Nyheter september 2005

050929
Svårt sluta köra
En artikel i New York Times tar upp den minskade amerikanska bensinförbrukningen sedan bensinen blivit "så dyr". Minskningen finns men den är kanske inte så stor. Tesen i artikeln är att Demand destruction, dvs. dyrare varor minskar efterfrågan, bara fungerar när man som köpare har något alternativ. Alla har inte det i USA där förstäder utan närliggande affärer sträcker sig allt längre ut från stadskärnorna. Som exempel på amerikanska livssättet nämns att ett medelhushåll i USA använder bilen till 496 shoppingturer
(1,36/dag) under 2001 (dvs. 563 mil/år), till 47 resor till läkare/tandläkare och till 105 resor till skolor/kyrkor. Man måste vara registrerad (gratis) för att få läsa artikeln. Annars kan du läsa en artikel om artikeln.
050928
Saudi borrar febrilt
Saudi Arabiens reservkapacitet har i praktiken varit den industrialiserade världens enda snuttefilt mot energibrist. Saudi har mängder med olja men utvinningstakten verkar vara nära taket och stora delar av funna reserver består av lågkvalitetsolja som är svår och dyr att hantera om det ens går att få oljan ur berget.
Efter Matt Simmons bok om att Saudi Arabien inte kan öka sin oljeproduktion i någon större omfattning och att utvinningstakten snart kommer att sjunka så har ganska skilda åsikter om ämnet luftats. Eftersom allt som har med Saudisk olja att göra är extremt hemligt så är det ganska tunn bevisföring från båda lägren, men nu verkar det som om läget klarnar. Saudi Aramco skall fördubbla sin flotta av oljeplattformar från 55 till 110, redan 2006. "This is the most aggressive ramp-up of drilling activity in the history of the oil industry." säger de själva i den arabiska tidningen asharq alawsat. Man borrar inte med sådan frenesi om man sitter på en reservkapacitet, vilket man då förmodligen inte gör. Artikeln hänvisar också till Simmons som hävdar att det inte är raffinaderikapaciteten som kommer att hämma produktionen, det är bristen på oljeriggar.

050925
Ny sändning från Oilcast, No. 24. Hämta som mp3 eller läs worddokumentet.

050925
Professor tror ej på Peak
Christian Azar, professor i fysisk resursteori på Chalmers gick ut i DN och förklarade att Peak Oil är ett hjärnspöke i debattartikeln Pessimisterna har fel om oljan. Han ansåg att den enda faran är om världen växlar in på kol-spåret för då skenar växthuseffekten. Han förutspådde bl.a. att världen kommer att vara tio gånger rikare år 2100 än vi är idag. En märklig detalj i Azars artikel är att han hänvisar till låga produktionskostnader för olja som ett argument för att vi inte kommer att få något problem med oljeförsörjningen "
...oljan försvinner inte över en natt (tillgångarna är så pass stora och utvinningskostnaderna så låga att oljan kommer att vara viktig åtminstone flera decennier framöver)". Kjell Aleklett kände sig manad att svara i DN men fick inte komma till tals. Här är det opublicerade svaret. Härlig debatt med så skilda ståndpukter!
050925
Paul Thompson på Wolf at the door är tillbaka. Han har sammanställt hur han tror att det kommer att gå till när vår civilisation faller samman. Olika scenarios med allt från ordnad övergång till kaos. The Twilight of the Modern World heter den pdf som han har sammanställt, (113kB)
050923
"Simmons har fel om den Saudiska oljan"
hävdar Ali Daneshy som är:
"Director of petroleum engineering at the university of Houston". Han hävdar att Simmons har två stora fel i sin bok "Twilight in the desert", dels att saudisk oljeproduktion inte använder så mycket vatten som Simmons säger och att vattenmängden kan öka en hel del innan man går back ekonomiskt, dels att man visst kan utvinna olja vid lågt tryck. Läs mer i Why Simmons is Wrong about Saudi Oil.
050922
Varifrån skall vi få energi när oljan inte rinner till som tidigare?
Stuart Staniford på The Oil Drum tar en titt på de lågkvalitativa kolvätena i On Low Quality Hydrocarbons (Part I) Han har tydliga kurvor för hur mycket produktionen av tjärsand, skifferolja och extremt tung olja måste öka per år för att kompensera för den kommande nedgången i oljeproduktion. Man får klart för sig varför Hirschrapporten hävdade att vi måste ligga 20 år före Peak för att kunna parera den.
050921
Gott om olja...
Sajten Investors.com tar sig en titt på domedagsprofeterna under rubriken "Issues & Insights"
. Författaren visar ingen vilja att förstå Peak Oil- resonemanget på något djupare plan och avfärdar hela varningen. Läs i "Oil Between A Rock And A Hard Place".
050918
Aleklett i Finland på svenska.
”Snart hinner vi inte pumpa upp all den olja som behövs”
är rubriken när Vasabladet har en intervju med Kjell Aleklett.
050918
Campbell förklarar
Lyssna på Colin Campbell och se hans PowerPoint när han förklarar Peak Oil. Synkningen mellan ljud och bilder är inte perfekt men det är ändå värt att ta en titt på. Det avslutas med publikens frågor.
050918
Oilcast No.23
Bl.a. om raffinaderibristen och ett hemligt protokoll från en investeringsbank. Hämta mp3.
050912
Simmons späder på
Matt Simmons blir intervjuad i Petroleum News.
Han skrev i "Twilight in the desert" att Sadi Arabien är mycket nära sin "Peak", men säger nu bl.a.:"But the feedback he has received from technical people who have read the book, leads him now to believe that Saudi Arabia has “actually exceeded sustainable peak production already."
Ett annat citat:"Nordsjön toppade 1999 med 6 miljoner fat/dag, det har redan minskat 25%, Alaska toppade på 90-talet med 2 miljoner fat/dag, nu ligger man på 900 000 och Sibirien toppade på 9 miljoner fat/dag, nu producerar man 5 mf/d. Och vi har faktiskt inte hittat någon ny (oljerik) provins sedan sent 60-tal." (Min övers.)
050911
OPEC kunde inte öka
Eller... bara lite. OPEC:s produktion i Augusti blev bara 10 000 fat/dag mer än produktionen i Juli. Långt ifrån vad man lovat, med andra ord.
Om hela OPEC går för fullt så går hela världens oljeproduktion för fullt. Vi kan befinna oss på den ganska korta platå som kallas Peak Oil- Läs en kort genomgång med de olika OPEC-medlemmarnas produktion April till Augusti hos "PR Newswire". Tack Stefan för tipset!
050907
Kines tippar $90/fat
Zhang Weiping, chefsekonom för CNOOC, det kinesiska oljebolag som blev känt för att det inte fick köpa ett amerikanskt oljebolag, säger att han väntar sig 90-dollarsolja till våren. Läs mer i Resource Investor.
050907
4%, 11%, Who the Hell Cares?
Det handlar om vilken hastighet som minskningen av den globala oljeproduktionen kommer att få när vi väl passerat "Peak". Stuart Staniford hävdar att de olika procenttalen står för "mindre otrevligheter" resp. massdöd. Han resonerar med mycket runda siffror som dessutom gäller USA men det ger en rejäl tankeställare. Vad som kommer att hända efter "Peak" är upp till var och ens syn på framtiden, men Staniford anser att det är oljans minskningstakt som avgör om vi går mot obehag eller snabb katastrof. Artikeln har redan fått över 140 kommentarer. Missa inte den här! Läs den hos The Oil Drum.
050907

OilCast No.22
Semestern är över för Alan Porter. Han tar naturligtvis upp Katrina, men även andra mindre kända händelser runt klotet under tesen om oljemarknadens irrationalitet.
Hämta hem No22 som är 5,9MB i mp3-format.

050905 Fransk chock
Frankrikes premiärminister, Dominique de Villepin, skriver i ett noga formulerat tal inför andra halvan av hans regering, att det är dags att "se verkligheten i ansiktet när det gäller energi". "Vi har inträtt i post-olje-eran. Jag vill dra alla konsekvenser och ge full kraft åt energibesparingar och förnyelsebar energi." Läs mer på engelska.
050902 Miljardären ljög
Den inte helt okände Steve Forbes säger 35 $ per fat men hans egen rådgivningsverksamhet, "Forbes Professional Timing Service" säger tvärt om att Peak Oil är på väg, att vi aldrig kommer att nå en produktion på 90 miljoner fat/dag (idag 84 mf/d) och att den enda vägen för att bestämma vem som skall köpa oljan är genom ett högre pris. Läs allt hos den australiensiske senatorn Kerry Nettle.
050902 Miljardär: Snart 35 $/fat
Den inte helt okände Steve Forbes är säker på att oljepriset bara beror på spekulation. Han säger i "Wealth Daily" att priset ligger på 35-40 $ per fat inom ett år.
050901 ASPO:s septemberbrev
Hämta hem och läs om nya böcker, olja och gas i Nederländerna, om att världen börjar vakna. Reviderade "Peaksiffror" som vanligt. Hämta på den irländska ASPO-sajten.
050901

Ryss: Oljepriset rasar
Yevgeny Khartukov, chef för Internationella Petroleuminstitutet i Moskva hävdar att marknaden är överhettad och att priset kommer att sjunka kraftigt. " ...speciellt om man beaktar att OPEC har beslutat sig för att öka sin utvinning." Kort artikel.