Mars 2006

060331
Kanadas tjärsand - Räddning eller katastrof?

Rigzone har en artikel som i sin tur handlar om en artikel i Wall Street Journal.
Brytningen av tjäran är i full gång och bidrar påtagligt till världens ansträngda oljeförsörjning men produktionen ger upp till tre gånger så mycket växthusgaser som vanlig råolja.
Läs mer i Peak Oil: A Shattered Myth?

 

060323
Den 22: mars sändes Vetenskapsmagasinet med namnet Olja till max som har temat Peak Oil.

Vetenskapsmagasinets sida finns en serie artiklar av Terje Lindblom:
Pionjärtiden
Nobel i Baku
Krigstid och ransonering
Persiens dyra droppar
Efterkrigstidens oljesug
Olja och dess pris genom tiderna

Här kan du titta på programmet.
 

060322
Ny hearing med kommissionen mot oljeberoende
Kommisionen har haft möte idag. Så här ser programmet ut:

Fjärde mötet i Kommissionen mot oljeberoendet äger rum onsdag den 22 mars i Rosenbad. Medverkar gör bland andra statsminister Göran Persson, tillika ordförande i kommissionen. Mötet, som är en offentlig hearing, kommer att webbutsändas.

Tid: Onsdag 22 mars, kl.09-11.15  Plats: Bella Venezia, Rosenbad, Stockholm

Hur minskar vi beroendet av olja och andra fossilbränslen för bebyggelse, industri och kraftproduktion?

09.00 Mötet öppnas

Statsministern hälsar välkommen
Bakgrund
09.05 Oljeanvändning, variationer och systemsyn

Anders Nylander, sekreterare i kommissionen
09.20 Energieffektiv bebyggelse

Hur ser det ut i dag och hur kan det bli?
Arne Elmroth, professor emeritus i Byggnadsfysik, Lunds Tekniska Högskola
09.40 Energieffektiva fjärrvärmesystem

Ola Alterå, VD Svensk fjärrvärme
09.55 Oljeanvändning och ersättningsmöjligheter inom industrin

Birgitta Resvik, Ansvarig Energi och Klimat, Svenskt Näringsliv
Några goda exempel
10.10 Energieffektivisering inom verkstadsindustrin

Jan-Olof Andersson, Hägglunds Drives AB
10.25 Energieffektivisering i befintlig bebyggelse

Christer Nordström, Christer Nordström Arkitektkontor AB
10.40 Praktiskt energieffektiviseringsarbete

Hans Gulliksson, Energikontor Sydost
Lars Sahlin, Boggi AB
10.55 Summering

Lotta Bångens, ordförande Sveriges Energirådgivare, ledamot av kommissionen
11.10 Avslutning


Websändningen är inte klar när detta skrivs, men kommer förmodligen att ligga här.
 

060322
Sverige oljefritt år 2020 - Hur ser ditt liv ut då?
Miljöförbudet arrangerar två stycken seminarier om oljan och framtiden.

Det första är för beslutsfattare inom näringsliv och offentlig sektor måndagen den 27 mars kl. 13.00 – 17.15 på Ekocentrum i Göteborg. Inbjudan med program. (pdf)


Det andra är för allmänheten och är gratis:


Vad gör vi när oljan tar slut?
Paneldebatt och diskussion
Måndag den 27/3, kl. 19.00 i Folkets Hus, Järntorget, Göteborg.

Bristen på olja kan leda till social oro, befolkningsomflyttningar och hungersnöd
Gunnar Lindgren, debattör och skribent

Oljan som konfliktorsak
Andreas Malm, journalist

Energin räcker till alla även om vi blir dubbelt så många
Idag utnyttjar vi bara en bråkdel av den energi som solen kan ge. Solfångare, solceller och vätgas har en enorm potential.
Stephan Mangold, Chalmers Industriteknik

Plant Factory / Växtfabriken – ett alternativ för hållbar utveckling
Skapa tillväxt genom utveckling och tillverkning av en rad produkter genom att utnyttja växtbaserade system istället för petroleum!
Malin Olbe, PlantFactory

 

060321
MIT-tidning om svensk biogas
Enligt uppgift så skall världens största biogasverk som skall producera 1600 kubikmeter per timma. Enligt en kommentar till artikeln är det inte korrekt att det blir världens största, men läs gärna Biogas Mini-Boom in Sweden själv.
 

060321
Iran har ingen men Qatar får en energibörs
Iran förnekar att en oljebörs har startat i landet. Eller, vad talesmannen för det iranska oljeministeriet sade var: "Vi har ingen information om en öppnad oljebörs i den ekonomiska frizonen Kish Island". Inte riktigt samma sak, men ganska nära. Här är nyheten.

Däremot rapporterar AME att flera samarbetande finansiella instutitioner kommer att öppna mellanösterns första energibörs i Quatar. Den heter the International Mercantile Exchange (IMEX)

"The official launch of Energy City Qatar takes place on the 21st March 2006 under the patronage of His Highness The Emir Of The State Of Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani. Energy City Qatar's value proposition for global players in the hydrocarbon value chain is firm and clear, and is in harmony with the State of Qatar in this time of strong growth, high levels of FDI, excellent science and educational facilities, major residential and luxurious lifestyle developments, and a strong, visionary drive to economic diversification"
 

060320
Animation om Peak Oil
Här är en snygg animation om oljan. Den är gjord med ett irländskt perspektiv, vilket bara märks på slutet.
Ta en titt på Story of Oil.
 

060319
CNN om oljan
We Were Warned  Tomorrow's Oil Crisis är titeln på ett program om ett scenario där naturkatastrof och terrordåd skapar kraftig oljebrist 2009. Det har sänts nu i helgen och kommer att sändas igen. Man kan även se det mot betalning. Tack Robert, för tipset!
CNN Presents Investigates What Happens When World Runs Out of Oil.
Länken ovan är tillfällig. För mer info titta i pressrummet.
 

060319
Sommarens G8 möte väljer väg
Enligt ett läckt PDF med titeln GLOBAL ENERGY SECURITY  St. Petersburg, July 16, 2006 så har G8 ändrat riktning sedan det förra mötet. Då gällde det att stoppa koldioxid, nu handlar det om att säkerställa energitillgången. I utkastet som är daterat 6:e mars -06 så krävs det 17 000 miljarder dollar under de närmaste 25 åren för att skapa “shock-proof system of global energy supply”. Man förutsätter att det finns tillräckligt med olja i marken, det handlar bara om att satsa tillräckliga resurser så att den når marknaden. Inte en tillstymmelse av Peak Oil-medvetenhet med andra ord.

"To reduce stress on the global energy markets and create a solid foundation for their smooth functioning in the future, investments are required throughout energy value chain in a sustainable environmentally aware manner to:
- expand hydrocarbon resource base in a way that would outpace its depletion;
- increase the efficiency of oil and gas production, including through the development of their resources on
   the continental shelf;
- expand and improve the efficiency of production capacity in oil-refining, petrochemical and gas processing
   industries, including in areas adjacent to energy production centers;
- development of efficient and electric power facilities, including safe nuclear and hydropower plants;
- development of global LNG market;
- introduction of “clean coal” technology, including carbon capture and storage;
- establish or upgrade the infrastructure for energy resources transportation and storage;
- expand and improve the efficiency, safety and reliability of electricity transmission facilities and power
   grids
   and their international connectivity;
- increase the physical security of energy infrastructure in an environmentally responsible manner;
- take further steps to save energy through demand-side measures as well as introduce advanced energy-
   efficient technologies, and promote wider use of renewable and alternative energy sources;
- develop and apply fundamentally new energy technologies of the future."

Av dessa punkter är det märkligt nog bara den näst sista som handlar om att få ner energiförbrukningen.
Läs gärna en analys hos Oil Change International.
Eller en annan kommentar hos Energy Bulletin.

060319
Världens näst största har passerat max
Det är nu tämligen officiellt att tvåan när det gäller oljeproduktion, Mexikos Cantarell, har passerat sin Peak. 

Av de 84 miljoner fat olja som varje dag förbrukas i världen har Cantarell ensamt stått för en ansenlig del, men som alla fält måste produktionen så småningom minska.

Salt i såren för Mexiko är att man dessutom måste bygga om raffinaderier för stora summor för att ta hand om "den andra hälften" av oljan som är av sämre kvalitet än den första.
Allt enligt Raise the Hammer.

Här är en längre artikel om samma sak: Mexican oilfield crucial to U.S. facing decline

 

060318
Oljeveteran skeptiskt till alternativ
Dick Stegemeier, 78 år, har en lång karriär inom oljebranschen bakom sig. När han höll tal om framtiden och vad som skall ersätta den minskande oljeproduktionen så säger han att det inte finns några ersättare. Inte just nu. Han är dock försiktigt optimistisk och tror att det kan komma någon lösning framöver, men ingen av de förslag till oljeersättare som föreslås idag duger. Varken etanol, kärnkraft, vattenkraft, jordvärme eller kol duger till att ersätta flytande bränsle. Vätgas kostar mer energi att producera än det innehåller, vätgassamhället är en fantasi. Läs mer Retired oil executive forecasts dark future.
 

060316
Världens snabbast växande storstad
Få har hört talas om Chongqing trots att staden har fler innevånare än Sverige. Kina vill undvika att all ekonomisk expansion sker vid kusten så de satsar stora pengar på Chongqing som ligger mitt i västra Kina. 10 miljoner innevånare skall bli 20 miljoner inom 13 år och byggnadstakten är hissnande. Varje dag byggs 137 000 kvadratmeter bostäder, affärer etc. och ekonomin växer med 80 miljoner kronor per dag.
Enligt FN kommer majoriteten av världens befolkning att leva i städer inom ett år och Chongqing är ett extremt exempel på hur snabbt urbaniseringen kan ske.
Läs gärna Invisible city i Guardian.
 

060316
Mexikanskt fynd i rätt perspektiv
Nyheten nedan om det nya oljefältet utanför Mexikos kust saknade en viktig detalj. För även om fältet är stort så är världens oljeaptit större. Fältet sades kunna innehålla upp till 10 miljarder fat oljeekvivalenter med olja och gas. Världsförbrukningen av bara råolja är för närvarande ca 30 miljarder fat per år. Situationen för den globala oljeförsörjningen har med andra ord bara påverkats marginellt. Tack Olle för påminnelsen.
 

060315
Peak Oil i TV2 nästa vecka
Nästa onsdag, 21.30 22:a mars, handlar Vetenskapsmagasinet om Peak Oil.
 

060315
Stort fynd i Mexiko
Utanför den mexikanska kusten har man träffat på ett stort gas/oljefält som skulle kunna innehålla upp till motsvarande 10 miljarder fat olja. För Mexiko kommer fyndet lämpligt för att mildra nedgången av det jättelika Cantarell-fältet som minskar snabbare än väntat, men det kommer att ta många år innan fältet blir produktivt och det finns fler bekymmer än den svåra off-shoreproduktion. Statliga Pemex är svårt skuldsatt och har liten erfarenhet av liknande projekt. Dessutom förbjuder den mexikanska konstitutionen utländska investeringar.
Läs mer i Los Angeles Times: Oil Find in Mexico Far From Success.
 

060315
IEA: Minskad ökning 2006
Världens oljeförbrukning fortsätter att öka men IEA, International Energy Agency förutsäger att årets ökning inte blir 1,78 miljoner fat/dag som de trodde för en månad sedan utan 1,49 miljoner fat/dag mer än 2005. (Oljeförbukningen 2005 ökade 1,02 miljoner fat/dag jämfört med 2004.) Oljepriset sjunker inte under våren som de trodde och efterfrågan förväntas nu minska. Det handlar dels om en mycket mild vinter i USA men det är fr.a. länder i Sydostasien som kommer att se över sin politik att subventionera bränsleinköp. Det blir för dyrt i längden när oljan stadigt ligger runt 60 dollar fatet. Läs mer hos Rigzone.
 

060313
US Army: Peak Oil snart här
I rapporten Energy Trends and Their Implications for U.S. Army Installations har man mer tilltro till ASPO och ODAC än till de officiella energivakthundarna USGS, IEA och EIA. Med tanke på att USA:s militär förbrukar mer olja än hela Grekland, så är det inte så konstigt att de funderar över drivmedelssituationen. På Energy Bulletin finns kommentarer kring rapporten.
 

060313
Iranian Oil Bourse kommer inte att bryta dollarn
William Engdahl skriver i Asia Times: Det spelar ingen roll om Iran börjar sälja olja i Euro. Dollarn är inte i första hand en oljedollar, det är en armydollar och det är USA:s vapenmakt som håller uppe den inflationshotade dollarn. Ganska lång artikel med genomgång av efterkrigstidens dollarpolitik i Why Iran's oil bourse can't break the buck
 

060309
Iranian Oil Bourse i GP
Dagens Göteborgsposten har en liten artikel om IOB. Tyvärr finns den inte på nätet. Inte än i alla fall.
 

060309
Peak Oil fyller 50
Den 8:e mars 1956 förklarade M. King Hubbert att USA:s oljeproduktion skulle minska kring 1970. Få trodde honom men sedan 1971 har USA:s produktion minskat (med enstaka undantag) vad de än har vidtagit för åtgärder.
För att fira femtioårsdagen har Global Public Media sammanställt radio och tv-program om
Hubbert.

M. King Hubbert Tribute Audio Compilation: With comment from Roscoe Bartlett, Richard Heinberg, Albert Bartlett, Megan Quinn, Pat Murphy, Walter Youngquist, Ron Swenson, Kenneth Deffeyes, Matthew Simmons, Stewart Udall, Jan Lundberg, Colin Campbell and Steve Andrews.

Stewart Udall Audio: Former Secretary of the Interior Stewart Udall talks to David Room about M. King Hubbert and peak oil.

Michael Hubbert Video/Audio: Michael Hubbert, M. King Hubbert's nephew, tells stories about the Hubbert family and its history and reminisces about his "Uncle King". From Hubbert's triple major at Chicago University (the first in the institution's history), to his belief in zero population growth- in the 1930's, to his adventures through Europe on the back of a motorcycle in the 1950's, Michael Hubbert gives rare insight into the man, M. King Hubbert.


Audio finns både som strömmande och som mp3, video bara som strömmande. Allt finns på sidan Happy Birthday Peak Oil - M. King Hubbert Tribute.
 

060309
Norges oljeproduktion sjunker
2,46 miljoner fat per dag blev det under februari för den norska oljeproduktionen. Februari 2004 hade man ett snitt på 2,99 miljoner fat per dag vilket ger en nästan 18-procentig minskning på två år. Man hoppas kunna höja till 2,64 under 2007 och 2008.

"Det är ingen tvekan om att de flesta av fälten på norska kontinentalsockeln är på nedgång" säger Norska Petroleum Direktoratets överingenjör Eric Mathiesen...
Läs mer hos Shlumberger.
 

060307
Premiär för Peak Oil i DN
Dagens Nyheter sätter en stor del av den politiska dagordningen i Sverige och det finns en hård styrning av vilka ämnen som får ta plats och vilka som inte får det. Kanske har ämnet Peak Oil blivit gångbart hos DN? Läs Energikrisen har fått EU att vakna.

"
- Den tiden då man hittar nya gigantiska oljefält är otvivelaktigt förbi. Puckeln för olja i de former som vi hittills funnit den är inte särskilt avlägsen, säger Ingolf Kiesow, säkerhetspolitisk forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Det är inte första gången det utfärdas domedagsprofetior om att oljan snart tar slut. Men det allvarliga nu är, enligt Kiesow, att det är oljebolagen själva som står för informationen och att de tidigare gett andra signaler.

- Man har varit medveten om det länge. Men en del av de stora oljebolagen har försökt dölja det i hopp om att de egna tillgångarna ska vara möjliga att utnyttja bättre med ny teknik. Men man har inte fått fram någon sådan ny teknik. Då blir man tvungen att redovisa för aktieägarna hur man kan utnyttja de tillgångar man har, säger han och fortsätter:

- Då det kan bli inslag av panik. En panik som kan vara motiverad."
 

060306
Välkommen till Transition One
Samsam Bakhtiari är Senior expert vid Irans statliga oljebolag med 35 års erfarenhet som oljegeolog. Han är en av de första som arbetade fram Peak Oil-teorin. Han skriver artiklar emellanåt som finns att läsa här.
Det senaste handlar om att vi förmodligen har passerat toppen, dvs. Peak Oil och befinner oss i vad han kallar Transition One, eller T1.

År 2006 är det första under T1 som är perioden mellan Peak Oil och den dag då det blir allmänt känt att Peak Oil har ägt rum.

Därefter följer T2 och T3 och de är inte alls lika lugna som T1 då tillgång och efterfrågan på olja fortfarande är i närheten av varandra.

Han har en del råd varav det sista är " Förvänta dig det oväntade
 

060306
Hur mycket olja hittade man under 2005?
På The Oil Drum finns en sammanställning över vad oljebolagen hittade under det gångna året. Man satsade 15 miljarder dollar och hittade 4,5 miljarder fat olja. Med dagens förbrukningstakt så räcker 4,5 miljarder fat i 53 dagar.

Man hittade mer gas än tidigare år, 32 Tera kubikfot. Generellt sett är 2004 och 2005 de sämsta åren när det gäller oljefyndigheter sedan andra världskriget. Fynd och förbrukning fortsätter alltså att gå åt olika håll. Det kan passa bra med den klassiska "The growing gap", här i ASPO:s version.


 

060306
Problemet med uthållig energiförsörjning
William Stanton har skrivit artikel nr 683 i det senaste numret av ASPO:s nyhetsbrev. Han resonerar kring förnyelsebar energi och varför de flesta beräkningar är alldeles för optimistiska. I de flesta fall så utgår man från att man bygger t.ex. ett vindkraftverk som under sin livstid kan lämna en viss mängd elenergi. Med dagens oljepriser och elpriser så ger förmodligen vindkraftverket en nettovinst både när det gäller energi och pengar. Allt stål, aluminium, koppar mm. som används vid tillverkningen finns för närvarande tillgängligt till ett rimligt pris, tack vare billig fossil energi.

Som ett tankeexperiment väljer Stanton att bygga ett vindkraftverk år 2100 för att ersätta ett gammalt verk. Om 94 år kommer den tillgängliga oljan att vara en bråkdel av dagens och ekvationen ser helt annorlunda ut. Djupa gruvor med pumpar, fläktar, hissar, borrar och schaktmaskiner kommer inte att vara lika lätta att driva som idag. Långa transporter kommer att vara betydligt besvärligare och det krävs dessutom energi för att skapa de verkstäder där vindkraftverket skall tillverkas, fabriken där cementen skall tillverkas, när vägar skall anläggas  osv. Utan lättillgängliga kolväten blir det inte bara en fråga om pengar när något skall tillverkas, det är en fråga om energi och om det alls är möjligt.

Läs gärna Net Energy i nyhetsbrevet.
 

060305
Högt oljepris ger ej inflation?
Enligt David Smith på brittiska Times så har 1900-talets oljeprisschocker inte skapat den inflation som allmänheten tror. Inflationen beror på andra saker, politiska och ekonomiska misstag mm. Det är därför som vi inte har fått en skenande inflation trots oljepriser på mellan 60 och 70 dollar per fat. Läs hans resonemang i The myths and legends about high oil prices.
 

060305
ASPO Nyhetsbrev Mars No. 63
and Oil Field Exhaustion
* 679 ASP0-5 Conference: 1st Announcement - Feb 3 2006
* 680 Shell Confession
* 681 Country Re-Assessment – United Kingdom
* 682 Oil and Politics.
* 683 Net Energy
* 684 Industrial Civilization
* 685 Facing Reality
* 686 USGS Study Revisited
* 687 Middle East Reserves
* 688 Peak Oil Sites
* 689 Beyond Peak Competition

Läsvärt som vanligt. Här kan du hämta nyhetsbrevet (pdf 157 kB).
 

060301
Nyhetsbrev No.7 från ASPO USA
Innehåll:
1. The Middle East at a crossroads
2. Nigeria --- Troubles grow.
3. The Advanced Energy Initiative
4. Energy Briefs
Commentary: Technology and Oil Field Exhaustion

Hämtas här (pdf 78kB).
 

060301
Därför är Peak Oil nu - mycket bra sammanfattning
Stuart Staniford på The Oil Drum har sammanfattat tecknen som tyder på att Peak Oil inträffar just nu. Han fick anledning till det när dagens New York Times hade en rejäl artikel på ledarplats om ämnet.
Ledaren skulle kunna innebära att den amerikanska debatten sätter fart på allvar och Stuart ansåg att hans läsare kunde behöva en komprimerad sammanfattning så att de kan förklara för vänner och grannar vad som håller på att ske. Läs Why peak oil is probably about now.

Stuarts egna grafer visar tydligt på hur det hänger ihop. Missa inte den här!

New York Times:
"there will come a day when oil production "peaks," when demand overtakes supply (and never looks back), resulting in large and possibly catastrophic price increases that could make today's $60-a-barrel oil look like chump change. Unless, of course, we begin to develop substitutes for oil. Or begin to live more abstemiously. Or both. The concept of peak oil has not been widely written about. But people are talking about it now. It deserves a careful look -- largely because it is almost certainly correct."


Underrubriker i Why peak oil is probably about now.:
There's a very good chance claimed OPEC reserves are exaggerated.
World production stopped increasing in late 2004.
Decline rates of existing production are very high
Hubbert Linearization points to peak oil
At least one major oil company is warning us
The price of oil keeps going up.
There is no evidence of Saudi spare capacity
There are geopolitical and climatic risks to the existing production level
In Summary

Det finns många hänvisningar och länkar med mera läsvärt.

Exempel: Under delen som handlar om Saudi Arabiens ej bevisade reservkapacitet finns den här bilden. Saudi Arabien och Ryssland är de enda stora producenter som lyckats öka sin oljeproduktion under den sista tiden. Man ser tydligt hur Ryssland ökar successivt medan Saudi ökade i ett språng maj-juni 2004 när efterfrågan blev för stor och oljepriset steg. Trots att oljepriset stigit senare och att  finns en efterfrågan på olja som är större än tillgången så ökar inte Saudi Arabiens produktion något nämnbart. Ett rimligt antagande är att Saudi Arabiens överkapacitet, som hittills använts för att stabilisera oljepriset, försvann i maj 2004. Det skulle i sin tur förklara varför oljepriset varierat och stigit sedan dess.