051128
Vilket land kan förhindra Peak Oil 2005?
Stuart Staniford på The Oil Drum har startat Excel igen, den här gången för att se vilka länder som har möjlighet att öka kapaciteten under nästa år. Finns det länder som verkar kunna öka produktionen, dels för att kompensera för alla de länder som har en krympande produktion, dels öka lite till så att den globala oljeproduktionen blir högre än årets? Läs gärna artikeln.


Ryssland och Saudi Arabien står för de stora tillskotten men flera andra har nästan en halv miljon fat/dag högre produktion nu än i januari -02. Räcker det för att täcka en nedgång i befintlig produktion som kanske närmar sig 10%?

051127
ASPO Australien har startat
ASPO:s internationella ordförande Kjell Aleklett var där och blev intervjuad. Han förklarar vad Peak Oil innebär och får som följdfråga: När kommer det at inträffa? Han svarar: "Någon gång mellan nu och 2020. Troligtvis runt 2010."  Läs den korta intervjun hos ABC Radio.

051122
Hirsch varnar för krönet
Robert Hirsch är känd för att ha sammanställt rapporten "Peaking of World Oil Produktion: Impacts, Mitigation & Risk Management som beställts av USA:s energidepartement och The Inevitable Peaking of World Oil Production som är den mer lättlästa sammanfattningen. Hans slutsats blev att kraftfullt förebyggande arbete måste påbörjas 20 år innan den globala oljeproduktionen börjar minska om man skall förhindra ekonomisk katastrof med långtgående följder för politik och miljö.

Nu har han skrivit en kort rapport, Shaping the peak of world oil production, om hur krönet på Hubbertkurvan kommer att se ut. Kommer det att vara en spets eller en platå? Kommer produktionen att sjunka fort eller långsamt? Vad går att förutsäga?
Underrubriken säger kanske tillräckligt - "The bell curve has a sharp crest, and you can´t see it coming". Han har studerat länder och regioner som redan har upplevt produktionsmax och vars oljeproduktion nu sjunker. Hubberts kurvor ger en ganska bred och mjuk topp men verkligheten är ofta mer dramatisk menar Hirsch.
Ett av exemplen är Storbritannien.

Ur sammanfattningen:
(Egen översättning)
"Data visar att peaken kan komma ganska plötsligt, krönet kan vara skarpt och nedgången i produktionen efter peak kan bli ganska brant (3 - 13%). Så, om historiska mönster är användbara indikatorer kommer uppgiften att planera för och hantera den globala peaken för konventionell olja sannerligen bli mycket utmanande."


 

051120
Exxon och kanske 8%
Stuart Staniford på The Oildrum är mycket produktiv och har skrivit flera bra artiklar om teknik och statistik på sin blogg. Ett område som har varit svårt att få grepp om är hur fort ett lands eller ett oljebolags produktiva oljekällor faller i produktion. En del av ett oljebolags oljefält är i början av sin produktion, andra har hunnit till sin Peak medan andra har minskat i oljeflöde sedan länge. I vanliga fall märks inte nedgången, för nya källor kommer till och ersätter den tappade produktionen i de gamla, men i och med att bolagen har fått svårare att hitta tillräckligt mycket fynd för att hålla uppe sin totala produktion så blir det allt intressantare. Gammal visdom säger 3-5% men de moderna sättet att hantera ett fält ger högre flöde men också en snabbare minskning. Hur stor är egentligen den årliga nedgången?

Stuart plockade fram siffror för Exxons
(dels för att de är störst, dels för att de ännu inte gått ut och erkänt några problem på samma sätt som Chevron, Total m.fl.) produktion 2001 och drog bort den nya produktionen som Exxon berättat att man ökat med sedan dess. Efter lite beräkningar så fick han fram snygga kurvor för hur produktionen skulle se ut med 0%, 5%, 8% och 10% årlig minskning från befintlig produktion. Den gröna linjen visar hur produktionen blev 2002 till 2005.

Slutsatsen verkar vara att den verkliga nedgången ligger mellan 8-10%. Det är i så fall dåliga nyheter.
Läs hela artikeln och gärna den efterföljande diskussionen. Just nu är det mer än 130 inlägg om den här artikeln.
 

051120
Schlesinger litar på ASPO
Tidigare CIA-chefen , försvarssekreteraren mm. James Schlesinger höll ett anförande i senatshearingen den 16/11 där han använde sig av ASPO:s siffror. Hela talet finns att hämta i Wordformat. Tack Kennet för tipset.
 

051120
Peak Oil i senaten
Den 16:e november hölls en senatshearing i Washington. "Hearing on the High Costs of Crude: The New Currency of Foreign Policy". Den finns som strömmande media (real) och är ca två timmar lång. Det första man ser är en rubrik och den är det enda som visas ganska länge. Man kan inte spola framåt i strömmande media men man kan hoppa till ett annat ställe och efter drygt 21 minuter börjar det hela.
Det som visas är intressant: Ett Peak Oil-möte i USA:s senat! Inga dimridåer eller enkla försök att skylla allt på Kina. Filmen visar tydligt att många politiker är på det klara med USA:s utsatta position som stor oljeimportör och vad som väntar när efterfrågan på olja blir betydligt större än tillgången. Man diskuterar flera ganska radikala förslag som skulle kunna minska det amerikanska beroendet av importerad olja. Tack Niklas för tipset!
 

051116Klicka för större bild
Renewebles 2005 Global Status Report
är en översikt över förnyelsebar energi utgiven av Worldwatch Institute m. fl. Det är första gången som det finns en samlad bild över världens produktion av förnyelsebar energi, dessutom på mindre än 30 sidor.  Hämta som pdf (0,9MB)

"Förnyelsebar energi (utan storskalig vattenkraft) stod 2004 för elproduktion som motsvarade en femtedel av kärnkraftens."
 

051116
Denver World Oil Conference
Den amerikanska Peak Oil-konferensen är nu avslutad och alla PowerPoint-presentationerna finns att hämta hem. Dessutom finns kortare ljudklipp från de olika presentationerna under dag 1 (än så länge) som strömmande eller som mp3.
 

051116
Holländsk rapport säger Peak 2012-2017
World Oil Production & Peaking Outlook är en 77-sidig rapport på engelska från Peak Oil Netherlands foundation. De viktigaste slutsatserna är att den ansträngda oljemarknaden kommer att bestå under de kommande åren och den maximala oljeproduktionen, Peak Oil, kommer att infalla mellan år 2012 och 2017. Exakt tidpunkt beror på om det kommer att ske stora tekniska framsteg när det gäller oljeutvinning.
 

051115
Gunnar Lindgren: Slaget om oljan
Miljödebattören mm. Gunnar Lindgren,
(ej att förväxla med Gunnar Lindstedt, författare till "Olja") har skrivit en intressant debattartikel i GP.

"Av världens totala oljeproduktion är det bara en del som hamnar på den öppna marknaden, resten stannar i de oljeproducerande länderna. Den del av oljan som når marknaden tenderar också att minska, då flera länder upprättar långsiktiga leveranskontrakt. Det kan sluta med att olja längre fram inte kan köpas för pengar, utan kommer att ingå som brickor i framtida geopolitiska allianser. Marknaden upphör."

"Den troligen enda framkomliga vägen vid oljebrist vore att låta FN fördela oljan mellan världens nationer i proportion till sin tidigare förbrukning. Men hur skall man göra med de länder som har egen olja - ska de avstå från en del av sin "egen" produktion? Kan FN godta att både USA och Kina skall dra ned lika många procent, trots att varje amerikan använder långt mer olja än en kines? Skall olja till lustyachter och motortävlingar i västvärlden anses lika berättigad som olja till ambulanser och kollektivtrafik i Kina, Indien och Afrika?"
 

051115
IEA: höga priser har dämpat efterfrågan
I en artikel hos Schlumberger berättas om hur IEA ser på nutiden och framtiden. De relativt höga oljepriserna har minskat efterfrågan av bensin i USA och av diesel i Europa. Det är inte säkert att effekten blir kvar, men en del av efterfrågeminskningen kommer att slå till med fördröjning inom några månader.
Man arbetar med tre olika scenarios för framtidsstudierna. Ett referensscenario där ingen större förändring sker utom en investeringsökning inom oljeindustrin på 50%, ett där oljeproducenterna fortsätter att underinvestera som nu och ett "alternativt scenario" där de oljekonsumerande länderna genom drastiska åtgärder minskar sin efterfrågan på olja. När den intervjuade Van Hulst fick frågan om vilket scenario som var det mest sannolika avböjde han att svara men alla i publiken fick ändå klart för sig att IEA inte förväntar sig någon stor investeringsökning bland oljeproducenterna.
 

051113
Greenspan accepterar Peak Oil
Alan Greenspan har kommenterat att de höga energipriserna kommer att fortsätta påverka ekonomin, hans förutsägelse baseras på Peak Oil-teorin, dvs att den lättillgängliga oljans tid är förbi och att produktions-toppen passeras inom 5 eller 15 år. "När det inträffar så krävs det två saker för att ekonomin att fortsätta rulla, sade Greenspan. Efterfrågan måste minska och alternativa energikällor måste utvecklas - snabbt." Under rubriken Oil prices fuel push for alternatives som handlar om ASPO-mötet i Denver berättas om Greenspan och andra som kommenterar Peak Oil. 
 

051113
ASPO USA-konferens
Det nystartade ASPO USA har arrangerat en konferens i Denver, inbjudna av borgmästaren, med många spännande föredrag och vem som helst får ladda hem PowerPoint-presentationerna. (hämtas här) Här är fredagens ämnen:

Biodiesel - Jeff Probst
Biofuels - Michael Pacheco
Coal - to - Liquid - Dennis L. Yacobson
Drilling with Charlie and John - Charles Brister
Drilling with Charlie and John - John Barnes
Expansion vs. Depletion - Chris Skrebowski
First Annual M. King Hubbert Awards
Net Energy - Charles Hall
Oil Sands and the View from Canada - Mike Ashar
Peak Oil Myth Vs. Reality - Henry Groppe
The Peak Oil Context - Tom Petrie
The Resource Pyramid - Randy Udall
What We Know and What We Think We Know - Jeremy Gilbert
Zeroing in on Peak Hydrocarbon Use - Matthew R. Simmons


Man delade även ut ett pris som skall bli årligt: M. King Hubbert Awards.
Stuart Staniford på The Oil Drum har skrivit ett sammanfattande reportage torsdagen och fredagen med bilder.

 

051113
En elefant har passerat krönet
Kuwaits största och helt dominerande oljefält har passerat sin Peak. Oljefältet Burgan innehöll från början 60 miljarder av Kuwaits 85 miljarder fat. Prognoserna att Burgan skulle kunna leverera 2 miljoner fat/dag håller inte. Ingenjörernas försök att hålla en produktion på 1,9 miljoner fat/dag höll inte heller utan man får nöja sig med 1,7 miljoner fat/dag. Förra veckans rapport från IEA räknade med att Burgan skulle leverera 1,64 miljoner fat/dag 2020 och 1,53 miljoner fat/dag 2030. I och med det här beskedet verkar det troligt att de siffrorna kommer att behöva revideras. Läs hela artikeln.

051110
Har Peak Oil drabbat Zimbabwe?
Oljepriset  har ännu inte fått svenskarna att byta livsstil men i Zimbabwe har bränslepriserna fått priset på cyklar att tjugofaldigas vilket har tvingat upp inflationen till 400%. Enligt Aktuellt den 10/11-05.

051110
Trögt för Saudi att öka
Den globala efterfrågan på olja överstiger tillgången och den dessutom förväntas öka. Nu riktas allt fler förhoppningar till Saudi Arabien som hävdar att de som enda land i världen kan öka produktionen av olja. I en artikel i Nya Zeeländska Stuff intervjuas
Sadad Husseini, pensionerad veteran och en av chefsarkitekterna bakom Saudi Arabiens oljepolitik. "Saudi Arabien snabbsatsar 50 miljarder dollar men bristen på oljeriggar och annat material kan försena utbyggnaden från nuvarande 11 miljoner fat/dag till 12,5 mf/d med 2-3 år". Han säger också att för hög produktionstakt kan skada oljefälten så att de blir obrukbara och att det är klokt att inte stressa fälten med en utvinningstakt över 13,5 miljoner fat/dag vilket motsäger IEA:s prognos på 18 miljoner fat/dag från Saudi Arabien år 2030 för att klara världens energibehov.

051109
Storbritannien importerar
För första gången sedan de månatliga avstämningarna startade 1980 har Storbritannien varit nettoimportör av olja två månader i rad, augusti och september.
The Office for National Statistics hävdar att det beror på stora underhåll och en brand. Läs mer i Guardian.

051109
f.d. CIA-chef varnar
Tidigare CIA-chefen James Schlesinger var försvarssekreterare 1973. Han berättar hur USA hotade Saudi Arabien med att ockupera hela den arabiska halvön om inte oljeproduktionen satte fart igen. Han berättar också om hur han ser på framtidens oljeförsörjning. Produktionen av olja närmar sig en topp eller en platå och det spelar ingen roll vilket. Efterfrågan ökar hela tiden. "Politiska system kan inte enkelt hantera långsiktiga hot, även om de har en sannolikhet av 100%." Budskapet var tydligt: ekonomisk katastrof om vi inte planerar i tid, och den tiden är nu. Läs mer om oljemötet i Rimini i Guardian. Huvudtemat i artikeln är att ASPO:s förslag till global hantering av den kommande oljebristen inte kom till skott.

051107
Brittisk konferens
Brittiska Energiinstitutet höll en konferens den 2/11 under rubriken
Oil Depletion - Facing The Challenges. Petroleum Reviews Chris Skrebowski talade bl.a. om att de långa ledtiderna inom oljeindustrin gör att man ganska säkert kan räkna ut när jordens flöde av olja når sitt maximum och det är som senast år 2008. "Vi har som mest 30 månader kvar av business as usual" Övriga deltagare talade om tillgång och efterfrågan i de olika delarna av marknaden, att spara energi och ersättningar som tjärsand eller kärnkraft. Läs mer i ett referat på Power Switch.

051107
Inte Kinas fel
Investeringsanalytikern Neil Murray har skrivit en artikel för London Free Press där han ifrågasätter bilden av att det är Kina som stör balansen i världens oljeförsörjning. "Kina står för ca 30% av ökningen av olja. Kan det verkligen göra att priserna blir så höga som de är nu? The Canadian Energy Research Institute tror att oljans marknadsvärde utan fear premium borde ligga runt 25 dollar/fat."
(Egen förkortad översättning)

051107
Ny Oilcastsändning No 27
Varför har den kinesiska efterfrågan legat stilla så länge och varför ökar den nu? Kina är huvudtemat för den senaste mp3-sändningen från Oilcast som är betydligt längre, 22 minuter, och ännu så länge gratis. (8,5MB)

051107
World Energy Outlook
IEA:s årliga framtidsbedömning inom energiområdet går att hämta hem som pdf mot en kostnad av 120 Euro.

051107
Mer om IEA:s prognos
Efterfrågan på energi kommer att öka med 50% till 2030 spår IEA. Man anser att det finns tillräckliga reserver för att klara ökningen men det krävs 20 000 miljarder dollar i investeringar snarast för att lyckas och om de genomförs kommer de att "leda till en framtid som inte är hållbar ur energisäkerhets- eller miljöperspektiv." "Vi måste förändra utgången och få planeten på ett hållbart energispår."
(Mina översättningar) Fler siffror i Businessweek.

051106
IEA höjer budet
The International Energy Agency, IEA, har studerat de 200 viktigaste oljefälten och hur mycket olja de kan förväntas producera under de kommande fem åren. Man har även tittat på raffinaderikapacitet samt den förväntade efterfrågan och slutsatsen blev en kraftigt höjd prognos för oljepriset 2010. Förra året var prognosen att oljan skulle kosta 33 dollar/fat 2010, nu tippar man 45 dollar/fat. Läs mer i Observer.

051104
Johan Ehrenberg om "Olja"
Tidningen ETC har ett nummer (i alla fall på nätet, den finns ju inte att köpa överallt) med titeln OLJAN TAR SLUT! SÅ VAD GÖR VI NU? där Johan Ehrenberg recenserar Lindstedts bok Olja och fortsätter med politiska funderingar.

051104
BP-chef tror på lägre priser
Oljepriset är "ohållbart högt" och kommer att sjunka när konsumenterna söker sig till billigare energislag. Det säger BP-chefen. Han tror att priset kommer att sjunka till 40-dollarsnivån för han har pratat med OPEC som pumpar olja som aldrig förr och som behöver ett pris på 40 dollar/fat för att obekymrat fortsätta att leva uteslutande på sin olja. Läs med hos BBC eller hos Channelnewasia.

051103
ASPO:s nyhetsbrev för November No. 59
Innehåll:
625. The Energy Cost of Agriculture
626. Returning BP’s challenge
627. President Chavez recognises Peak Oil
628. The Age of Oil
629. Country Assessment – Chad
630. Describing the Past is easier than Forecasting the Future
631. The Chimera of Oil Shale
632. New books
633. Expansion of ASPO
634. Waking up to Peak Oil
635. Database
 Hämta som pdf (0,1MB) hos ASPO Irland.

051102
Heinberg om Oil Depletion Protocol
Richard Heinberg författare till böckerna Powerdown och The Party's Over har i en längre artikel, Museletter No 160, beskrivit och förklarat ASPO:s förslag till oljeminskningsprotokoll. Han är positiv och tänker försöka förklara och sprida idén till politiker och andra.

051102
Bloombergartikel om oljeläget
Under titeln Crude Oil Declines on Expectations Stockpiles Are Adequate har ett flertal investerare, bankanalytiker och blandade oljemänniskor uttalat sig om hur de ser på läget just nu. Några citat:
"The oil that OPEC has is heavy and that's not what the market wants'' because of its high-sulfur content and difficulty to refine."
"Everything has gone back to where it was before the hurricane season."
"Prices otherwise will probably stay in a range between $59 and $63 a barrel."

051102
Underhållningen fortsätter
Jerome Corsi har skrivit ett inlägg där han angriper Matt Simmons och Peak Oil-teorin. Citatet "
After all, only a finite number of dinosaurs and ancient forests were available to rot into oil." säger en hel del. Nej, det är inget kåseri, dat handlar om att sälja böcker. Läs gärna Saudi Arabia isn't running out of oil!

051102
Persson i DI: "Oljan har definitivt peakat"
Dagens industri har idag en artikel som förtydligar rapportinslaget nedan.
"
Det handlar om att människor ska ha råd att behålla bilen och finna miljövänliga alternativ att hälla i tanken. Oljan har definitivt peakat, så det är hög tid att vi ställer om till andra bränslen." Läs mer i Göran Persson gör oljan till ödesfråga.

051101
Oljeavvecklingskommission
Göran Persson sade samma sak på partikongressen som Sahlin sagt tidigare, att Sverige skall minska sitt oljeberoende kraftigt till 2020. En oljeavvecklingskommission skall tillsättas med Stefan Edman i ledningen. Titta på rapportsändningen.

051101
Gammal aktuell debatt
Colin Campbell och Michael Lynch har vitt skilda synsätt på oljans framtid och är dessutom som hund och katt. Under våren 2004 var de båda med på en telefonkonferens och det finns ett referat hos "From the wilderness": PEAK OIL:  DEBATE OR VENDETTA?.

051101
Annorlunda bok med abiotisk olja
Jerome R. Corsi and Craig R. Smith har skrivit en bok där "om du tror att olja är ett fossilt bränsle, bered dig på att tänka om". Tillgången på olja inte minskar utan ökar eftersom olja kontinuerligt skapas i jordens inre och sipprar upp till ytan genom tryck och centrifugalkraft. Lite annorlunda idéer alltså. "Black Gold Stranglehold" går att köpa men läs gärna innehållsdeklarationen först.

051101
DI: Det är lugnt!
Dagens industri tar en titt på oljepriset som har gått ner under sista tiden.
 "
God tillgång sänker oljepriset:
Priset på råolja sjönk under måndagens handel i London såväl som i New York sedan marknaden prisat in förväntningar om att oljeutbudet räcker för att möta efterfrågan. Det varmare klimatet än normalt dämpar oljekonsumtionen i nordöstra USA. Dessutom uppgav Opec på söndagen att det inte har funnits några köpare av den extra olja organisationen började bjuda ut den 1 oktober.
"Det finns gott om utbud. Allt har gått tillbaka till vad det var före orkansäsongen", säger Peter Luxton, analytiker vid Informa Global Markets, enligt Bloomberg News.

Klockan 16.40 hade decemberterminen för brentolja i London sjunkit med 1,07 dollar till 58,35 dollar per fat
"Det finns inget som stoppar oss att testa de låga nivåerna från i juli. Råolja kommer snart att testa 56 dollar", säger Michael Fitzpatrick, vid Fimat USA, enligt Bloomberg News. På Nymex i New York noterades priset på WTI-olja 97 cent lägre på 60,25 dollar per fat.

Begränsningar vid raffinaderierna i USA dämpar dock bränsleproduktionen. Det bidrar till att lagren på råolja ökar medan produkter som diesel och eldningsolja däremot visar sjunkande lager.
"Marknaden känner till utbudsstörningarna för destillat och det borde orsaka oro. När du har den första kalla dagen kommer priserna att gå upp. Den olja som Opec har är tung och det är inte vad marknaden vill ha", säger Anette Einarsen, oljeanalytiker vid Nordea Bank, enligt Bloomberg News. Hon menar att den extra råolja som Opec har erbjudit har varit svårare att raffinera."

051101
OPEC: Det är lugnt!
En artikel i The Australian har fler citat av OPEC:s generalsekreterare Adnan Shihab-Eldin än de som Tass vidarebefordrade nedan. De här har en annan ton, han säger bl.a. att oljepriset nästa år kommer att ligga på 45-55 dollar/fatet nästa år. "Vi såg tecken bland u-länder att det (höga oljpriset) började ge dem problem och det vill vi inte". Han sade också att världen inte behöver bekymra sig för oljeförsörjningen, OPEC har en reservkapacitet på 2 miljoner fat/dag, mer än nog för att klara vintern. Han nämnde dock inget om vilken oljekvalitet reservkapaciteten bestod av, den lätta som alla vill ha eller den tunga och svavelrika som få kan använda.