats över från soja till raps p.g.a. oron för genetiskt modifierade produkter och sojapriset har gått upp. När EU i februari puffade för biobränslen är livsmedelsbranschen rädda för vad som kan komma. Läs mer i Food industry urges caution on biofuel promotion plan.
 
060506
Olja i Konflikt

Programmet Konflikt i P1 hade idag ett mycket intressant om oljan och världspolitiken. Man kan välja på att hämta hem eller att lyssna strömmande.

Timma 1 strömmande
Timma 1 Real (6,8MB)
Reportaget börjar 27 min. in i sändningen
Timma 2 strömmande
Timma 2 Real (2,7MB)

Från "löpsedeln":
"Kampen om världens energiresurser hotar att utlösa allvarliga konflikter. Den amerikanske statsvetaren Michael T. Klare befarar att de höga priserna gör oljeländerna till attraktiva byten för våldsamma maktövertaganden.

Konkurrensen om det svarta guldet står framför allt mellan de tre stora förbrukarna USA, Kina och Indien. För att säkra sina behov skapar de nya allianser som kommer att påverka maktförhållandena i världen under lång tid framöver.

- Det vi ser är början på en utveckling som är strategiskt mycket obehaglig, säger en av våra gäster, ambassadör Ingolf Kiesow, säkerhetsanalytiker med inriktning på Asien och energiförsörjning. Men det handlar om ett dubbelbottnat förhållande eftersom länderna samtidigt är så ekonomiskt beroende av varandra.

- Vi ska inte ha några illusioner om stora oupptäckta oljefyndigheter säger Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet, som arbetar med att kartlägga världens oljetillgångar. Det handlar snarare om vem som lyckas kapa åt sig mest av de begränsade resurserna.
"
 
060504
Kina nytt Brasilien

Kinas snabbt växande medelklass har en energitörst som kräver allt mer av ledningen i Beijing. En av planerna är att 10% av bilbränslet skall bestå av etanol 2020. För att komma dit skall man först importera från Brasilien för att senare producera allt mer på hemmaplan. Läs mer i Asia Times China gets energized over ethanol.
 
060504
Nyhetsbrev från ASPO USA

Peak Oil Review No. 17 har följande innehåll:

1 Oil Prices
2 Washington Responds
3 Iran and the UN
4 Energy Briefs
5 Commentary: Support for R&D
Sista punkten handlar om vilka energislag som fått statligt stöd i USA.

Alla kan prenumerera gratis på Peak Oil Review genom att skriva till
peakoilreview@aspo-usa.com
 
060504
En banks syn på oljepriset

Asiatiska utvecklingsbankens ordförande Harukiho Kuroda: Asiens snabba ekonomiska tillväxt kan bara fortsätta om oljepriset sjunker.
"Det nuvarande oljepriset är ohållbart högt. Oljeproducenter borde försöka stabilisera priset på en mer uthållig nivå som stämmer bättre överrens med utvecklingen av världens länder...)"
Läs mer om asiatisk politik och energi hos Bloomberg.
 
060504
September 2005 - 100%?

Stuart Staniford på The Oildrum har fortsatt med sina kalkyler. Den här gången tittade han på oljeproduktionen inom OPEC de senaste åren. OPEC:s gemensamma graf ser att att ha börjat dala en smula den sista tiden.

För att försöka bena ut lite mer plottade han varje OPEC-lands produktion i förhållande till sitt max under perioden. Diagrammet är ganska förvirrande och påminner mer om abstrakt konst än om oljeproduktion. För att kunna urskilja det intressanta plockade han bort några länder som av olika skäl inte varit swingproducers under den senaste tiden. Venezuelas oljeproduktion har ännu inte hämtat sig efter kuppförsöket, Iraks produktion varierar med attentat och oroligheter, detsamma gäller Nigeria och när det gäller Indonesien så har landet placerat toppen och minskar nu oljeproduktionen ganska raskt.

Kvar finns OPEC-länderna Algeriet, Iran, Kuwait, Libyen, Quatar, Saudi Arabien, och Förenade Arabemiraten. Ingen av dessa länder har ökat sin produktion efter september 2005. Var det då som OPEC öppnade alla kranar och reservkapaciteten försvann? Det skulle i så fall kunna förklara oljepriset under vintern.
Det kanske är för tidigt att dra långtgående slutsatser, men Stuart har i alla fall silat fram intressanta data. Läs hela bloggen OPEC Declines and the World Plateau med (just nu) 171 kommentarer.
 
060504
Beskrivning av den nya tiden

Michael Hirsh, kolumnist på Newsweek, har skrivit en ganska lång krönika över hur den nya världen ser ut. Självständighet och rikedom hägrar för de som har energiresurser, energiosäkerhet väntar de som brukar mer än de producerar. Han går genom de flesta länder som hamnat i energifokus det senaste året, Bolivia, Venezuela, Irak, Iran, Ryssland och berättar t.ex. att Putin studerade på S:t Petersburg Mining Institute och skrev en avhandling med titeln: Mot ett ryskt transnationellt energibolag. Ämnet var: Hur man använder energiresurser för att planera strategiskt.

Läs gärna The Energy Wars.
 
060502
Olika syn på Peak Oil
Voice of America hade ett treminuters inslag om Tom Whipple som kort förklarar Peak Oil och Myron Ebell som säger att det inte är geologin utan politiken som hindrar oljeproduktionen. Borra mer i naturreservat mm, alltså.

Ta en titt på World Oil Price Peak Disputed, det finns filmklipp för både bred- och smalband, dessutom som text.  Tack Niklas, för tipset!
 

060502
Europeisk gas
Det kom en fråga till info(a)energikris.nu. Simon undrade var man kunde få tag på dagspriset på naturgas i Europa. Simon misstänker att naturgasen kan ställa till problem innan oljan gör det och det kan han ha rätt i. Vi får se.

Att få tag på det amerikanska är inte svårt, men det europeiska var knepigare. Det verkar vara så att den europeiska gasmarknaden inte alls är så avreglerad som elmarknaden. Lokala gasnät har så småningom kopplats samman, men det finns ingen motsvarighet till USA:s "Henry Hub" som är förbundet med en stor del av USA:s gasnät och som används som standardplats för gaskontrakt av Nymex. Ingen stor och stabil central, dessutom många länder, varav flera inte har någon prissättande gasmarknad alls. Inte upplagt för ett enhetligt pris, med andra ord.

Det finns en spotmarknad men jag har inte lyckats komma åt dagspriserna för den. De flesta hänvisar till ett företag kallat Heren, men de har ingen service för icke-prenumeranter. Är det någon läsare som vet hur man kan komma åt de europeiska dagspriserna på gas så får du gärna skriva till mig.

En artikel av Öystein Noreng förklarar en del av bakgrunden. Den är visserligen ett år gammal, men förklarar bra hur den europeiska gasmarknaden har förändrats. Läs gärna Oil and Gas in the capitals. Jag beklagar att jag inte kunde hjälpa dig, men tack för brevet, Simon
 

060502
Oljefynd var bluff
Det mycket stora oljefyndet som var en nyhet igår är en avslöjad bluff idag. Stuart Staniford på The Oildrum ringde till forskaren ifråga som berättade att artikeln var ett påhitt. Det finns stora mängder av bergarter som ibland innehåller olja men de fann inga mängder olja.
 

060501
Gasindustri nationaliserad
Enligt Yahoo News har Bolivias president Morales nationaliserat landets naturgasindustri. De bolag som verkar där är brasilianska Petrobras, spansk-argentinska Repsol,  British Gas, British Petroleum, and franska Total. Morales Nationalizes Natural Gas Industry
 

060501
Stort oljefynd i USA
Om uppgifterna stämmer så har USA fyrdubblat sin oljereserv på ett bräde. 60 miljarder fat är tillräckligt mycket för att lätta på trycket för en kortare tid, om produktionen kommer igång snabbt. Jämför med mängden kvarvarande olja i världen som uppskattas till ca 1000 miljarder fat. Läs den korta artikeln Scientists Discover (Biggest Ever) Oil field off U.S. coast.
 

060501
Iran meddelar om ny oljebörs
Ryktet har cirkulerat länge, men nu har tidningen Mehrnews.com en artikel om att det kanske sker ganska snart: Iran to establish intl. energy bourse. Artikeln är kort så jag klistrar in den här:

TEHRAN, Apr. 30 (MNA)
-– Iran will establish an international energy bourse company in the near future.

The Islamic Republic plans to open its own oil exchange, the Iranian Oil Bourse (IOB), the company’s charter will be registered in the Free Trade Zone of Iran's Kish Island on the Persian Gulf in the current week, the report commented.

The IOB has been on Iran's domestic agenda since early 2004, however, different dates have been announced for its opening, all of which have been quietly disavowed as the deadline neared.

The bourse is considered an important step with the country's plan to play a more prominent role in the energy sector in the Persian Gulf region.

The project would raise the global stakes of Iran’s energy sector, reshape the dynamics of its oil and gas business and expand the country’s role in the management of the prices of oil and oil products.

Earlier establishment of the IOB could turn Iran into a strategic hub in the region because, it would be the first in the Middle East. However, surrounded by bureaucratic hurdles and red tapes, the bourse did not achieve its objectives before the establishment of the Qatar Energy Bourse.

 

060501
Socker och etanol i Brasilien
När oljepriset inte sjunker så som många lovade för ett år sedan så vänds allt fler blickar mot Brasilien som har lagkrav på att blanda i 20% etanol i bensinen. Etanolen kommer från inhemsk sockerproduktion och gör Brasilien till ett av de få länder som delvis förser sin transportsektor med förnyelsebar energi. För inte så länge sedan var det krav på 25% etanolhalt, men efterfrågan blev för stor samtidigt som världsmarknadspriset för socker steg, så regeringen tvingades sänka kraven. Att förse Brasilien med etanol är en sak, USA är något helt annat:
"Biofuels will not make any kind of impact on Americans, the way they're consuming now," säger Berkleyprofessorn Tad Patzek"

Läs Brazil's ethanol program struggles to make a dent