Januari 2007
 

070131
Fixa oljebristen smärtfritt?

Dr. Michael Smith har arbetat 25 år inom olja/gasbranschen och driver numera sajten Energyfiles.com. Hans senaste artikel behandlar om ungefär när han beräknar att vi får en global brist när det gäller olja och gas samt vad som kan ersätta dem.

Citat om Michael Smith saxat från www.energyfiles.com:
Dr Robert L. Hirsch, Senior Energy Program Advisor at SAIC in the USA described Dr Michael Smith as....
"one of the few who have a real grasp of the issues involved in world oil production."

Chris Skrebowski, Editor Petroleum Review, Board Member of ODAC & founder member of ASPO says that….
“....he has, in my opinion, developed one of the clearest and most insightful of analyses about future oil production flows. His presentational skills are superb and his recent presentation is the best and clearest insight into the challenge of oil supply peaking and the possible mitigation options that I have seen.”


Citat ur artikeln:
And if we cannot do it globally we should do it locally – at least to gain a competitive edge. Companies and governments must take energy risks with capital intensive projects, innovative energy sources, new modes of transport and through cutting consumption with taxes and rationing systems. Growth and decline will in truth be erratic as chaotic price movements drive demand up and down but liquid energy demand will always want to grow faster than supply. The global population has reached an unsustainable energy demand level to support the lifestyles we desire. Conservation will be a necessity but it will be painful.

Ta gärna en titt på den nedre bilden. Den visar att Smith tror att vi från och med nu kommer att ha ett överskott av olja/gas som varar till 2015 då en permanent bristsituation uppstår..

Figure 1: “Usual” oil forecast

Figure 2: Realistic alternatives

Figure 5: Final size of deficit
Klicka för större bilder

Läs gärna hela IS THERE A PAINLESS WAY TO FILL THE OIL SUPPLY GAP?

 
070130
Oljepriset - igen

The Australian har en ganska lång artikel om oljepriset. Varför sjunker det? När vänder det? osv... Oljan behandlas som en "vanlig" råvara med cyklisk prisbildning. Peak Oil nämns några rader från slutet, men bara i förbifarten. Det är mycket siffror och exempel, så det kan vara något att läsa för vissa.

"It's useful to remember the long-term context. According to Commonwealth Bank of Australia commodities analyst Tobin Gorey, the oil price has tumbled more than 20 per cent five times since late 2004, but the price of oil has still risen 25 per cent over this period."

""At some point the technical selling will be finished and fundamentals will reassert themselves," Quinton says. What's more, the funds will be forced to buy against their new (short) position.

"When the oil price rallies it will be a bloody ripper - harder and faster than what you think." "
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21137613-643,00.html

Läs mer i Price of oil on the slippery slope

 
070130
Peak Oil Review No. 5
Innehåll:
1. Mexico - Cantarell crasching
2. OPEC and prices
3. Nigeria
4. American Petroleum Institute review of 2006
5. Energy Briefs
Commentary: The State of the Union - Smoke Screens and Hard Choices

Peak Oil Review ges ut av ASPO-USA och en gratis prenumeration fås om man skriver till
peakoilreview@aspo-usa.com

 
070130
Våga ompröva tillväxttänkandet

Så lyder titeln på ett debattinlägg skrivet av Stefan Edman (s) och Anders Wijkman (kd).

"
Först vill vi understryka att de problem vi står inför inte enkelt kan inrangeras efter högervänsterskalan. Samtliga partier - miljöpartiet möjligen undantaget - är präglade av industrisamhällets logik."

"
Vi måste vidare sluta inbilla oss att allting blir bättre bara konsumtionen ökar. Carl Bildts artikel på nyårsafton på Brännpunkt var ett exempel på hur det konventionella tillväxttänkandet fortsatt dominerar."

"1. Arbeta för en långt bredare utbildning - som lär människor att se hur saker och ting hänger ihop. Särskilt viktigt är reformer inom ekonomutbildningen.
2. Reformera den ekonomiska modellen så att den fångar upp naturkapitalets rätta
värde, och ser till så att inte tillväxt i det finansiella kapitalet blir ett argument för att reducera naturkapitalet.
3. Använd nuvärdesberäkningar - då kostnader i framtiden görs om till nuvärden och ofta ges ett löjligt lågt värde - med stor försiktighet. Annars kommer vi att fortsätta diskontera framtiden.
4. Sluta sätt likhetstecken mellan tillväxt i BNP-termer och ökad välfärd. Kvalitet och innehåll måste ges minst samma vikt som kvantiteten. "Morötter", t.ex. i form av sänkta skatter och arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn, bör prövas för att öka andelen icke-materiell konsumtion där miljöslitaget är lägre.
5. Gör kraftfull politik av förslaget om 30 procents reduktion av växthusgaserna till 2020, bland annat genom att aktualisera många av Oljekommissionens förslag. Parallellt måste ett brett strategiskt samarbete inledas med Kina och Indien för att ge kraftfulla incitament i dessa länder att investera i effektivast möjliga energiteknik. Om inte så sker kommer deras CO2-utsläpp att snabbt dominera bilden och göra våra egna utsläppsminskningar ganska betydelselösa.
"

Läs hela hos Svenska Dagbladet.

 
070129
Rigzone om Cantarell som kraschar


"The field's decline is expected to continue, if not worsen, this year, according to most estimates. That will subtract valuable oil from the world market, which is under pressure from rising demand by growing economies like China and India. It also means less oil headed to the U.S. from Mexico, which has long relied on Mexico as one of its top-three oil suppliers.

"This is bad news for Mexico. The field is declining faster than even the government's pessimistic scenarios," says David Shields, an oil industry consultant in Mexico City who has been warning about Cantarell's collapse for the past two years."

Läs mer i
Mexico's Oil Output Cools

 

070129
Dagen Industri om olja x2

Oljan får regelbundet ett par notiser eller artiklar om dagen i DI. Under den senaste veckan har man kört två oljeartiklar med två helt olika världsbilder som utgångspunkt. Det är bara att tacka när en tidning lägger upp det så här pedagogiskt.

Först ut var "Oljan på väg att ta slut", en intervju med Kjell Aleklett om varför oljan är så billig om den nu "snart tar slut". Aleklett hävdade som vanligt att ofrånkomliga naturvetenskapliga data och resonemang gav att världsproduktionen av olja kommer att minska inom fem år.
Citat:
"Romklubben hade faktiskt rätt om man läser deras papper. De bedömde att det gick att utvinna runt 2.300 miljarder fat olja och att efterfrågeökningen skulle vara 4 procent. Men kranarna drogs åt i Mellanöstern och efterfrågetillväxten blev inte så stark. Romklubbens totalsumma ligger däremot i rätt härad. Colin Campbell sa i sin berömda artikel från 1998 att produktionsmaximum av den lätta oljan nås 2004. Nu säger även Shells vd att det blev så."

En annan artikel var Commerzbank tycker oljan är värd 50-60 dollar. Oljan behandlas som en investeringsråvara bland andra och priset var en intressant teknikalitet. Man använder uttryck som "blankade nettopositioner" och "marknadspositionering". Olja är inte i första hand geologi eller politik utan ekonomi.
Citat:
"Det finns samtidigt en starkt positiv korrelation mellan marknadens positionering och priserna under det senaste året och de senaste trenderna ger stöd åt uppfattningen om ett jämviktspris på 50-60 dollar per fat, uppger Commerzbank."

 
070129
Oljeförbrukning i kubik

Förra året producerades 26,86 miljarder fat olja (inkls. oljekondensat från gasutvinning). Siffran är svår att skapa sig en uppfattning om. Alla förstår at det är mycket, men hur mycket? Några glada människor har föreslagit att man kan jämföra det med en kubikmile vilket motsvarar 4,17 kubikkilometer eller 26,22 miljarder fat. Begreppet kubikmile är naturligtvis mer hemtamt för amerikaner och andra som inte blivit SI-standardiserade men om man jämför den svarta kubiken med Eifeltornet så får man en visuell uppfattning om hur mycket olja det handlar om.

Om all olja i kubikmilen skulle fasas ut under en femtioårsperiod kan man enligt Hewitt Crane & Ed Kinderman göra jämförelser med hur mycket man behöver bygga ut kolkraft, vindkraft, solkraft, kärnkraft eller vattenkraft i hela världen. Om jag har fattat dem rätt är varje räkneexempel i den högra bilden en fullständig ersättning av oljan, år för år under 50 år.
Klicka för förstoring.


Läs mer i artikeln Joules, BTUs, Quads—Let's Call the Whole Thing Off  och diskussionen hos The OilDrum:
Getting a Grasp on Oil Production Volumes.

 
070128
Peak Oil eller 35 dollars-olja

Edward Tapamor på Resource Investor resonerar kring om Peak Oil har kommit av sig eller varför oljepriset fortsätter att dala.

"One of the central planks of some ‘peak oilers’ intent on collapse Armageddon-style, was the idea that an oil-induced recession would be coupled with ever rising oil prices. We are not yet at that state. Even major ‘peak oil’ proponents like Chris Skrebowski in London, the editor of Petroleum Review, think that any peak will be delayed by some kind of combination of recession and over capacity."

Läs mer i
Peak Oil Passnotes: Oil at $35? It's Being Said
 

070128
Peak Oil ifrågasatt

Oljepriset har hållit sig relativt lågt under ganska lång tid nu. Tillräckligt länge för att Peak Oil som för ett halvår sedan var massmedias enda sanning nu börjar ifrågasättas.

Här är tre amerikanska artiklar som ifrågasätter eller avskriver teorin om Peak Oil:

Trashing Peak Oil

Durango scientist to debunk ‘myths’

Peak Oil, Peak Nonsense


 

070123
Justering

Sidan SIFFROR har fått en lite justering. Nu finns ett tillägg som påpekar att åkerproduktion av flytande bränslen bara ger liten nettoproduktion eller till och med negativt EROEI. Tack till er som påpekat att data var inaktuella och fel.

 

070121
Seriös uppsats

Sarah K. Odland, geolog, projektledare och universitetsadministratör, har skrivit en mastersuppsats i ekonomi som är en rejäl genomgång av teorin bakom Peak Oil, alternativen, politiken och alternativa framtidsscenarios. Den vane Peak Oil-läsaren känner igen mycket från olika källor men uppsatsen känns som en gedigen sammanfattning av läget. Uppsatsen lades fram i maj 2006, dvs. den är ganska aktuell bortsett från de senaste månadernas prisfall för oljan. Uppsatsen heter STRATEGIC CHOICES FOR MANAGING THE TRANSITION FROM PEAK OIL TO A REDUCED PETROLEUM ECONOMY, den är på 130 sidor med bilagor.

Innehållsförteckningen är ganska lång men visar tydligt vad som väntar:

PART I: THE BIG ROLLOVER: ONSET OF A PETROLEUM DEMAND GAP AND SWITCH TO A SELLERS’ MARKET


CHAPTER 1: WHAT’S OIL EVER DONE FOR YOU? (AND WHAT WOULD HAPPEN IF IT STOPPED DOING IT?)
Oil: Cheap Energy on Demand - Oil is Not Just a Commodity - Heavy Users - Projected Demand Growth for Liquid Petroleum - Price Elasticity of Oil Demand - Energy and Economic Growth - The Dependence of Productivity Growth on Expanding Energy Supplies - Economic Implications of a Reduced Oil Supply Rate

CHAPTER 2: REALITY CHECK: TAKING INVENTORY OF PETROLEUM SUPPLY
The Geologic Production of Petroleum - Where the Oil Is and Where It Goes - Diminishing Marginal Returns of Production - Hubbert’s Peak: World Oil Production Peaking and Decline - Counting Oil Inventory: What’s in the World Warehouse? - Oil Resources versus Accessible Reserves - Three Camps: The Peak Oilers, Official Agencies, Technology Optimists - Liars’ Poker: Got Oil? - Geopolitical Realities of the Distribution of Remaining World Oil - Is There a Rate Limit to Production? - The Growing Gap: So Much Depletion, So Few New Megafields - Production and Delivery Constraints

CHAPTER 3: WE’LL JUST DO SOMETHING ELSE! CAN SUBSTITUTES OR TECHNOLOGY FILL THE LIQUID PETROLEUM GAP?
The Fossil Fuel Options - Oil Sands - Oil Shale - Natural Gas - Methane Hydrates - Coal-to-Liquid (CTL) - The So-Called Renewable Fuel Options - Biomass (Corn Ethanol, Cellulosic Ethanol, Biodiesel) - Hydrogen - Energy Return on Energy Invested (EROEI) - Technology to the Rescue? - Enhanced Oil Exploration and Recovery - Diminishing Returns to Technological Innovation - Conservation and Efficiencies - A Question of Risk Management

PART II: OIL TRANSITION ENDGAME: GAMBLING FOR OUR ENERGY FUTURE

CHAPTER 4: TRANSITION TO A REDUCED PETROLEUM ECONOMY: DEFINING THE GAME
Identifying the “States of Nature” - Probability of Occurrence - The Players: Oil Haves, Heavy Users and Have-Nots - The Stakes: A Matrix of Plausible Outcomes - Chaotic/Collapse Outcomes - Semi-Chaotic to Quasi-Managed Outcomes - Highly Managed Transition Outcomes - Preferred Outcomes - Asymmetric Risks - The Goal - The Rules

CHAPTER 5: A PALETTE OF STRATEGIC ACTIONS
The Free Market Tactic (Business as Usual - No Action Alternative) - Tactic M-1: Let Market Pricing Equilibrate Demand with Supply - Downside Risks of Market (Non- )Action - Government Strategic Actions (Public and International Policy Tactics) - Tactic G-1: Governments Secure the Oil - Tactic G-2: Market Interventions - Tactic G- 3: Government Spending on R&D and Infrastructure - Tactic G-4: Energy Policy - Downside Risks of Government Actions - Private Sector Strategic Actions (Individual and Business Tactics) - Tactic P-1: Protect against Short-Term Price and Supply Shock - Tactic P-2: Shift Priorities Towards Long-Term Sustainability - Downside Risks of Private Sector Actions - Collective Strategic Actions – Tactics for Societal Groups - Tactic S-1 Change Values and Reinforce Behaviors through Group Norms - Tactic S- 2: Leverage Pooled Resources - Downside Risks of Collective Actions

CHAPTER 6: STRATEGIC CHOICES – SOCIETAL PRIORITIES
Four Possible Approaches to Transition to the Reduced Petroleum Economy - 1) “The American Way of Life is Not Negotiable”: Hanging on to Lifestyle - 2) To the Victors Go the Spoils: Privatization of the World’s Energy - 3) What Color Is Your Parachute? Full-Scale Preparation Effort - 4) Small is Beautiful: Power Down to Sustainable Communities - Speculated Playouts under the Four Approaches - Selecting the Preferred Strategy - Uncertainty Risk - A Question of Societal Values - Environmental Welfare: Green Concerns versus the Economy

CHAPTER 7: FAILURE ANALYSIS: WHAT COULD POSSIBLY GO WRONG?
Barriers to Investment in Increased Oil Production and Alternative Energy - Return on Investment - Cost of Entry - Uncertainties and Financial Risk - Short Investment Horizon - Behavioral Hurdles - Acknowledging the Elephant: Aligning Perception with Reality - Recalibrating Expectations in the Persistence of Belief - Gaming the System - Culture of Immediate Gratification - The Value of System Shock in Change Management

CHAPTER 8: CONCLUSION: LEMMINGS-IN-THE-KNOW

APPENDIX A The World’s Giant Oil Fields (Matthew Simmons, 2002)
APPENDIX B Oil and Gas Megaprojects 2006 Update (Chris Skrebowski, Petroleum Review – April, 2006)

Här hämtar du hem STRATEGIC CHOICES FOR MANAGING THE TRANSITION FROM PEAK OIL TO A REDUCED PETROLEUM ECONOMY. (1,3MB) Trevlig läsning! Tack Claes för tipset!

 

070118
Jim Rogers

Jim Rogers, en 64-årig investeringsman, skräms inte av oljans prisras de senaste månaderna. Det är bara en normal korrigering, säger han. När en råvara har en lång prisstegringsperiod kommer det förr eller senare en andhämtning där priset kan rasa med 50% utan att den stigande perioden egentligen är bruten. -Oljan kommer att passera både 100 och 150 dollar fatet men jag vet inte när och jag vet inte hur långt den sjunker innan den stiger igen.

Citaten ovan är ett sammandrag men nöj er inte med det, läs artikeln Rogers Says Oil Will Rise to $100 After `Correction' hos Bloomberg.

Rogers använder ofta ordet "bull market" som är en aktieslang för kraftigt stigande kurser. Motsatsen kallas "bear market". Tjuren stångar snett uppåt medan björnen slår snett nedåt. Det är kanske en primitiv analogi men den är ofta använd och kan vara bra att känna till.

 

070117
"Sanningen om olja"

Investeringsgurun Mike Schaefer har skrivit en rapport för sajten Energy and Capital som vänder sig till välbeställda amerikaner med pengar som skall investeras.
Han är utbildad vid Colorado School of Mines och verkar ha inriktat sig på råvaror och energi.

Rapporten heter THE TRUTH ABOUT OIL och den är 13 sidor.

Några citat:
"And I’m not just talking about transportation from the factory to the stores where goods like these are purchased and consumed. I’m talking about the petroleum used in making the product itself and, more importantly, the petroleum needed for the technological breakthroughs that made these products a possibility

Chew on this:
• To construct the average car, approximately 27 to 42 barrels of oil, or 1,100 to 1,700 gallons, will be consumed.
• Making average desktop computer requires more than 10 times its weight in fossil fuels.
• Every calorie of food eaten in the U.S. requires roughly 10 calories of fossil fuels.

You see, we simply can’t have computers, silicone, wire coverings, outlets, artificial limbs and electron microscopes without oil. Whether you want to believe it or not, oil does make the world go’round."

"let’s assume that there really are 70 billion barrels of crude in the ground at Ghawar. Shoot . . . let’s even assume they’ll be able to get every last drop of crude out of the ground. So we have 70 billion barrels of oil, right? So what! According to the Energy Information Administration, the world consumes about 85.29 million barrels of crude per day. That hypothetical 70 billion barrels at Ghawar would only last the world 821 days!

You read that right—the largest oil field in the world, under the best of circumstances, holds only enough oil to last the world just over two years! And that figure hasn’t even taken into account the ever increasing worldwide demand. Granted, Ghawar isn’t the only oil-producing field around. Still, it is the undisputed heavyweight champ when it comes to oil fields. And like they say, if the head dies, the body will soon follow."

Hämta rapporten som pdf (1,7 MB)

 

070106
Newsweek om norsk gas

I det kommande numret av Newsweek (kommer ut på måndag) finns en ganska lång artikel om Nordnorge som ett kommande centrum för energiexport till Europa.

"it's set to become Europe's energy Klondike, a last untapped pool of natural resources. Beneath the seabed lies not only oil but enough natural gas to meet much of the continent's needs for decades."

Läs hela Norwegian Gold - The Barents sea could become Europe's natural-gas Klondike—and an alternative to Russia.

 

070106
Ger svensk etanol nettoenergi?

Agroetanol har ansökt om att få producera mer etanol för bilbränsleproduktion. Arne Bengtsson tycker att man tar för lätt på begreppet nettoenergi och har skrivit en debattartikel i Norrköpings Tidningar.

"Ett hektar veteåker ger cirka 5 ton vetekärnor. I etanolfabriken ger 5 ton vete 2 kubikmeter etanol. Två kubikmeter etanol har ett energiinnehåll (värmemängd) som motsvarar 12 000 kwh. Enligt Agroetanol AB ger processen 30 procent energinetto vilket betyder att varje hektar vete ger 3 600 kwh etanol när processenergin för odling, transport och etanolframställning är frånräknad. Men det är ju falsk bokföring."

Läs mer i Hur räknas Agroetanol i Miljödomstolen? Tack Olov för tipset.

 

070106
Gröna varnar för framtidens matförsörjning

De Gröna i Europaparlamentet har givit ut en rapport med titeln: FUELLING A FOOD CRISIS - The impact of peak oil on food security. Den är skriven av tre brittiska parlamentsledamöter: Caroline Lucas, Andy Jones och Colin Hines.

Efter en introduktion och genomgång av sambandet olja/naturgas - mat följer en Peak Oil-sammanfattning. Man går igenom energianvändningen för livsmedelsproduktion angående transporter, plast, gödning, bearbetning mm.

Fyra olika framtidsscenarios med nuvarande energipris, dubbelt, tredubbelt och fyrdubbelt pris ger en grund för beräkningar av tänkbara framtida kostnader för livsmedelsproduktion. Kyckling används som räkneexempel. Som avrundning diskuteras åkermarkens ökade användning för biobränsle och den framtida konkurrenssituationen mellan bränsle och mat.

Rapporten utgår från brittiska förhållanden men är naturligtvis till största delen aktuell även för Sverige eller Europa som helhet.

Hämta hem rapporten (PDF 0,5MB). Tack Stefan för tipset.

 

070105
Oljepriset faller - OPEC bekymrade

Under veckan har oljepriset fallit med 9% vilket är den största veckonedgången på ett och ett halvt år. OPEC har bara genomfört hälften av den beslutade produktionsminskningen och har kanske inte den interna disciplin som krävs för att få upp priset. USA:s nordöstra hörn har hittills haft en varm vinter, med fulla brännoljelager och minskad efterfrågan som följd.

Läs mer i Oil Little Changed, Set for Biggest Weekly Decline Since 2005 hos Bloomberg.
 

070105
Norsk produktion minskar

Norska oljedirektoratet spår att 2007 kommer att ge 5,6% mindre oljeproduktion än förra året som i sin tur hade den minsta produktionen på 13 år. Man borrade dubbelt så många testhål, 26 stycken, under 2006 jämfört med året innan men man fick bara fyra nya fynd. Man räknar dock med att öka produktionen framöver med en topp 2009, tack vare olja som kommer från de nordliga gasfält som snart kommer i produktion.

Läs mer hos Bloomberg.

 

070101
Regionala Peak Oil

Den kanadensiska organisationen Dynamic Cities Project har gjort en presentation kallad "Taking Hubbert Home: Moving to Regional Energy Models" med flera intressanta bilder. Man försöker förtydliga vad Peak Oil kan föra med sig och  nyanserar bilden av en enda Peak som slår till samtidigt över hela jorden. Man jämför länder som är typiska för de fyra grupperna:

Producers with Nationalized Resources
Nations with Non-Market Trade Partners
Rich Import-Market Competitors
Poor Import-Market Competitors

Klicka för större bilder.
 

Så här beskriver DCP sig själva:

"The Dynamic Cities Project (DCP) is an enterprising non-profit organization based in Vancouver that helps local communities adapt to unprecedented global challenges including oil depletion and climate change. The DCP conducts scenario-based research in collaboration with local professionals and governments, in order to develop practical tools that foster the growth of more resilient cities, towns, and neighbourhoods.

Based on discussions with municipal staff, local politicians and consultants there is an expressed need to develop strategies for cities and regions to quickly become less dependent on fossil fuels.  The DCP is contributing to that process by working with municipalities within the Greater Vancouver Regional District to develop integrated energy transition strategies for urban and regional planning."

Presentationen innehåller 33 bilder och är väl värd ett studium. Den har lite högre standard än man är van vid. Hämta PDF (1MB) eller PowerPoint (2,6MB)


 

070101
Forbes om bilbranschen 2007

Ekonomi/industritidningen Forbes har en artikel av Dan Lienert som gissar och spår om 2007 för bilindustrin. Under rubriken The Big Trend menar han att allt kommer att färgas av energi. Redan annonseras Corvette med bränsleförbrukningsargument och det är bara början. Under rubriken The Unconventional Wisdom hävdar han att varken diesel, etanol eller hybridmotorer kan hindra USA:s energiproblem. De är alla beroende av fossila bränslen. Framtiden ligger i väte- och soldrivna bilar. I The Misplaced Assumption bemöter han antagandet att den amerikanska bilindustrin kommer tillbaka. Det kommer den inte att göra. GM och Ford har halverat sin försäljning, nu halverar de sin arbetsstyrka. Trenden kommer inte att vända.

Dessutom tippar han att den första indiska personbilen kommer att säljas i USA under 2007 och komma före de kinesiska bilmärkena.

Läs mer i Dan Lienert On The Automotive Industry