September 2007

 
 
070927
NOG-seminarium om USA:s energiframtid
Nätverket Olja och Gas inbjuder till seminarium under rubriken Förändringens tid i USA.
Ur inbjudan:
"
USA:s energipolitik har ekonomisk, politisk och miljömässig betydelse för alla andra länder. USA är världens största förbrukare av olja, med över 20 miljoner fat per dag. Men den amerikanska supermaktens oljeförbrukning beror till mer än två tredjedelar av import, framför allt från Nord- och Sydamerika, Mellanöstern och Afrika. Säker energiförsörjning och ”oberoende” är därför ett viktigt tema i den amerikanska energipolitiken.

Samtidigt har USA en nyckelroll när det gäller omställningen till ett mer hållbart globalt energisystem. Klimatfrågor har fått ökat genomslag i amerikansk opinion och politik, och breda satsningar görs på utveckling av miljöteknik och alternativ energi. Men det är inte klart vilken roll USA vill spela när det gäller att uppnå bindande internationella överenskommelser post-Kyoto. Ett eventuellt regimskifte efter presidentvalet 2008 kan få betydelse.
"

Deltagandet är gratis men man måste anmäla sig senast i morgon, fredag 28/9.
Mer att läsa finns på NOG:s hemsida.

 
070926
Peak Oil Review No. 39

ASPO-6 last week; ASPO Houston next month (Oct 17-20)
Citat:
"
Last week in Cork, Ireland, some 300 attendees at ASPO-6 heard former U.S. Energy Secretary James Schlesinger say, "Conceptually the battle is over—the peakists have won." Shell’s former Chairman Lord Ron Oxburgh stated unambiguously, "today the era of cheap energy is over; a move away from fossil fuels is urgently needed."

1. Production and prices
2. Iran
3. The dollar falls
4. Energy Briefs
Commentary: Declining Net Oil Exports -- A Temporary Decline or a Long Term Trend?

Kommentaren tar upp det faktum att ett lands sjunkande oljeproduktion åtföljs av en stigande inhemsk konsumtion vilket ger än mer minskande exportmängder. Teoretisk bild:

Peak Oil Review ges ut av ASPO-USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 
070926
Prisstatistik för olja
Sajten oljepris.se visar de senaste oljerelaterade nyheterna Peak Oil-relaterade nyheterna och prishistorik för Brent, WTI m.fl. Sajten är dels baserad på script som autogenererar sidan och dels en redigerad del. Vid en snabbkoll hittade jag inte vem som står bakom den, men jag kanske bara inte såg det. Här är några exempel:


Tack Bengt för tipset!
070926
Kort dagsläges analys på svensk
Gunnar Lindstedt författare till boken Olja, (f.ö. ett måste för alla som vill sätta sig in i problematiken) har skrivit en krönika i Veckans Affärer. Han sätter enkelt fingret på nuläget inom oljeförsörjningen.

"Med förundran konstaterar jag dock att man i Sverige fortfarande undviker att diskutera den kommande oljekrisen, Peak Oil. Sedan förra hösten är det tillåtet att prata om klimatförändringar, viket alla nu gör. Att den kommande globala energibristen är en betydligt mer akut fråga att tackla, vill dock ingen ännu kännas vid. Varför? Kanske är förklaringen den rådande tillväxtfilosofin. Optimisterna tycks tro att vår energikonsumtion kan fortsätta som nu bara vi går över till ”förnyelsebart”. Att vi går mot en framtid med permanent energibrist som kullkastar globalisering och kunskapssamhälle är inget som går hem hos ledarskribenterna. Och på Vägverket vill man fortsätta planera för framtidens vägbyggen med utgångspunkten att bensinpriset 2020 kommer att vara detsamma som i dag…"

Läs gärna hela Optimisterna och olja. Tack Olle för tipset!

 
070920
Saudisk framgång
Tidigare var han chef för oljefältsskötseln hos Saudi Aramco Nu skriver han om ett lyckat projekt, Haradh III, för att sätta fart på en del av Ghawar som bedömdes som åldrat.

"
Haradh III became the first Saudi Aramco project to be developed exclusively with MRC wells, with down-hole ICVs for flow control. Average well-production rates were targeted to be 10,000 bpd (which was achieved), compared with 3,000 bpd for Haradh I and 6,000 bpd for Haradh II."

Läs gärna hela artikeln Dawn in the Desert - Saudi Hight Tech Paying Off at Ghawar Oil Field
 
070920
Peak Oil-plansch från USA:s energidepartement
Departement of Energy (DOE) har givit ut en plansch i pdf-format, kallad Peak Oil - The Turning Point.

Den är läsbar vid A4-utskrift men är tydligt ämnad för större format. Hämta hem den 3,5MB stora planschen här.

 
070920
Saudiarabien antyder att släppa dollarkoppling
Oljepriset ligger just nu runt 80 dollar per fat, men tack vare dollarns fallande värde är det främst USA som får kännbart dyrare olja. När Federal Reserve sänkte räntan aggressivare än förväntat i veckan så ser även Saudiarabien om sitt hus. Landet har enorma framtidsfonder som skall förvaltas och nu märker man hur grannlandet Kuwait redan tjänat stora pengar på att de släppte sin valutas dollarkoppling i maj. Nu tar man steg som kan tolkas som att man är på väg bort från dollarkopplingen. Finansexperter varnar för att dollarn är farligt ute.

"
The Saudi central bank said today that it would take "appropriate measures" to halt huge capital inflows into the country, but analysts say this policy is unsustainable and will inevitably lead to the collapse of the dollar peg."

"
Jim Rogers, the commodity king and former partner of George Soros, said the Federal Reserve was playing with fire by cutting rates so aggressively at a time when the dollar was already under pressure.

The risk is that flight from US bonds could push up the long-term yields that form the base price of credit for most mortgages, the driving the property market into even deeper crisis.

"If Ben Bernanke starts running those printing presses even faster than he's already doing, we are going to have a serious recession. The dollar's going to collapse, the bond market's going to collapse. There's going to be a lot of problems," he said.
"

Läs mer i Fears of dollar collapse as Saudis take fright hos The Telegraph.

 
070917
Oilwatch Monthly September
Nytt nummer av Oilwatch Monthly med samma höga klass på den grafiska presentationen som man numera förväntar sig av Koppelaar.

Den senaste tidens trender står sig fortfarande. Här kommer att par exempel:
För den som vill dyka djupare i ämnet rekommenderas att följa diskussionen som följer just detta nummer av Oilwatch Monthly på The OilDrum.

Septembernumret av Oilwatch Monthly med 19 sidor graf-godis kan hämtas här.

 
070904
Trams-nyhet
Nyheten borttagen. Den var onödig och var på bekostnad av en ekonomisk rådgivare som var felciterad i Metro. Han hörde av sig och det är rimligt att nyheten lyfts ut.